Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перший. Метафізична сутність та структура філософіїФілософія як світоглядне знанняПредметне самовизначення філософії Функціональне покликання філософіїОсобливості та структура філософського знання Філософія -інтегральний вид знання Міфологія і релігія як витоки філософіїдругий. Становлення і розвиток м етафізичної структури філософіїЗародження уявлень про цілісність світу та його першооснови в країнах Стародавнього СходуРозробка поняття метафізики в античності. Метафізика та онтологіяРозвиток метафізики в середні віки: онтологія і теологія, Бог і Людинатретій. Особливості розвитку та основні моделі класичної філософіїСоціокультурні умови становлення класичної філософіїОсновні моделі класичної філософії. Раціоналізм Емпіризм. ПросвітництвоРозквіт і криза класичної філософіїчетвертий. Сучасна філософія: синтез культурних традиційПерехід від класичної філософії до некласичноїВід феноменології до екзистенціалізму та герменевтикиПозитивізм, постпозитивізмНеотомізм - релігійна філософіяМарксизм та його історична доля Філософська думка в Росії в XIX-XX ст.Ситуація постмодернізму у філософіїп'ятий. Формування і розвиток вітчизняної філософської думки в контексті світової філософіїВід міфу до філософії. Філософська думка Київської РусіФілософсько-гуманістична думка в Україні другої половини XIII ст.- першої половини XVII ст.Філософія українського Просвітництва другої половини XVII - XVIII ст. Григорій СковородаФілософія українського романтизму XIX стПрофесійна філософія в Україні XIX - початку XX століттяУкраїнська філософська та суспільно-політична думка другої половини XIX - XX століттяшостий. Базові категорії онтології: структурна організація та діалектика буттяФілософський зміст проблем буття, субстанції матерії Рух як невід'ємний атрибут матерії, спосіб її існування Простір і час - форми буття матерії Свідомість як об'єкт гносеологічних дослідженьСвідомість і діяльність людини. Творча активність свідомості Матерія і дух: межі протилежностісьомий. Діалектика як вчення про загальний взаємозв'язок та розвитокПринципи діалектичного осмислення буття Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значенняКатегорії як загальні форми відображення буття, його пізнання і перетвореннявосьмий. Сутність і структура пізнавального процесуПізнаваність світу і його законів Практика - критерій істини, основа і ціль пізнання. Види практикиЄдність чуттєвого і раціонального моментів пізнанняТворчість і інтуіція Проблема істини у філософії і науковому пізнанніДіалектика абсолютної і відносної істинидев'ятий. Методологія наукового пошуку: рівні, етапи, засобиПоняття методу та методології наукового дослідженняКласифікація методів пізнавальної діяльності Основні форми наукового пізнання десятий. Загальні сфери життєдіяльності суспільства. Динамізм і цілісність сучасного світуСуспільство як продукт взаємодії людей Природа як об'єкт філософської рефлексії Проблема сенсу історії. Майбутнє людства та реальний історичний процесІсторична генеза соціальних спільнот. Соціальне та етнічне в націїФорми суспільної свідомості - типи відображення соціального буттяодинадцятий. Особистість та її перспективи у вимірах філософського аналізуЛюдина. Індивід. Особистість Соціальна роль особистості в контексті її індивідуалізаціїСпецифіка ціннісного ставлення до світу. Діалектика аксіологічних максимСенс життя як функція людського буття. Свобода, власність, відповідальність
 
Наст >