< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за доходами

Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів передбачено використання таких рахунків для обліку доходів загального фонду бюджетів:

 • 1111 - єдиний казначейський рахунок;
 • 1711 - субрахунки єдиного казначейського рахунку;
 • 3111 - надходження до загального фонду державного бюджету;
 • 3141 - надходження до загального фонду місцевих бюджетів;
 • 3112 - загальний фонд державного бюджету;
 • 3142 - кошти загального фонду місцевих бюджетів;
 • 6111 - доходи загального фонду державного бюджету;
 • 6121 - доходи загального фонду місцевого бюджету;
 • 6911 - контррахунок по операціях за доходами бюджетів;
 • 8121 - кошти загального фонду державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів державного казначейства;
 • 8211 - кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам державного казначейства;
 • 8311 - кошти, передані органами державного казначейства із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • 8911 - контррахунок для активних рахунків управлінського обліку;
 • 8921 - контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку;
 • 9311 - поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету;
 • 9321 - поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету;
 • 9313 - затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету;
 • 9323 - затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету;
 • 9911 - контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку.

Відповідно до закону про державний бюджет та рішень органів місцевого самоврядування затверджуються планові показники доходів бюджетів у вигляді бюджетних розписів.

Зведені показники річних розписів доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів відображаються в обліку органів казначейства на рахунках дев'ятого класу такими бухгалтерськими проведеннями:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 9313 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" одночасно

Д-т 9311 "Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" одночасно

Д-т 9321 "Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

Відповідно до Бюджетного кодексу та закону про державний бюджет (рішення відповідної ради про місцевий бюджет) доходи, які надходять до загального фонду бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства. При цьому здійснюються такі бухгалтерські проведення:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

К-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

К-т 3141 "Надходження до загального фонду місцевого бюджету".

Слід зазначити, що на рахунках третього класу відображається тільки рух коштів по зарахуванню та поверненню доходів в межах одного операційного дня. Тому інформація про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених до бюджетів коштів наростаючим підсумком з початку року одночасно в автоматичному режимі відображається на рахунках шостого класу:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 6911 "Контррахунок по операціях за доходами бюджетів"

К-т 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 6911 "Контррахунок по операціях за доходами бюджетів"

К-т 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету".

Разом з тим здійснюються проведення з віднесення відповідної суми на зменшення планових показників (в частині поточних розписів), які відображаються на позабалансових рахунках:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

К-т 9311 "Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

К-т 9321 "Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету".

У разі повернення помилково або надміру сплачених коштів загального фонду бюджетів та відшкодування податку на додану вартість здійснюються такі бухгалтерські записи:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"

К-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 3141 "Надходження до загального фонду місцевого бюджету"

К-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

Зазначена інформація одночасно відображається на рахунках шостого класу:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету"

К-т 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"

К-т 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів".

Одночасно здійснюється бухгалтерське проведення з віднесення відповідної суми на позабалансові рахунки:

> по загальному фонду державного бюджету:

Д-т 9311 "Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

> по загальному фонду місцевого бюджету:

Д-т 9321 "Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету"

К-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

Кредитовий залишок за рахунками 6111 та 6121 дає інформацію про надходження з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та повернення платежів до загального фонду бюджетів з початку року.

Дебетовий залишок за рахунками 9311 та 9321 - інформацію про суму надходжень, яка відповідно до плану має надійти до кінця бюджетного періоду з урахуванням унесених упродовж року змін.

Для забезпечення виконання бюджетів у частині перерахування міжбюджетних трансфертів надходження коштів за день (з урахуванням повернень) у регламентований час засобами програмного забезпечення з аналітичних рахунків за доходами, відкритих за балансовими рахунками 3111 та 3141, перераховуються на відповідні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3112 "Загальний фонд державного бюджету" та 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні". При цьому в автоматичному режимі здійснюються такі бухгалтерські проведення:

> з акумулювання надходжень:

Д-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"

К-т 3112 "Загальний фонд державного бюджету"

та

Д-т 3141 "Надходження до загального фонду місцевого бюджету"

К-т 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів"

> з перерахування сум дотації вирівнювання з державного бюджету відповідному місцевому бюджету, що здійснюються головними управліннями казначейства щоденними нормативами в автоматизованому режимі:

Д-т 3112 "Загальний фонд державного бюджету"

К-т 3141 "Надходження до загального фонду місцевого бюджету".

Одночасно здійснюються проведення з віднесення відповідної суми на бюджетні рахунки та рахунки управлінського обліку:

> з виконання державного бюджету:

Д-т 8311 "Кошти, передані органами державного казначейства із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя"

К-т 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку";

> з виконання місцевих бюджетів:

Д-т 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" К-т 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету".

Інформація про зарахування дотацій місцевим бюджетам одночасно відображається на позабалансових рахунках:

Д-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

К-т 9321 "Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету".

Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану із загального фонду державного бюджету з початку року суму дотації місцевим бюджетам.

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3112, після відрахування дотацій місцевим бюджетам перераховуються на відповідні рахунки, відкриті у Казначействі (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112.

Інформація щодо перерахування суми доходів Казначейству України відображається шляхом проведення таких бухгалтерських записів:

> в головних управління казначейства:

Д-т 3112 "Загальний фонд державного бюджету"

К-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку".

Одночасно здійснюється проведення з віднесення відповідної суми на рахунки управлінського обліку:

Д-т 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам державного казначейства" К-т 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку";

> у Казначействі України ця інформація відображається як зарахування коштів від головних управлінь:

Д-т 1111 "Єдиний казначейський рахунок"

К-т 3112 "Загальний фонд державного бюджету".

Одночасно здійснюється проведення з віднесення відповідної суми на рахунки управлінського обліку:

Д-т 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" К-т 8121 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів державного казначейства".

Щоденно за результатами проведених операцій при формуванні балансу в органах казначейства проводиться звірка правильності відображення в обліку інформації:

 • - в головних управліннях казначейства звіряється відповідність коштів, переданих органами казначейства місцевим бюджетам (рахунок 8311), зарахованим доходам загального фонду місцевого бюджету (рахунок 6121);
 • - у Казначействі України - відповідність коштів, переданих від головних управлінь (рахунок 8211), сумі коштів, отриманих на рахунок 8121.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >