< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ

Одиниці мови

Наше мовлення (розповідь, опис, листи, документи) складається з окремих частин, які передають зміст, поняття чи назву. Ці частини - слова, словосполучення і речення. Вони можуть вживатися самостійно і бути пов'язані між собою в конкретному висловлюванні. Наприклад: Благовіщення На благовіїцення весна зиму поборола. Як хороша погода на благовіщення, то буде добрий урожай. На благовіїцення дощ -родиться жито (Нар. календар).

Отже, основними одиницями мови є слово, словосполучення і речення.

Слово - основна одиниця, що складається зі звуків на позначення конкретних предметів, явищ, дій та їхніх ознак. Слово являє собою єдність звукової форми і значення. Наприклад: Сонце. Небо. Жито.

Словосполучення - синтаксична одиниця, яка складається з двох і більше граматично пов'язаних повнозначних слів, що служать для вираження єдиного поняття. Наприклад: непорушна тиша, мудра людина, музичність поезії.

Речення - це мовна одиниця, що складається з пов'язаних між собою слів і виражає закінчену думку. Наприклад: Гідність-це мудра влада тримати себе в руках. Благородство твоєї людської особистості виявляється в таму, наскільки мудро й тонко ти зумів визначити, що гідне й що негідне. Гідне повинно стати самою суттю твоєї духовної культури, негідне нехай викликає у тебе презирство й огиду (В. Сухомлинський).

Запрошення

Запрошення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Подаємо зразок:

Шановна Маріє Семенівно!

Запрошуємо Вас на святковий концерт на честь Дня Перемоги, що відбувається 7 травня о 19 годині. Завітайте до великого залу кінотеатру "Україна".

Адміністрація району

Прийменник

Прийменник - незмінне службове слово, яке вказує на синтаксичне підпорядкування іменника іншим словам у реченні або словосполученням.

За походженням прийменники поділяються на прості (первинні) і похідні (вторинні). Прості прийменники: в, до, від, у, з, за, над, біля, при, про, через, без, для, по, серед. Вони з однією кореневою основою.

Похідні прийменники: попід, навколо, спереду, поза, понад, перед, близько, посеред. Вони утворилися від інших частин мови і не використовуються як префікси дієслів.

За морфологічною будовою прийменники поділяються на:

прості; в,у, до, на, з, за, під, перед;

склад н і: з-за, з-між, з-над, з-поза, з-поміж, з-під, з-понад, поміж, проміж, заради, утворені сполученням двох або кількох простих прийменників;

складені: з метою, в галузі, під час, по лінії, поруч з, незалежно від, незважаючи на, відповідно до, у зв'язку з, утворені з одного або двох прийменників, іменника з прийменником, прислівника з прийменником, їх ще називають прийменниковими зворотами.

Прийменник по в діловому мовленні

Для українського ділового мовлення характерним є правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови на українську. Адже російські конструкції з прийменником по в українській мові перекладаються цілим рядом конструкцій з прийменниками:

за: засвідченням; за вчасним бажанням; за дорученням; юнакашм; за вказівкою; менеджер за професією',

з: з питань торгівлі; з ініціативи; курс лекцій з української мови; з багатьох причин; з певних обставин; з нагоди (чогось);

на: на замовлення: на вимогу; на пропозицію; на адресу;

для: курси для вивчення; комісія для складання актів;

після: після одержання; після повернення; після від 'їзду: після розгляду (чогось);

у (в): викликати у службових справах; у вихідні; в усіх напрямках:

по: черговий по району; наказ по відділенню; колеги по роботі.

Переклад та правопис українською мовою усталених прийменникових конструкцій ділового стилю

В адрес - на адресу

Ввести в состав - ввести до складу

В защиту - на захист

В семь часов - о сьомій годині (на сьому...)

Войти в комнату - зайти до кімнати

На протяжении дня - протягом дня

На следующий день - наступного дня

Не глядя на... - не дивлячись на...

Несмотря на... - незважаючи на...

По заказу - на замовлення

По закону - згідно з законом

По поручению - за дорученням

По приказу - за наказом

По просьбе - на прохання

По собственной воле - з власної волі По собственному

желанию - за власним бажанням

Послать по почте - надіслати поштою

Поставить в пример - поставити за приклад Поступать

в университет - вступати до університету

По требованию - на вимогу

По указанию - за вказівкою

Прийти по делу - прийти у справі Принять во внимание - взяти до уваги Принять к сведению - взяти до відома

Согласно приказу - згідно з наказом Читать на

украинском языке - читати українською мовою

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >