< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кадрова служба

Відділ кадрів виконує такі функції: набір, навчання, оцінка персоналу; регулювання праці й зарплати; питання преміювання; дисциплінарні стягнення; недопущення випадків незаконного звільнення. До обов'язків цього підрозділу входить ведення особистих справ всіх співробітників готельного бізнесу. Звичайно департамент має три підрозділи: набору обслуговуючого персоналу, підрозділ заробітної плати та інших винагород, підготовки і перепідготовки.

Ці три підрозділи департаменту тісно взаємозв'язані один з одним, а сам департамент - з іншими департаментами готельного бізнесу. Працівники департаменту підбирають фахівців, проводять співбесіду, але остаточне рішення про прийняття залишається за керівником підрозділу, до якого приймається даний працівник. Також департамент має дорадчий голос із питань адміністративних стягнень.

Відділ охорони праці виконує такі функції: інструктаж з техніки безпеки; контроль за виплатою грошової допомоги з непрацездатності, пов'язаної з виробничими травмами; щомісячний інструктаж і перевірки; контроль за кошторисом витрат.

Навчально-тренінговий центр займається підвищенням кваліфікації, перепідготовкою і стажуванням фахівців і обслуговуючого персоналу; навчанням працівників методам управління якістю; створенням здорової, творчої і доброзичливої атмосфери в готельному бізнесі тощо.

Бухгалтерія

Бухгалтерія (фінансово-економічна служба) відповідає за своєчасне складання бухгалтерської звітності в суворій відповідності з нормативними документами; несе відповідальність за дотримання фінансової і договірної дисципліни; проводить аналіз фінансово-господарської діяльності; організовує складання бізнес-планів; фінансово-господарських планів і кошторисів за встановленими формами; відповідає за своєчасність складання звітів, балансів і рахунків, прибутків і збитків; виконує роботу з обліку, введення в експлуатацію і списання матеріальних цінностей і обліку коштів у встановленому порядку; відповідає за дотримання ціноутворення і правильність складання тарифів; здійснює облік надходження і вибуття виробничих запасів відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку; організовує роботу з одержання ліцензій і т.д.

Департамент бухгалтерського обліку тісно пов'язаний із лінійними службами із персоналом всього готелю. До його обов'язків входить здійснення грошових переказів, підготовка фінансових звітів від касирів кожної торгової точки готельного бізнесу, включаючи службу харчування, службу портьє, сувенірні кіоски і спортивні комплекси, якщо такі є, і облік, обробка і контроль первинної документації, своєчасне інформування керівництва про фінансові результати діяльності готельного бізнесу, а також виплата працівникам заробітної плати, отримання інших різних рахунків і виплата за ними, контроль і облік витрат.

Основним завданням комерційного відділу є забезпечення готельного бізнесу матеріально-технічними і виробничими ресурсами. Комерційна служба готелю повинна формувати свої відносини з партнерами на взаємовигідній основі, залучаючи до товарообігу продукцію підприємств-виробників та інших постачальників різних форм власності, у тому числі і фізичних осіб, а також закордонних постачальників.

З цією метою необхідно вчасно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку. При цьому важливу роль відіграє комп'ютеризація виконання комерційних операцій, а також операцій, пов'язаних з управлінням товарними запасами, контролем виконання договорів і т.п. З цією метою повинні створюватися автоматизовані робочі місця для виконавців.

Працівникам комерційного відділу необхідно добре знати закони й інші нормативні акти, що регламентують комерційну діяльність, уміти приймати правильні рішення, вигідні для готельного бізнесу, виявляти ініціативу.

До комерційного відділу доцільно включати і групу менеджерів, які займаються маркетингом, продажем номерів, організацією банкетів, рекламою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >