< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи державної підтримки МП

 • 1. Максимальне обмеження державного втручання в підприємницьке середовище, використання форм і обсягів підтримки, що не виключають вплив механізмів ринкової саморегуляції і не ускладнюють діяльності інших господарюючих суб'єктів.
 • 2. Підтримка підприємств, здатних самостійно вести підприємницьку діяльність.
 • 3. Однакова доступність державної підтримки для кожного суб'єкта МП.
 • 4. Надання державної підтримки малим підприємствам на умовах конкурсного відбору, врахування значущості та необхідності їх проектів, продукції чи послуг.
 • 5. Фінансування підприємницьких проектів на пільгових умовах при забезпеченні часткового самофінансування і економічної ефективності проектів і виробництв.
 • 6. Чіткий розподіл функцій між органами влади: на регіональному і місцевому рівні - конкретна підтримка; па федеральному рівні - розробка загальної стратегії, економічних механізмів підтримки і законодавче забезпечення.
 • 7.Єдина політика ставлення до МП бере свій початок від місця підприємництва в системі економічних, соціальних та інших процесів, що характеризують розвиток області.

Сфери взаємодії державних політик наведені на рис. 4.1.

Відповідність концепції державної політики розвитку малого підприємництва до державної політики в інших сферах.

Рис. 4.1. Відповідність концепції державної політики розвитку малого підприємництва до державної політики в інших сферах.

Після концептуального визначення ставлення регіону до малого бізнесу необхідне органічне вплетення заходів стосовно даних суб'єктів господарювання в усі спеціалізовані політики, які знаходяться в компетенції регіону, в т.ч. за наступними функціональними напрямками:

Бюджетна (митна, тарифна) політика

Яка забезпечує ключову роль державної влади в підтримці сектора МБ і передбачає пряму індивідуальну допомогу окремим суб'єктам МБ (конкурси, тендери)в залежності від:

 • o стадії життєвого циклу (становлення, розвиток, зрілість власного бізнесу);
 • o галузевої націленості (високотехнологічні галузі, агропромисловий комплекс, облаштування інфраструктури і територій, життєзабезпечення населення);
 • o місцерозташування (території-донори) і дотаційні території, закриті адміністративно-територіальні утворення, території, зруйновані внаслідок соціальних конфліктів, природних і техногенних катастроф).

Головною метою фінансової політики регіону в сфері МП є усунення несприятливого становища малих підприємств на ринку трудових ресурсів в силу їх недостатньої фінансової стійкості і ліквідності застави, а також введення цільового фінансування окремих високоефективних програма і проектів, які дозволяють розкрити внутрішній потенціал малих підприємств, забезпечити їх поетапний розвиток і підвищення конкурентоспроможності .

Інституційно-інвестиційна державна політика

Інституційно-інвестиційна державна політика, що забезпечує:

 • o сприятливі для МБ умов ведення легального і прибуткового бізнесу;
 • o доступ до джерел позичкового капіталу для розвитку, включаючи комерційні кредити, позички під повну і часткову поруку (гарантія, застава) третіх осіб (включаючи державу);
 • o отримання управління, використання, розпорядження державного (муніципального) майна, яке використовуєте! не ефективно, майнових прав (... на результати інтелектуальної діяльності);
 • o надання комерційно вигідних умов для участі реалізації державних і муніципальних контрактів на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб, включаючи участь реструктуризації і санації промислових комплексів, бізнес-проектах, які інвестуються за участю державного бюджету розвитку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >