< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РИНКОВА СИСТЕМА: РІВНОВАГА, НЕРІВНОВАГА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Ключові поняття

Рівноважна ціна; поняття дефіциту та надлишку; нерівновага: зміни в попиті та пропозиції; еластичність; еластичність попиту за ціною; фактори, що впливають на еластичність попиту за ціною; еластичність пропозиції за ціною; фактори, що впливають на еластичність пропозиції за ціною.

Ринкова рівновага

Для того щоб зрозуміти, чому окремо взятий ринок орієнтуватиметься на визначену (рівноважну) ціну, слід усвідомити, чому він не встановлює інших цін. Припустимо, що ціна на кукурудзу встановлена на рівні 2 грн/кг. За цією ціною споживачі бажають придбати 40 млн кг, але виробники взмозі продати тільки у 20 млн кг. Це значить, що за ціною 2 грн. буде спостерігатися дефіцит 20 млн. кг. Що трапиться при цьому дефіциті? Деякі покупці кукурудзи не зможуть її придбати за ціною 2 грн/кг. А це значить, що, запропонувавши вищу ціну, вони зможуть перекупити кукурудзу в інших покупців. Таким чином, між покупцями спалахує цінова війна. Отже, нестача покупців веде до того, що ціна буде зростатиме.

Зростання ціни на кукурудзу знижує готовність купувати та стимулює виробників. Деякі покупці, які здатні купити за ціною 2 грн/кг, не зможуть придбати кукурудзу за ціною 3 грн/кг; деякі продавці, які не готові продати за 2 грн., будуть продавати за 3 грн. Зростання ціни кукурудзи, яке здійснюється незалежними покупцями та продавцями, буде базуватися на рішеннях ринку.

Чому ринок не прийняв би ціну 4 грн. за кілограм? За цією ціною споживачі бажали б придбати 25 млн кг, а виробники були готові продати 35 млн кг. З'являється надлишок на ринку - 10 млн кг; ціна занадто висока, щоб зрівняти попит і пропозицію.

За ціною 4 грн деякі продавці не зможуть знайти покупців, і їхній товар буде накопичуватися на складах. Продавці розуміють, що, знизивши ціну, вони зможуть переманити покупців у інших виробників. Таким чином, конкуренція між продавцями знижує ціну. А зі зниженням ціни збільшиться обсяг покупок і знизиться обсяг продаж. Отже, деякі покупці, які не бажають більше купувати кукурудзу за ціною 4 грн/кг, будуть купувати тепер за ціною 3 грн/кг. Продавці, які готові продати за ціною 4 грн/кг, тепер не зможуть цього зробити, оскільки ціна дорівнює 3 грн. Завдяки автоматичному падінню цін надлишок щезне.

Визначення рівноважної ціни

Отже, рівноважна ціна - це ціна, за якою попит споживачів дорівнює пропозиції виробників, тому що немає внутрішніх, автоматично діючих причин та тенденцій, які взмозі зміщувати її з тієї точки, на якій вона встановлена ринком (в економічній літературі ціна позначається Р - від англ. price).

Рівновага попиту й пропозиції є постійно діючою тенденцією, у тому розумінні, що ціни на ринку поступово наближуватимуться до рівноважної ціни.

Як видно з рис. 6.1, за ціною 3 грн/кг на ринку не буде ні надлишку, ні дефіциту. За такою ціною споживачі бажають придбати 30 млн кг, а виробники - продати 30 млн кг. Відхилення від рівноваги створюватиме проблему дефіциту або надлишку, і ціна наближатиметься до рівноважної завдяки конкуренції виробників та покупців. Рівноважна ціна схожа на крісло-гойдалку, яке перебуває в стані спокою; треба лише підштовхнути його й воно вийде зі стану спокою, але через деякий час рівновага знову встановиться.

Рівновага на ринку кукурудзи

Зміни в рівновазі ринкової системи

Рівноважна ціна показує еквівалентне співвідношення обсягу продукції, що запитується, та обсягу продукції, що пропонується. Вона постійна в тому розумінні, що відхилення від рівноважної ціни створює дефіцит або надлишок, після чого ціновий механізм автоматично вертає ринок до рівноваги. Ціна при цьому завжди змінюється. Іноді ціни зростають, іноді знижуються. Чому ж ціни змінюються? Вони змінюються тому, що змінюються попит та пропозиція (зрушуються крива попиту та пропозиції). А рівноважна ціна - це ціна, яка встановлюється в тій точці, де криві попиту та пропозиції перетинаються (див. п. 6.1). Доки криві попиту та пропозиції залишаються в спокої, рівноважна ціна не зміниться. Однак існують нецінові чинники, що можуть стати причиною зміщення кривих попиту та пропозиції (див. п. 5.2, 5.3).

Зміни в попиті

Якщо ціни товарів-субститутів зростають, то ціни на певні товари зменшуються; якщо смаки змінюються на користь якогось продукту, збільшується кількість покупців чи очікуються високі ціни в майбутньому, тоді крива попиту зміщується праворуч (тобто попит зростає). Дія цих чинників у протилежному напрямі є причиною падіння попиту й крива попиту зміщується ліворуч. У звичайних умовах зростання доходу покупців збільшує попит на товар чи послугу (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

ЧИННИКИ, ЩО ЗМІЩУЮТЬ КРИВІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Чинник

Приклад

Крива попиту

Зміни в цінах товарів - субститутів

Збільшення ціни на каву зміщує криву попиту на чай праворуч

Зміни в цінах товарів - комплементів

Збільшення ціни на каву зміщує криву попиту на цукор ліворуч

Зміни в доходах

Зміни в доходах змішують криву попиту на автомобілі праворуч

Зміни в перевагах

Думка про те, що цигарки небезпечні для здоров'я, зміщує криву попиту на цигарки ліворуч

Зміни в кількості покупців

Збільшення населення в місті О зміщує криву попиту на квартири праворуч

Закінчення табл. 6.1

Чинник

Приклад

Сподівання на зміни цін у майбутньому

Сподівання, що ціна на консерви збільшиться в наступному році, змістить криву попиту на консерви праворуч

Крива пропозиції

Зміни в цінах това-рів-комплементів

Збільшення ціни кукурудзи зміщує криву пропозиції пшениці ліворуч

Зміни цін на ресурси

Зменшення ставки заробітної плати автомобілебудівників зміщує криву пропозиції на автомобілі праворуч

Зміни в технологіях

Збільшення обсягів виробництва кукурудзи завдяки генній інженерії зміщує криву пропозиції праворуч

Зміни в кількості продавців

Збільшення кількості продавців у прибуткових галузях зміщує криву пропозиції певного товару праворуч

На рис. 6.2 показано ефект збільшення попиту за рівноважної ціни. Припустимо, що крива попиту на кукурудзу на рис. 6.1. відображала положення ембарго на кукурудзу для якоїсь країни. Рівновага перебуває в точці перетину кривих попиту та пропозиції, де ціна дорівнює 3 грн, а кількість - 30 млн кг за місяць.

Зміни у попиті на кукурудзу

Рис. 6.2. Зміни у попиті на кукурудзу

Зараз підписано угоду, яка дозволяє знову покупцям цієї країни купувати кукурудзу. Оскільки на ринку з'явився додатковий покупець, то попит збільшиться. За рівноважною ціною 3 грн/кг пропозиція все ще дорівнює 30 млн кг (оскільки на криву пропозиції ніщо не здійснює впливу). Обсяг попиту тепер дорівнює 50 млн кг. Зміщення праворуч кривої попиту спричинило дефіцит, і ця нестача кукурудзи вплине на процес торгівлі й ціна поступово зростатиме. При збільшенні ціни відбудеться рух угору вздовж кривої пропозиції, доки не буде досягнуто нової рівноважної ціни, яка дорівнює 4 грн/кг, і зросте рівноважна пропозиція (40 млн кг).

Отже, коли попит збільшується, його крива зміщується праворуч. Тобто здійснюється зрушення вздовж кривої пропозиції в бік збільшення ціни і кількості товару. Зростання попиту не є причиною збільшення пропозиції (зміщення повз кривої).

Зміни в пропозиції

До чинників, що впливають на зростання обсягу пропозиції, належать такі: зміни в цінах на товари-комплементи, збільшення кількості продавців, зміни цін на ресурси та прогрес технологій. Дія цих чинників у протилежному напрямку веде до зниження обсягу пропозиції. На рис. 6.3 видно ефект зростання пропозиції (зміщення праворуч кривої пропозиції) за рівноважної ціні та рівноважній кількості товару. Припустимо, що ціна на пшеницю зменшується на 50%, і фермери переорієнтуються на збільшення виробництва кукурудзи і знижують рівень виробництва пшениці.

Зміни в пропозиції на кукурудзу

Рис. 6.3. Зміни в пропозиції на кукурудзу

Пропозиція кукурудзи зростає (крива пропозиції зміщується праворуч). Що ж трапиться з рівноважною ціною та рівноважним обсягом

виробництва? За ціною 3 грн/кг покупці все ще готові купити 30 млн кг за місяць (попит не змінюється), але продавці тепер готові продати 40 млн кг. Збільшення пропозиції веде до утворення надлишку кукурудзи. Продавці кукурудзи, які не здатні знайти покупців, будуть знижувати ціну. Падіння ціни - рух униз уздовж кривої попиту - здійснюється до моменту встановлення рівноважної ціни, яка дорівнює 2,5 грн/кг. За новою рівновагою ціна є меншою (2,5 грн/кг), а обсяг пропозиції більший (35 млн кг за місяць).

Одночасні зміни в обсягах попиту та пропозиції

Рис. 6.4 поєднує два попередніх рисунки й показує, що трапляється, коли одночасно збільшуються обсяги попиту та пропозиції. Почнемо з рівноваги в точці перетину кривих попиту та пропозиції за ціною 3 грн/кг кукурудзи і обсягу виробництва 30 млн кг за місяць. Тепер попит збільшується (крива попиту зміщується праворуч), зростає й пропозиція (крива пропозиції також зміщується праворуч). При цьому нова рівновага спостерігається за ціною 3,5 грн і обсягу виробництва 45 млн кг. Тобто коли одночасно збільшуються попиту і пропозиції, то стає зрозуміло, що рівноважний обсяг виробництва зростатиме. А де встановиться нова рівноважна ціна, буде залежати від відносного зрушення кривих попиту та пропозиції. У нашому прикладі зростання попиту випереджає зростання пропозиції, що є причиною збільшення ціни. Хоча, могло б відбутися і навпаки, і ціна зменшилася б.

Установлення нової рівноваги на ринку кукурудзи

Якщо попит та пропозиція знижуються, то рівноважний обсяг виробництва буде також зменшуватися. Ціновий ефект не можна визначити, оскільки він залежить від того, яка з кривих зміщується швидше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >