< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ вимоги Закону України "Про аудиторську діяльність" до персоналу аудиторської фірми;

♦ які бувають аудиторські фірми залежно від видів аудиторських послуг;

♦ приблизну схему управління та підлеглості в аудиторській фірмі;

♦ як формується структура і штатна чисельність суб'єктів аудиту;

♦ як скласти штатний розпис аудиторської фірми;

♦ завдання та обов'язки аудитора в аудиторській фірмі;

♦ якими знаннями повинен володіти аудитор;

♦ кваліфікаційні вимоги до посади аудитора;

♦ внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом;

♦ як приймають на роботу в аудиторську фірму;

♦ чи має право аудитор, що здійснює аудиторську діяльність одноособово, брати на роботу працівників;

♦ все про трудовий та колективний договори;

♦ суть, необхідність і можливість підвищення кваліфікації та пересертифікації аудиторів;

♦ які форми організації праці застосовуються в аудиторських фірмах;

♦ форми і системи заробітної плати;

♦ як здійснюється контроль якості роботи аудиторів.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ розробляти структуру і штатну чисельність аудиторської фірми;

♦ складати штатний розпис;

♦ складати кваліфікаційну характеристику аудитора;

♦ складати посадову інструкцію аудитора;

♦ складати колективний договір аудиторської фірми;

♦ складати наказ про прийняття на роботу персоналу;

♦ підготувати необхідні документи для проходження обов'язкового вдосконалення професійних знань аудитора;

♦ підготувати необхідні документи з метою подовження дії сертифіката;

♦ застосовувати форми організації праці персоналу;

♦ застосовувати форми і системи заробітної плати;

♦ здійснювати контроль якості роботи аудиторів:

♦ із позиції адміністрації;

♦ у процесі перевірки;

♦ із позиції основного аудитора;

♦ самоконтроль;

♦ складати програму внутрішнього контролю якості аудиту;

♦ доводити якісне виконання послуг.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 2.1. Персонал суб'єктів аудиторської діяльності
  • 2.2. Підвищення кваліфікації та псресертифікація аудиторів
  • 2.3. Організація праці персоналу та її оплата
  • 2.4. Контроль якості роботи аудиторів

Ключові терміни та поняття:

· персонал фірми;

· універсальні фірми;

· спеціалізовані фірми;

· структура фірми;

· штатна чисельність фірми;

· штатний розпис;

· посадова інструкція;

· кваліфікаційна характеристика;

· контроль якості аудиторських послуг;

· кваліфікаційні вимоги до посади аудитора;

· правила внутрішнього розпорядку;

· колективний договір;

· трудовий договір;

· положення:

  • — про оплату праці;
  • — про преміювання;
  • — про надання матеріальної допомоги;
  • — про підвищення кваліфікації персоналу;

· підвищення кваліфікації;

· пере сертифікація;

· програма постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів України;

· форми організації праці;

· індивідуальна форма організації;

· колективна форма організації праці;

· форми і системи заробітної плати;

· внутрішній контроль якості аудиторських послуг;

· контроль основного аудитора;

· контроль адміністрації;

· самоконтроль;

· умови доведення аудитором якісного виконання послуг.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. зі змінами і доповненнями.

♦ Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93 р. зі змінами

і доповненнями. 4 Кодекс Законів про працю.

♦ Положення про постійне обов'язкове вдосконалення професійних знань аудиторів України, затверджене рішенням АПУ від 23.04.02 р. (протокол № 109).

♦ Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР зі змінами і доповненнями.

♦ Положення з міжнародної професійної практики "Забезпечення якості професійних послуг". 4 МСА 220 "Контроль якості аудиторської роботи".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >