< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудиторська служба

Нічний аудитор перевіряє правильність складання бухгалтерської документації і складає денний звіт за даними комерційної діяльності готельного бізнесу. Зазвичай цей звіт складається наприкінці робочого дня, під час нічної зміни, і тому ця перевірка називається нічною аудиторською перевіркою, а службовець нічним аудитором. До його обов'язків входять: перевірка правильності складання рахунків; перевірка правильності оплати за кредитними картками; внесення до рахунків клієнтів оплати за покупки, здійснені протягом дня; перевірка талонів, що дають право на надання знижок; підбиття результатів усіх фінансових операцій.

Аудитор перевіряє отриманий дохід від проживання в готелі, відсоток фактичної зайнятості й інші дані, отримані від СПІР, здійснює касове зведення, включаючи оплату чеками і кредитними картками. У багатьох готелях функції нічного аудитора виконує один з бухгалтерів. Як показує практика, нічний аудитор себе завжди виправдовує.

У залежності від технічної оснащеності готелю, аудит може бути неавтоматизованим, напівавтоматизованим або автоматизованим. Цілком автоматизований процес аудиту на Заході називають system update.

Аудитор (від латинського auditor - слухач) - ревізор, який перевіряє, контролює і аналізує фінансово-господарську діяльність готельного бізнесу.

Основною метою нічного аудита є доказ правильності і повноти обліку гостьових і негостьових рахунків по готелю у порівнянні з внутрішніми доповідями. Робота аудитора полягає у: перевірці внесених записів; складанні балансу рахунків; розв'язанні протиріч; моніторингу кредитних організацій; підготовці оперативних доповідей.

Аудитор повинний відрізнятися чесністю, уважністю, гарною професійною підготовкою, ґрунтовним знанням специфіки надання готельних послуг.

Аудитор повинний бути ознайомлений із сутністю розрахунків готівкою, чеками або кредитними картками. Вся ця інформація відбиває фінансовий стан готельного бізнесу на поточний день. Нічний аудитор резюмує результати операцій усіх точок, що приносять дохід, для доповіді керівництву. Плановий відділ готельного бізнесу може також використовувати інформацію аудита при підготовці статистичного звіту за більш тривалий період для керівництва.

Сама посада - нічний аудитор - вказує на те, що в цей час він збирає дані і підбиває баланс минулого дня. В кожному готельному бізнесі має бути вирішено, який час варто вважати кінцем робочого дня. Наприклад, якщо нічний аудит почався в 00:00, то саме цей час і є кінцем ділового дня. Період з 00:00 доти, поки закінчиться аудит, називається робочим часом аудита. Звичайно операції, що впливають на рахунки, які здійснюються протягом аудита, не враховуються доти, поки аудит не закінчено. Ці операції вважаються частиною наступного умовного дня.

Готельним закладам притаманна велика кількість документації з операцій. Операційна документація показує сутність і обсяг операцій і є основою для формування звітності, що вводиться в систему. Для кожної операції враховується тип операції (готівка, ціна, виплати) та її грошова вартість. Працівники бухгалтерії заносять дані у відповідні документи в залежності від отриманої інформації. Для цілей внутрішнього контролю облікова система повинна забезпечувати додаткову, незалежну документацію для перевірки кожної операції. У ручній або напівавтоматичній операції, підтверджуючі документи, створені будь-якими методами, служать джерелами перехресних посилань.

Аудитор, одержавши інформацію про зайнятість готельних номерів і маючи дані щодо їх розцінок, порівнює усе це зі звітом служби прийому і розміщення.

Аудиторські процеси вважаються завершеними, коли доведена правильність підсумків обліку бухгалтерії і підрозділів готельного бізнесу. Доти, поки аудиторські процеси не перебувають в стані балансу, аудит вважається незавершеним.

У багатьох готелях, особливо західних, послуги гостям надаються в кредит. Кредиторами є як самі гості, так і уповноважені особи. Однак, щоб уникнути зайвого ризику, готельні установи часто встановлюють ліміти для такого обслуговування. Аудитор повинен знати про ці обмеження. Про всі рахунки, що перевищили встановлені ліміти, аудитор повинен доповісти керівникові готелю для вжиття відповідних заходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >