< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доручення

Доручення (довіреність) - - це письмове повноваження, яке видається установою, організацією чи підприємством або окремою особою іншій особі для офіційного пред'явлення при здійсненні юридичних дій, одержанні грошей чи матеріальних цінностей.

Доручення буває особисте і службове.

І.Особисті доручення найчастіше складаються на одержання грошей. Підпис довірителя має бути завірений керівником установи, організації чи підприємства, де він вчиться або працює. Текст пишеться довільно. Обов'язковими є реквізити: прізвище, ім'я та по батькові довірителя, а також особи, якій видається доручення; зміст дій; назва установи, де виконуються операції; підпис довірителя; дата написання документа та дата засвідчення підпису; кругла печатка.

Подаємо зразки особистих доручень:

І.На одержання зарплати

ДОРУЧЕННЯ

м. Київ, сьомого вересня дві тисячі третього року

Я, Білик Юлія Сергіївна, доручаю Амадорич Надії Василівні одержати у касі ВАТ ''Оригінал" належну мені зарплату за жовтень дві тисячі третього року та зробити всі дії, пов'язані з цим дорученням.

Дата __Ю.с. Білик

(підпис)

Посвідчувальний напис:____

 • (підпис)
 • 2. На розпорядження вкладом

ДОРУЧЕННЯ

І м. Київ, п* ятого серпня дві тисячі третього року

Я, Малик Валентин Олександрович, проживаю за

І адресою: _, уповноважую

Малик Вікторію Валентинівну, яка проживає там само, розпоряджатися моїм вкладом, що знаходиться у Старокиївському відділенні Ощадбанку України за розрахунком № ... та виконувати всі дії, пов'язані з цим дорученням.

Дата _ В.О. Малик

(підпис)

Посвідчувальний напис. _

(підпис)

Запам'ятайте:

 • o у прізвищах Білик, Амадорич. Малик в українській мові завжди пишеться суфікс -ик, -ич;
 • o у словах розпорядження, доручення, одержання, відділення приголосні подвоюються відповідно до усталених норм;
 • o слова п'ятого, дев'ятого, пов'язані пишуться з апострофом відповідно до правил правопису.

3. Правопис прізвищ та імен по батькові

Українські прізвища вимовляються і пишуться за правилами вимови та за загальними нормами українського правопису. Наприклад: Литвиненко, Гапоненко, Писаренко, Шевченко, Марченко, Муляр, Кравченко, Назар, Удовенко, Пугач, Солов 'яненко. Тимошенко, Юрчук.

Ряд прізвищ слов'янського походження в українській мові мають деякі особливості:

 • 1) у російських прізвищах ё передається сполученням йо на початку слова та в середині після голосних, а також після твердих приголосних, якщо ё у вимові відповідає сполученню йо. Наприклад: Иопюв, Майоров, Водойомов, Муравйов, Соловйов, Воробйов;
 • 2) якщо ё означає звук о після м'якого приголосного, то тоді пишеться сполучення ьо. Наприклад: Синьов, Дегтярьов, Пушкарьов, Лавреньов, Треньов;
 • 3) під наголосом після шиплячих ж, ч, ш, щ та ц завжди пишеться о. Наприклад: Чижов, Свящов, Баїашов, Лихачов, Лобачов, Кольцов. У ненаголошеній позиції пишеться е. Наприклад: Горячев, Чебишев, Коришев, Солнцев, Кривенцев, Плющев, Лещев;
 • 4) російська літера е після приголосних передається в українській мові літерою е. Наприклад: Мельник, Вербицький, Александров, Демидов, Шевцов, Кобзаревич, Леонов, Мошек, Сапек, Гашек, Луспекаев, Білевич. Але звук е в російських прізвищах, що відповідає українському і, передається буквою є. Наприклад: Бєлкін, Беляев, Сєдіна, Пєшковський, Мєстківський;
 • 5) російська літера и в основах прізвищ на початку слова та після приголосних передається літерою і. Наприклад: Іващенко, Івко, Ісаченко, Ісаєв, Іллєнко, Нікітін, Фірсов, Бірюков, Ліненко.

Після шиплячих ж, ч, ш, щ завжди пишеться и. Наприклад: Живков, Жиловенко, Жигалюк, Кочигін, Чигрін, Чирва, Шишарова, Шииіацький, Щиглов, Щипачов;

 • 6) російська літера и у середині слів після голосних, апострофа та м'якого знака передається через ї. Наприклад: Руїн, Воїнович, Мар "ін, Захар "їнов, Ільїн, Переїденко;
 • 7) російський звук ы завжди передається літерою и. Наприклад: Фортаїи, Черниш, Малишевський, Цимбал, Циганенко, Білих, Куцих;
 • 8) літера и завжди пишеться в прізвищах, утворених від імен та коренів, спільних для української і російської мов. Наприклад: Мироненко, Сидоров, Тихонов, Максимов, Данилов, Григорчук, Виноградов, Винокур;
 • 9) російський суфікс -ев, -еев передається через є після приголосних (за винятком шиплячих, р та ц). І Іаприклад: Матвеев, Федосеев, Євсеев, Патрікєєв, Веденеев; Медведев, Каменев. Гундарев, Жухарев. Малишев, Баришев, Зайцев, Мальцев, Пахарев, Андреев, Хомічев, Мариничев, Онищенко;
 • 10) у префіксі при- завжди пишеться и. Наприклад: Приходько, Присяжнюк, Прилуцький, Пригорілов, Прибережний, Привалов, Придніпровський, Приймаков, Прийденко, Придорожній;
 • 11) у суфіксах -ич, -ик пишеться и. Наприклад: Зінкевич, Мазуркевич, Базшевич, Зозулевич; Перепелятник, Рудик, Цилюрик, Дудник, Малик, Антосик, Бендрик;
 • 12) слов'янські прізвища, незалежно від походження, пишуться з ь у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк. Наприклад: Вишневецький, Новицький, Липовицький, Іваницький, Корецький, Саврицький, Хмельницький, Купецький, Залюбовський,Зелінський, Петровський, Тройський, Міщерський, Печерський, Матусовський, Броварський.

Імена по батькові

При творенні чоловічих імен по батькові вживаються суфікси -ович, -йович. Наприклад: Русланович, Сергійович, Іванович, Ігорович, Юрійович, Максимович, Свгенович, Богданович, Андрійович, Маркіянович, Васильович, Семенович.

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), після голосних -ївн(а). Наприклад: Миколаївна, Іванівна, Юліанівна, Лук'янівна, Ярославівна, Артемівна, Владиславівна, Василівна, Бориславівна, Романівна, Олександрівна, Сергіївна.

Деякі з імен по батькові випадають з цих загальних правил, їх слід пам'ятати:

Григорій - Григорович, Григорівна Сава - Савич (-ович), Савівна Ілля - Ілліч, Іллівна Микита - Микитович, Микитівна

Яків Якович (-левич,), Яківна (-лівна)

Лука Лукич, Луківна

У родовому відмінку жіночі імена по батькові мають лише

закінчення -івн(и), -ївн(и), у давальному--івн(і), -ївн(і).

Наприклад:

Р, в. Людмили Тимофіївки (неправильно: Тимофіївної)

ВікторіїВолодимирівни(неправильно: Володимирівно'!")

Д. в.Людмилі Тимофіївні (неправильно: Тимофіївній)

Вікторії Володимирівні (неправильно: Володимирівн і й).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >