< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби

Стаття 1 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" [1] визначає структуру державної контрольно-ревізійної служби, де зазначено, що державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах (рис. 3.2).

Статтею 4 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" визначено підпорядкованість державної контрольно-ревізійної служби та координацію її діяльності з іншими контролюючими органами.

Структура державної контрольно-ревізійної слуюби в Україні

Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується Міністерству фінансів України.

Структура Головного контрольно-ревізійного управління України наведена на рис. 3.3.

Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України. До складу обласних контрольно-ревізійних управлінь входять контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.

Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Наказом № 153 "Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь в регіонах"[5] на виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" встановлено, що у складі апарату контрольно-ревізійних управлінь в регіонах утворюються такі структурні підрозділи:

Структура Головного контрольно-ревізійного управління України

самостійний відділ - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як шість працівників; відділ очолює начальник. Начальник відділу може мати не більш як одного заступника; така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як сім одиниць;

самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності управління, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як два працівники. Сектор очолює завідуючий.

У разі потреби у складі самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю не менш як два працівники. Такий сектор утворюється понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу.

У разі недоцільності утворення в апараті управління вищезазначених підрозділів, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів (при керівництві управління).

Пунктом 2 наказу № 153 встановлено кількість заступників начальників контрольно-ревізійних управлінь в регіонах, в тому числі один перший:

  • o не більше п'яти - КРУ в Київській області;
  • o не більше чотирьох - КРУ в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях та м. Києві;
  • o не більше трьох - КРУ у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях;
  • o не більше двох - КРУ в м. Севастополі.

Пунктом 3 даного наказу встановлено, що у складі контрольно-ревізійних управлінь в регіонах утворюються контрольно-ревізійні відділи з чисельністю працівників не менш як три одиниці.

Контрольно-ревізійний відділ очолює начальник, який може мати не більш як одного заступника. Посада заступника може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як сім одиниць.

У складі контрольно-ревізійного відділу можуть утворюватись сектори з чисельністю не менш як два працівники.

Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наказано утворити в установленому порядку у складі апарату управління, в межах затвердженої граничної чисельності відповідного управління, структурні підрозділи з чисельністю працівників відповідно до кількості підконтрольних об'єктів, а саме:

  • - відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та комунальної власності - на базі відділу контролю у сфері матеріального виробництва;
  • - відділ (самостійний сектор) контролю за використанням бюджетних коштів у сфері матеріального виробництва та послуг -
  • - на базі відділу контролю у сфері послуг (послуг, транспорту та зв'язку).

У контрольно-ревізійних управліннях, структурою яких передбачено відділ контролю у сфері матеріального виробництва і послуг (матеріального виробництва, послуг і АПК), утворити новий відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та комунальної власності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >