< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами

Платежі, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на поточний рік розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Дані про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6113 "Доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами". Кредитовий залишок за рахунком 6113 дає інформацію про надходження з урахуванням повернення платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету з початку року.

Для щоденного перерахування коштів до Державного казначейства України Головні управління Державного казначейства та Державне казначейство України відкривають рахунки за кожним видом надходження за балансовим рахунком 3132 "Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету". Залишки коштів за день (з урахуванням повернень) з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету", за встановленим регламентом засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3132 "Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету".

Головні управління Державного казначейства своїми платіжними дорученнями за встановленим регламентом перераховують кошти на рахунки, відкриті у Державному казначействі України за балансовим рахунком 3132.

Інформація щодо перерахування коштів Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8213 "Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондом, передані вищим органам Державного казначейства". Дебетовий рахунок за балансовим рахунком 8213 дає інформацію про суми платежів, що перераховані з початку року, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету.

Кошти, які протягом дня зараховані на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131 (з урахуванням повернень), в кінці операційного дня розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету згідно нормативів, встановлених законом України про Державний бюджет України на поточний рік.

Кошти, які належать до спеціального фонду Державного бюджету, перераховуються на рахунок, що відкритий за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, які спрямовуються на спеціальні видатки", для подальшого зарахування на відповідні спеціальні та / або особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів.

Кошти, що належать до спеціального фонду Державного бюджету, перераховуються на рахунок, який відкритий за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду Державного бюджету".

Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 "Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між Державним та місцевим бюджетами з початку року.

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетами", в кінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між Державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.

Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду Державного бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду Державного бюджету. Подальше перерахування коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3112, здійснюється на підставі платіжних доручень.

Частина коштів, що належить бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, платіжним дорученням обласного управління Державного Казначейства перераховується на рахунок відповідного бюджету, відкритий в установі банку та / або меморіальним документом на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства.

За результатами розподілу платежів між Державним та місцевим бюджетами формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >