< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функція засобу обігу

При реалізації товару гроші виконують функцію засобу обігу. Засіб обігу - це

засобу обігу функція, в якій гроші виступають посередником в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Як посередники гроші доводять товари до споживача. Самі вони залишаються у сфері обігу і обслуговують наступні операції обміну. Функцію грошей як засобу обігу виконують не ідеальні, а реальні гроші. Для здійснення кругообігу Т - Г - Т мають бути реальні гроші. Функція засобу обігу передбачає фізичну наявність відповідної кількості грошей (готівкових чи безготівкових). Передача товару покупцю і його оплата відбуваються одночасно.

На відміну від безпосереднього бартерного товарообміну (Т1 - Т2), обмін товарів, що здійснюється за допомогою грошей, називається товарним обігом. Його формула Т1 - Г - Т2. Вона складається з двох актів: Т1 - Г - продаж і Г - Т2 - купівля. У формулі Т1 - Т2 товар безпосередньо обмінювався на інший товар, тобто відчуження одного товару було одночасно набуттям іншого товару. У формулі ж Т1 - Г - Т2 купівля і продаж відособлюються в просторі і часі. За продажем товару купівля одразу може і не настати. Більше того, продавець одного товару може взагалі не купувати іншого товару. В такому разі повний товарний метаморфоз не відбудеться. В цьому криється абстрактна можливість кризи збуту, що негативно позначиться на процесі виробництва товарів.

Функцію засобу обігу гроші виконують миттєво, тобто в момент сплати покупцем за отриманий товар. Ось чому для продавця байдуже, чи мають вартість отримані гроші, адже метою продавця є не гроші, а інший товар. Тому для виконання функції засобу обігу не має значення, в якій формі виступають гроші - повноцінних золотих чи срібних монет, розмінних чи нерозмінних знаків вартості.

Виконувати цю функцію можуть не лише повноцінні гроші, а й такі, що не мають внутрішньої вартості. Тобто виступати посередником при обміні товарів можуть і неповноцінні паперово-кредитні гроші. Важливо лише те, щоб як засіб обігу вони забезпечували перехід товарів від виробника до споживача, щоб їх як гроші визнавало суспільство, щоб можна було їх використати як купівельний засіб.

У сучасних умовах використання грошей як засобу обігу здійснюється переважно в роздрібній торгівлі, при наданні послуг населенню тощо. Проте розвиток ринкових відносин, зокрема й завдяки грошам як засобу обігу, створює передумови для звуження сфери використання цієї функції. Це відбувається завдяки розширенню використання кредитних відносин.

Функція засобу платежу

Тісно пов'язана з функцією грошей як засобу обігу функція грошей як засобу платежу. В товарообігу, опосередкованому грішми, має місце продаж заради купівлі, і гроші передаються від одного суб'єкта відносин до іншого, виступаючи в ролі посередника. Гроші при цьому виконують функцію засобу обігу. Коли ж гроші здійснюють самостійний рух, переходячи від одного власника до іншого, вони виконують уже іншу функцію - функцію засобу платежу.

Функція засобу платежу полягає в обслуговуванні грошима погашення різних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення. Тому гроші як засіб платежу виконують надзвичайно важливу роль у ринковій економіці.

Гроші виступають засобом сплати боргового зобов'язання і починають виконувати функцію засобу платежу з виникненням кредитних відносин між товаровиробниками. Отже, у функції засобу платежу гроші виступають у тих випадках, коли товари продаються в кредит, тобто в борг. Неоднакова тривалість періодів виробництва і обігу товарів зумовлюють необхідність їх відчуження з відстрочкою платежу. В момент погашення боргу гроші й виступають як засіб платежу. При цьому грошові платежі не супроводжуються одночасним зустрічним рухом товарів. Тож ознаками виконання грішми платіжної функції є однобічний рух і наявність розриву в часі між передачею товару покупцеві і отриманням грошей продавцем та розрахунок реальними грошима.

З функції грошей як засобу платежу виникають кредитні гроші, що з'являються в процесі кредитних операцій - векселі, банкноти, чеки. Кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки) - важливі елементи функціонування сучасного ринку, вони активно використовуються в ринковому господарському механізмі.

У сучасних умовах роль грошей усе більше закріплюється за кредитними грішми, які нерозривно пов'язані з господарським обігом і реально відображають його. Такі гроші, на відміну від паперових грошей, випускаються в обіг у міру потреби і не перевищують потреби в них.

Сфера використання грошей як засобу платежу в розвинутій ринковій економіці дуже широка. Свою функцію засобу платежу гроші виконують не тільки під час оплати куплених у кредит товарів, а й при виплатах заробітної плати працівникам підприємств, господарських організацій та установ, при платежах юридичних і фізичних осіб у державний бюджет та в інші централізовані фонди цільового призначення і фінансування суспільних потреб з цих фондів, під час видачі і погашення банківських позик тощо. На використанні функції засобу платежу ґрунтується функціонування податкової, бюджетної, банківської систем, системи соціального забезпечення та інші системи.

У розвинутому товарному господарстві гроші у функції засобу платежу пов'язують між собою велику кількість товаровласників, що купують товари в кредит. Тому розрив між рухом товару і грошей у часі може створити загрозу неплатежу боржника кредитору. В результаті неплатіж в одній ланці кредитного ланцюга здатен призвести до руйнування всього ланцюга, всієї системи платежів, що може створити значні труднощі у функціонуванні ринкової економіки, виникнення масових банкрутств товаровласників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >