< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративне право і галузі суміжного змісту (з адміністративно-правовою складовою)

Співвідношення полягає в тому, що значна частина відносин, які регулюються нормами галузей суміжного змісту (земельне право, аграрне право, екологічне право, митне право, податкове право, банківське право тощо), регулюється й нормами адміністративного права і притаманними йому методами. При цьому домінуючим є "обслуговування" відповідних галузей процесуальною та процедурною частинами адміністративного права. Зазначені галузі та деякі інші останнім часом у вітчизняній правовій доктрині прийнято розглядати як предметні галузі із "адміністративно-правовою складовою", яка стосується, перш за все, діяльності суб'єктів публічної адміністрації, публічного адміністрування. Реальна "частка" відповідної складової може бути різною, однак саме вона спрямована на визначення моделей відносин за участю суб'єктів публічної адміністрації.

Адміністративне та екологічне право. Екологічному праву притаманний адміністративно-правовий метод регулювання суспільних відносин щодо охорони та використання природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки. Схожим є також суб'єктний склад адміністративно-правових та еколого-правових відносин, а саме наявність суб'єкта публічної адміністрації (наприклад, щодо дозвільної системи в екологічній сфері, щодо експертної діяльності в екологічній сфері, щодо інформаційної діяльності в екологічній сфері, щодо облікової діяльності в екологічній сфері тощо). Варто також зазначити, що деякі інститути адміністративного права є складовою еколого-правового механізму охорони навколишнього природного середовища (контроль, нагляд, примус, адміністративна відповідальність).

Адміністративне та митне право. Для митного права притаманним є адміністративно-правовий метод правового регулювання, в якому домінуючими засобами є владні приписи та заборони у сфері митної справи. Нормами адміністративного права визначається статус суб'єктів публічного адміністрування в митній сфері, регулюються відносини щодо застосування заходів примусу при здійсненні митного контролю, у тому числі заходи адміністративної відповідальності. Також адміністративно-правовий характер мають норми, що визначають види митних режимів та умови переміщення товарів через митний кордон у відповідному режимі. Таким чином, адміністративне право є базовим щодо митного права.

Адміністративне та трудове право. Зближує правові галузі нерівноправність суб'єктів правовідносин (одна сторона наділена владно-організаційними повноваженнями щодо іншої). Отже, методи правового регулювання адміністративно-правових та трудових відносин є тотожними, а розбіжності спостерігаються у предметах правового регулювання. Трудове право регулює трудові відносини учасників, тобто відносини, що виникають у процесі праці. Адміністративне право регулює аспекти публічного адміністрування трудової діяльності, тобто організацію, координацію, адміністрування трудового процесу. Норми трудового права визначають статус працівників як учасників трудового процесу, а норми адміністративного права - державно-службові відносини.

Суть адміністративного права як галузі публічного права може бути визначено і через функції, які воно здійснює. Під функціями адміністративного права варто розуміти основні напрями адміністративно-правового впливу на відносини, що виникають у сфері публічного адміністрування та здійснення адміністративно-сервісної діяльності суб'єктами публічної адміністрації, а також у сфері охорони громадського порядку з метою їхнього упорядкування. Традиційно виділяють наступні функції адміністративного права:

  • 1) регулятивну функцію, яка полягає у визначенні основних прав та обов'язків суб'єктів публічної адміністрації, визначенні правил поведінки інших учасників адміністративно-правових відносин, а також упорядкуванні відносин щодо публічного адміністрування адміністративно-політичної, соціально-культурної та економічної сфер суспільного життя;
  • 2) охоронну функцію, яка дістає вияв у встановленні заходів адміністративного примусу, спрямованих на запобігання, припинення правопорушень, а також забезпечення притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Крім того, охоронна функція адміністративного права дістає свій вияв у встановленні адміністративно-правових режимів з метою захисту публічних інтересів у процесі здійснення публічного адміністрування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >