< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вища рада юстиції України

Значну роль у формуванні суддівського корпусу відіграє Вища рада юстиції України. її було створено 15 січня 1998 року, тоді ж прийнято Закон України "Про Вищу раду юстиції". Відповідно до Закону Вища рада юстиції України є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

До повноважень Вищої ради юстиції, як зазначено у ст. 131 Конституції України та Законі України від 15.01.1998 "Про Вищу раду юстиції", відноситься:

 • o внесення Президенту України подання про призначення суддів на посаду або звільнення їх з посад;
 • o прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
 • o здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів, а також прокурорів.

Відповідно до Конституції України Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент України, з'їзд суддів, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а Всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів.

Крім того, до складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодше тридцяти п'яти і не старше шістдесяти років, який проживає в Україні не менше десяти останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років. Строк повноважень членів Вищої ради юстиції становить шість років. Перелічені вимоги не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.

Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється.

Вища рада юстиції приймає такі акти:

 • o подання про призначення суддів;
 • o подання про звільнення з посади суддів;
 • o рішення про порушення вимог щодо несумісності;
 • o рішення про дисциплінарну відповідальність;
 • o рішення по скарзі на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • o рішення про звільнення члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених законом.
 • o Вища рада юстиції приймає такі процедурні акти:
 • o ухвали про відкриття дисциплінарного провадження;
 • o ухвали про відкриття провадження щодо вимог законодавства про несумісність;
 • o рішення про відмову в поданні про призначення;
 • o рішення про відвід (самовідвід) члена Вищої ради юстиції;
 • o інші процедурні акти, необхідні для здійснення функцій Вищої ради юстиції.

Вища рада юстиції може притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову, заступників Голови та суддів Верховного Суду України, Голову і заступників Голови та суддів вищих спеціалізованих судів у разі порушення ними присяги.

Вища рада юстиції може накласти на цих суддів такі стягнення, як догана або пониження кваліфікаційного класу.

Вища рада юстиції може прийняти рішення про невідповідність судді займаній посаді і надіслати це рішення до органу, який призначив чи обрав суддю.

Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Скаргу на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у справі про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути подано до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення судді такого рішення. Якщо строк подачі скарги був порушений з поважних причин, то Вища рада юстиції може його продовжити, а у разі необхідності провести додаткову перевірку обставин та матеріалів справи - не пізніше трьох місяців з дня надходження скарги. Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді за його відсутності допускається лише у разі його нез'явлення на засідання Вищої ради юстиції без поважних причин. Після розгляду скарги Вища рада юстиції може прийняти одне із рішень:

 • o задовольнити скаргу судді, скасувати рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і закрити дисциплінарне провадження;
 • o задовольнити скаргу повністю або частково і змінити рішення відповідної кваліфікаційної комісії;
 • o залишити скаргу баз задоволення, а рішення відповідної кваліфікаційної комісії - без зміни.

Вища рада юстиції розглядає скарги прокурорів на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Строк подачі прокурором скарги, підстави продовження строку, процедура розгляду скарги на засіданні Вищої ради юстиції та рішення, які приймаються за результатами її розгляду аналогічні тим, що встановлені при розгляді скарг суддів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >