< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Протягом останніх років сфера грошей, банківництва і фінансових ринків стала однією із найбільш захоплюючих у всій аналітичній економіці Фінансові ринки швидко змінюються, а нові фінансові інструменти з'являються майже щоденно. Досить статечна банківська справа є нині високодинамічною діяльністю, яка постійно перебуває в центрі засобів масової інформації як результат кризи в ощадно-позичковій справі та комерційній банківській галузі. Добре відлагоджені міжнародні фінансові ринки та міжнародна торгівля створили взаємопов'язану світову економіку, в якій події на фінансових ринках однієї країни справляють глибокий вплив на фінансові ринки в інших країнах. Проведення монетарної політики перебуває в центрі загальної полеміки. Нові концепції в монетарній теорії змінили спосіб нашого сприйняття ролі грошей в економіці

Третє видання підручника "Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків" є важливим оглядом цих захоплюючих концепцій, які з'ясовують нові явища у сфері грошей, банківської справи та фінансових ринків.

Основні аспекти

При написанні цього видання я зосереджувався на чотирьох основних аспектах, що завжди відрізняли цю книжку від її конкурентів: акценті на економічному мисленні, сучасному підході до предмета, гнучкості та численних педагогічних порадах.

Економічний спосіб мислення

Важливою проблемою у викладанні теорії грошей, банківської справи і фінансових ринків є те, що студенти часто завчають напам'ять велику кількість фактів, які забуваються після кінцевого екзамену і скоро застарівають унаслідок високих темпів фінансових інновацій. Щоб убезпечити їх від цієї пастки, наша книжка постійно акцентує увагу на економічному способі мислення Вона зосереджується на декількох основних економічних принципах, які студенти можуть застосувати для пізнання структури фінансових ринків та інститутів, банківського менеджменту, функціонування фінансових ринків і в нас і за кордоном та ролі грошей в економіці. Ці принципи містять спрощений підхід до вибору портфеля активів (що я називаю теорією попиту на активи), поняття рівноваги, інструментарію попиту і пропозиції, максимізації прибутку, асиметричної інформації (несприятливий вибір та моральний ризик) та сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Це нове видання запроваджує економічний спосіб мислення навіть далі, ніж попередні, бо подає повніший економічний аналіз фінансових ринків та інститутів у частині III. Цей аналіз дозволяє студенту отримати повне нове розуміння того, чому фінансові ринки та інститути функціонують саме у тій формі, в якій існують, і як вони забезпечують економічну ефективність.

Щоб допомогти студентам оволодіти цими економічними принципами, автор підручника зосереджує їхню увагу на підході, якого дотримуються автори кращих підручників з аналітичної економіки: будуються прості моделі, в яких змінні, що залишаються сталими, уважно окреслюються. Ці моделі згодом використовуються для пояснення важливих економічних явищ, причому увага акцентується на змінних, а інші обставини вважаються сталими, ceteris paribus. Щоб предмет дослідження зацікавив студентів, у цьому виданні підкреслюється взаємозв'язок між економічною теорією та емпіричними даними. На сторінках підручника, у більш ніж двадцяти прикладних питаннях і понад п'ятдесяти спеціальних цікавих вставках, подаються факти і дані, що підтверджують або ставлять під сумнів економічні твердження, які виступають предметом аналізу. Такий виклад реальних життєвих подій і даних відраджує студентів від думки, що економісти зазвичай роблять абстрактні припущення і розвивають теорії, які не мають ніякого стосунку до фактичного стану речей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >