< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку

Дослідження особливостей комп'ютерно-комунікаційної форми обліку дозволяє сформулювати основні її принципи.

 • 1. Основою комп'ютерно-комунікаційної форми обліку є електронний обліковий регістр, до якого входять: а) база даних на технічних носіях інформації, призначена для накопичення та зберігання облікової інформації; б) змінні величини, які тимчасово створюються у пам'яті комп'ютера для систематизації та узагальнення облікових даних; в) відеограми і машинограми, призначені для візуального відображення результатної інформації.
 • 2. Бездокументний збір первинних даних за допомогою периферійних пристроїв та їх передача за допомогою засобів комунікації дистанційними каналами до комп'ютерів є основним способом здійснення документування господарських операцій,
 • 3. Інформацію, яка відображає відхилення за тими або іншими господарськими операціями (наприклад, відхилення від встановлених нормативів, планових завдань тощо) можна отримати автоматично за запитом.
 • 4. На підставі вхідних первинних даних, одноразово зафіксованих на електронних носіях інформації, здійснюється інтегрована обробка облікових даних з необхідним рівнем деталізації та оперативності. При цьому використовується єдина інформаційна база даних, що накопичує всю необхідну для системи обліку інформацію.

б. Одноразове введення даних — обліковий запис перетворюється на облікову фразу, призначену для перенесення даних на комп'ютерні носії та їх обробки у комп'ютеризованій системі обліку.

 • 6. Один журнал хронологічного запису — багато регістрів систематичного запису. За обліковими фразами формується єдиний електронний обліковий регістр — Журнал господарських операцій, хоча більшість програм для комп'ютеризації бухгалтерського обліку дозволяють перегляд інформації у вигляді журналів-ордерів, відомостей тощо.
 • 7. Один синтетичний рахунок — багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від мети, поставленої керівництвом перед обліком, і ніяк не обмежується.
 • 8. Звітна інформація виводиться у визначений строк, а робочу (довідки, звіти для управлінців) у будь-який момент можна одержати за запитом — дані для цих документів одержують шляхом вибірки із Журналу операцій за певними алгоритмами.

Технологічний процес та організаційну структуру обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі бухгалтерського обліку показано на рис. 3.23.

Графічна схема комп'ютерно-комунікаційної форми обліку, поряд з веденням єдиного облікового регістру, відбиває ще одну її характерну відмінність. У комп'ютерно-комунікаційній формі важливого значення набуває програмне забезпечення (набір алгоритмів) для комп'ютеризації бухгалтерського обліку. Програмне забезпечення має принципове значення. Порядок введення, спосіб і послідовність обробки облікових даних за допомогою комп'ютерів, формування зведених облікових показників повністю залежать від програми, що використовується. Таким чином, технологічний процес комп'ютеризованого обліку визначається загальними принципами програмування, і у зв'язку з цим елементи форми обліку знаходять своє конкретне втілення в спеціалізованих комп'ютерних програмах.

Система обліку — поняття ширше і змістовніше, ніж форма обліку, оскільки охоплює не лише техніку ведення обліку, а й методологію відображення операцій обчислення показників, способів оцінки, організацію праці обліковців тощо. Незважаючи на те, що форма обліку є важливою складовою системи обліку, вона визначає лише порядок облікової реєстрації, а не порядок побудови облікової системи. Із застосуванням комплексної КІСП поняття форми обліку переходить у поняття комп'ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО), яка має такі основні характерні ознаки:

 • а) комп'ютер з допоміжного засобу стає визначальним фактором організації праці бухгалтера;
 • б) комп'ютеризація охоплює всі без винятку етапи обробки облікової інформації: збір первинної інформації, накопичення й обробку даних, формування звітності;
 • в) забезпечення оперативності як у напрямі передачі облікової інформації, так і стосовно обробки облікових даних;
 • г) можливість моделювання на основі облікових даних у процесі аналізу господарських операцій.

Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку

Рис. 3.23. Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >