Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Обґрунтування необхідності державного регулювання економікиФункції держави в ринковій економіціШколи державного регулювання економікиМеркантилізм Класична теорія невтручання в економіку Кейнсіанська концепція Неокласична теорія монетаристів Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завданняСистема державного регулювання економікиЗміст та основні складові системи державного регулювання економікиКласифікація методів державного регулюванняОргани державного регулюванняМакроекономічне планування як інструмент державного регулюванняОсновні елементи системи макроекономічного плануванняСтруктура і розробка концепції, стратегії та програми економічного і соціального розвитку країни (областей)Аналіз основних економічних та соціальних показниківПрограмно-цільове регулювання економікиПоняття та зміст державної цільової програмиКласифікація державних цільових програмРозроблення та виконання державних цільових програмРегулювання регіонального розвиткуРегіони України - об'єкти державного регулюванняЗміст і структура державної регіональної економічної політикиВільні економічні зони як сприятливі умови економічного розвитку територійДержавне регулювання ринку праціПоняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносинТрудовий потенціал країни та класифікація трудових ресурсівМетоди державного регулювання ринку праціХарактеристика стану ринку праці в Україні та Харківській області. Перспективи розвиткуБаланси в системі державного регулюванняВикористання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансівПринципи та методи складання балансівЕтапи складання матеріальних балансівФункції балансів у державному регулюванніМіжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукціїАнтиінфляційна політика та державне регулювання цінНеобхідність державного регулювання цінФормування та реалізація антиінфляційної політикиДержавна підтримка інвестиційної діяльностіТеоретичні засади інвестиційної привабливості країниРегулювання припливу іноземних інвестицій у національну економікуДержавне інвестуванняОсновні напрями інвестиційної політики в УкраїніБюджетно-фінансове та податкове регулювання економікиПоняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсівФункції податків у державному регулюванніЗабезпечення збалансованості державного бюджету та основні напрями бюджетної політикиРегулювання міжбюджетних відносинДержавна підтримка підприємницької діяльностіОбґрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економікиСтворення державою сприятливих умов для розвитку підприємництваМеханізм державного регулювання розвитку підприємництваФінансова основа державної підтримки підприємництваДержавні гарантії соціального розвиткуПоняття та зміст соціальної політикиФормування завдань та показників соціального розвиткуРегулювання доходів та витрат населенняРегулювання обсягу споживання матеріальних благ і послугГрошово-кредитне та валютне регулювання економікиГрошово-кредитна політика держави та регулювання рівня інфляціїІнструменти та інститути регулювання грошово-кредитних відносинВстановлення валютного курсуФормування державної політики у галузі банківської діяльності та кредитних спілокЗабезпечення умов інноваційного розвитку економікиЗначення науково-технічного прогресу для забезпечення національного економічного зростанняНауково-технічна політика як інструмент здійснення державного регулювання інноваційної діяльностіЗміст державного регулювання інноваційної діяльності та органи державної влади, які здійснюють регулювання розвитку науки та техніки в УкраїніМетоди регулювання інноваційного розвиткуФормування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку галузей економікиДержавне регулювання природоохоронних заходівЗначення охорони навколишнього природного середовища для забезпечення соціально-економічного розвиткуПринципи та об'єкти природоохоронних заходівДержавне регулювання екологічної безпекиМеханізм забезпечення природоохоронної діяльностіФормування політики охорони навколишнього природного середовищаЗабезпечення техногенної безпекиДержавна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країниОсновні поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльностіПлатіжний баланс - основний інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності країниФормування зовнішньоекономічної політики держави
 
Наст >