< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон здійснюється на підставі Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 16.03.1999 № 122.

Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

( У тексті Інструкції слова "Департамент валютного регулювання" у всіх відмінках замінено словами "Департамент валютного контролю та ліцензування" у відповідних відмінках, слова "обласне управління" у всіх відмінках замінено словами "територіальне управління" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 482 від 19.11.2001)

З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановлює такий порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

Визначення термінів

1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв'язку тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків в іноземних банках. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативними документами Національного банку України.

До інвестиційної діяльності не належить також створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

 • 1.2. Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, втому числі промислової, власності, атакож інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності резидента.
 • 1.3. Корпоративні права - право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.
 • 1.4. Об'єкт інвестиції - будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.
 • 1.5. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
 • 1.5.1. Капітальна інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
 • 1.5.2. Фінансова інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інвестиції та портфельні інвестиції.

Прямі інвестиції - валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельні інвестиції - валютна операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

 • 1.6. Реінвестиція - валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
 • 1.7. Суб'єкти інвестиції: Суб'єктами інвестиції є резиденти:
  • а) юридичні особи;
  • б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб'єктами підприємницької діяльності;
  • в) фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.
 • 1.8. Кошти - валютні цінності, виражені в гривнях або в іноземній валюті.

Для інвестицій не можуть бути використані кошти:

 • а) у готівковій формі - юридичними особами, а також фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності;
 • б) за рахунок бюджетних коштів - без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.
 • 1.9. Доходи (прибутки) - кошти, що фактично одержані суб'єктами інвестицій як результат від здійснення інвестицій. Усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню згідно зі встановленим порядком.
 • 1.10. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції (далі - ліцензія) - належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
 • 1.10.1. Резиденту не видається ліцензія на здійснення інвестицій (реінвестицій), вже фактично здійснених з порушенням вимог чинного законодавства України.
 • ( Пункт 1.11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008) (Глава 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N214 від 25.07.2008)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >