< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація та проведення туристсько-краєзнавчих подорожей

Для ефективної організації та проведення туристсько краєзнавчих подорожей необхідно розробити комплекс паралельних і послідовних заходів, системне виконання яких забезпечить досягнення визначених цілей, розв'язання виховних, освітніх і спортивних завдань за максимального оздоровчого ефекту і повної безпеки учасників походу.

Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі

Послідовність етапів організації і підготовки туристсько краєзнавчих подорожей передбачає підготовку групи, складання графіка руху на маршруті, організаційне і матеріально-технічне забезпечення.

Туристська група повинна бути колективом, у якому панують сприятливий психологічний мікроклімат і єдність цілей. Бажано, щоб усі туристи в групі мали приблизно однаковий вік та фізичну підготовку, схожі знання та навички, спільні інтереси.

Комплектування групи необхідно проводити з туристів, які працюють на одному підприємстві, в одному закладі, або з учнів однієї школи, технікуму, університету. Такі групи однорідні та стійкі, їх легше організувати та забезпечити спорядженням.

Кількісний склад туристської групи, що бере участь у поході вихідного дня або некатегорійній подорожі, має бути не меншим чотирьох і не більшим 50 осіб. Туристські групи, які збираються на маршрути 1 11 категорій складності, повинні налічувати не менше чотирьох осіб, а на маршрути III і вищої категорій складності - не менше шести. До складу груп, що подорожують за маршрутами IV і вищої категорій складності, не має входити більше 12 осіб (для водних походів -20). Мінімальний склад групи для походу, що проводять у період міжсезоння, - шість осіб.

Організація роботи керівника та учасників подорожі

Для того щоб подорож мала організований характер, необхідно між усіма її учасниками правильно розподілити обов'язки, обрати керівника подорожі, його замісника, завідувача господарства, санінструктора, скарбника, фотографа, фізорганізаторп тощо. Керівника походу обирає туристська група та затверджує організація, яка проводить похід. Він відповідає за підготовку групи та здійснення походу відповідно до чинних правил. До корінників подорожей висувають певні вимоги:

 • 1) він мас бути освіченою, фізично підготовленою людиною, яка володіє організаторськими здібностями та відповідним досвідом керівництво подорожами;
 • 2) керівник категорійного походу повинен мати досвід керівництва походом не менш ніж на одну категорію складності нижче (для І категорії складності - - досвід керівництва походами вихідного дня, некатегорійними подорожами) та досвід участі у поході на одну категорію складності вище у тому самому виді туризму (у водних походах - на тих самих видах суден);
 • 3) керівник комбінованого походу має володіти відповідним досвідом керівництва у походах із різноманітних видів туризму, що входять до маршрутів визначеного походу;
 • 4) керівник походу зобов'язаний забезпечити добір учасників за їх туристською кваліфікацією, фізичною та технічною готовністю, організувати їх всебічну підготовку, розробити маршрут та графік руху, виявити складні ділянки, позначити способи їх подолання, розробити запасні варіанти маршруту, оформити заявкові та маршрутні документи, суворо дотримуватися затвердженого маршруту, стежити за дисципліною учасників групи;
 • 5) у разі тимчасового поділу туристської групи (радіальні виходи для розвідки, акліматизації тощо) керівник має призначити у кожній підгрупі (у водних походах - на кожному судні) своїх замісників, які забезпечуватимуть погодженість дій підгруп;
 • 6) керівник повинен вдаватися до таких дій, які гарантуватимуть безпечне проходження маршруту, змінювати маршрути та припиняти подорож у зв'язку з виникненням небезпечних для життя і здоров'я туристів природних явищ та іншими обставинами, а також за потреби надання-допомоги потерпілому. Якщо у групі стався нещасний випадок, керівник має терміново вжити заходів щодо доставляння травмованих та хворих туристів до найближчого медичного закладу, а про нещасний випадок повідомити місцеву маршрутно-кваліфікаційну комісію (МКК) та організацію, яка проводить похід. Якщо інша туристська група, що перебуває у цьому районі, потрапила в аварійну ситуацію, обов'язок керівника - організувати оперативну допомогу та забезпечити за вимогою контрольно-рятувальної служби участь своєї групи у пошуково-рятувальних роботах;
 • 7) керівник має право за потреби передавати керівництво туристською групою іншому учаснику, який володіє відповідною підготовкою, а також виключати після обговорення на групових зборах із групи туриста, що виявився за своїми моральними якостями або спортивно-технічною підготовкою нездатним до проходження маршруту. Якщо така ситуація виникла під час походу, туриста за першої можливості доставляють до населеного пункту, звідки він прямує до місця проживання.

Керівником походу І категорії складності може бути турист, якому сповнилося 18 років, II та III категорій - 20 років.

При формуванні туристської групи для здійснення походу за категорійними маршрутами збагачується туристський досвід кожного з учасників. До учасників цих подорожей висувають такі вимоги, затверджені організаціями, які їх проводять:

 • 1) для походу за маршрутом І категорії складності усі члени туристської групи повинні мати досвід участі в походах вихідного дня або багатоденних некатегорійних подорожах;
 • 2) для походу за маршрутом П та III категорій складності усіх учасників туристської групи має бути досвід участі в поході не більш ніж на одну категорію складності нижче з цього виду туризму. У походах маршрутами II категорії складності 1/3 учасників групи можуть становити туристи з досвідом участі в походах І категорії з цього виду туризму;
 • 3) учасники комбінованого походу повинні мати відповідний досвід участі в походах з різних видів туризму, що утворюють комбінований маршрут;
 • 4) туристи, які розробляють маршрути на ділянках, що ніхто не проходив, повинні бути з досвідом участі (керівник - досвід керівництва) у поході тієї самої категорії складності;
 • 5) після дворічної і тривалішої перерви участі в походах турист може брати участь (керувати) у поході не вище тієї категорії складності, яка була у нього в попередніх походах;
 • 6) учасники походів І категорії складності мають володіти спеціальними знаннями та навичками в обсязі початкової туристської підготовки, а II і III категорій - в обсязі середньої туристської підготовки. Таку підготовку забезпечує організація, що проводить похід;
 • 7) у процесі підготовки до подорожі всі туристи зобов'язані прослухати цикл бесід, лекцій та ознайомитися з інструкціями щодо дотримання правопорядку, природоохоронними законами, правилами пожежної безпеки в лісі, а також зі способами гасіння пожеж, правилами безпеки на воді, попередження травматизму та надання долікарської допомоги;
 • 8) учасники некатегорійних походів незалежно від виду туризму повинні вміти плавати та знати прийоми рятування тих, хто тоне;
 • 9) на маршруті учасники походу зобов'язані поводитись тактовно з місцевим населенням, берегти природу, пам'ятки історії та культури, брати активну участь у суспільно корисній роботі, надавати допомогу товаришам, у яких виникли проблемні ситуації;
 • 10) до подорожей маршрутами І категорії складності допускаються учасники, не молодші 14 років, II категорії - не молодші 15 років, III категорії - не молодші 16 років;
 • 11) у піших та водних походах І категорії складності не більше 1/3 учасників групи можуть становити діти шкільного віку, що беруть участь у поході разом зі своїми батьками або близькими родичами.

Залежно від специфіки окремих видів подорожей, а також сезону до учасників та керівників груп, які готові піти маршрутами, що включають переходи через категорійні перевали, висувають додаткові вимоги:

 • - учасники походу повинні мати досвід проходження перевалів на одну підкатегорію складності нижче максимальної для цього маршруту (керівник - досвід керівництва під час проходження);
 • - учасники походів, що передбачають ділянки, які ніхто не проходив, категорійні перевали, повинні мати досвід проходження перевалів тієї самої категорії складності (керівник - досвід керівництва при проходженні);
 • - у гірських походах не більше 1/3 учасників групи можуть становити туристи з досвідом участі в піших та лижних походах не нижче тієї самої категорії складності, що і розроблений похід, та ті, що задовольняють вимоги до проходження категорійних перевалів;
 • - під час організації водного походу його учасники на маршруті І-ПІ категорій складності можуть мати відповідний досвід походів на будь-якому виді суден. За наявності у групі деяких видів суден на кожному з них повинен бути учасник із досвідом участі в поході не більш ніж на одну категорію складності нижче у тому виді судна;
 • - у піших походах не більше 1/3 учасників групи можуть становити туристи з досвідом участі в гірських та лижних походах на одну категорію складності нижче розробленого походу;
 • - учасники категорійних подорожей, які проводяться зимою та в період міжсезоння, повинні мати досвід організації ночівлі в зимових умовах. Крім того, туристам, що здійснюють подорожі в міжсезоння, необхідно володіти відповідним досвідом участі (керівник - досвід керівництва) у походах тієї самої категорії складності в звичайних умовах.

Крім вимог існують обов'язки, які розподіляються з урахуванням туристського досвіду учасників, їхніх практичних навичок, зацікавленості у виконанні доручень.

Керівник групи повинен мати найбільший туристський досвід, він очолює підготовку та проведення подорожі, організовує діяльність інших учасників, відповідає за їх безпеку та успішне проходження маршруту.

Замісник керівника є головним його помічником з усіх питань, а за його відсутності (наприклад, на окремих етапах при підготовці до подорожі чи за тимчасового поділу групи на маршруті) - керівником групи.

Завідувач господарства (завгосп) розподіляє серед учасників обов'язки з підготовки продуктів та спорядження, розкладає їх у рюкзаки, веде облік на маршруті, відповідає за їх збереження та поповнення, складає меню.

Перед подорожжю санінструктор проходить спеціальну підготовку з надання першої долікарської допомоги, комплектує та зберігає похідну аптечку, стежить за дотриманням туристами санітарно-гігієнічних норм, за необхідності надає першу медичну допомогу.

Відповідальний за щоденник здійснює записи похідних подій та складає хронометраж проходження маршруту.

За численного складу групи (більше 8-10 осіб) варто додатково обирати скарбника, фотографа, відповідального за ремонт спорядження (ремонтника), фізорга тощо.

При проведенні під час подорожі наукових спостережень між туристами розподіляють обов'язки за видами спостережень. Так, призначають відповідальних за топографічну зйомку, збирання зразків для мінералогічної колекції, метеорологічні спостереження та ін. Крім того, обов'язки в групі можуть бути тимчасовими: на один день, перехід або будь-який похідний захід. Для цього додатково слід призначити чергових у їдальні, відповідальних за вогнище, проведення туристського вечора, змагання, організацію екскурсії, розвідку подальшого маршруту тощо. Розподіляючи обов'язки, необхідно не позбавляти учасників групи корисної ініціативи, давати більше персональних завдань, розвивати почуття особистої відповідальності членів групи.

Виконання постійних обов'язків керівником і учасником подорожі дає змогу швидше опанувати туристські вміння і навички, наповнити життя в подорожі різноманітною самостійною діяльністю, забезпечує сприятливий психологічний мікроклімат у групі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >