< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік на позабалансових рахунках

Характеристика та призначення позабалансового обліку

Позабалансові рахунки - це рахунки, які призначені для обліку активів і розрахунків, які вилучені з обороту установи й не відображаються в балансі.

Призначенням позабалансового обліку є:

  • o своєчасне оформлення документів про надходження та вибуття об'єктів, що обліковуються на позабалансових рахунках;
  • o контроль за збереженням та використанням об'єктів позабалансового обліку;
  • o правильна організація синтетичного та аналітичного обліку об'єктів позабалансового обліку;
  • o надання інформації про ці об'єкти для потреб управління, оцінка можливої зміни кредитоспроможності та фінансової стійкості установи чи організації в майбутньому.

Отже, позабалансовий облік призначений для відображення таких господарських фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов'язань установи, проте вимагають спостереження і контролю.

На рахунках позабалансового обліку бюджетні установи відображають матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Характеристику рахунків позабалансового обліку відображено в табл. 16.1.

Таблиця 16.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

з/п

Рахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

01

Орендовані необоротні активи

Обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором

2

02

Активи на відповідальному зберіганні

Обліковуються:

  • o товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спец обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;
  • o товарно-матеріальних цінностей, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;
  • o усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів

3

04

Непередбачені активи і зобов'язання

Обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі

4

05

Гарантії та забезпечення

Обліковуються: заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності; списані з балансу матеріальні цінності бюджетних установ, за недостачами і крадіжками за якими не встановлено винних осіб, відносно яких справи знаходяться на розгляді в слідчих органах

5

06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання

Обліковуються матеріальні цінності, придбані за внутрівідомчої передачі майна

6

07

Списані активи та зобов'язання

Обліковується заборгованість протягом п'яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів

7

08

Бланки суворого обліку

Обліковуються:

бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо);

бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами

8

09

Призначення та зобов'язання

Обліковуються суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >