< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів

Національний банк України проводить контроль за дотриманням юридичними особами банківського законодавства і власних нормативних актів. У випадку порушення цього законодавства й актів НБУ має право:

 • o підвищувати норми обов'язкових резервів;
 • o відкликати ліцензію на здійснення окремих чи всіх банківських операцій;
 • o усувати керівництво суб'єкта банківської діяльності від управління і призначати тимчасову адміністрацію для управління цим суб'єктом;
 • o утримувати за рішенням суду (арбітражного суду) штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу та застосовувати інші економічні санкції відповідно до законодавства;
 • o приймати рішення про виключення з Державної книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних закладів і про реєстрацію або ліцензію.

Ці примусові заходи можуть проводитись у випадку порушення комерційними банками економічних нормативів; порядку, термінів і технологій виконання банківських операцій; допущення несанкційної емісії; недотримання постанов, інструкцій, положень, правил НБУ, неподання форм звітності або подання недостовірної інформації (звітності); ведення збиткової діяльності; формування ситуації, що загрожує інтересам вкладників і кредиторів; створення перешкод анти-монопольним діям або праву клієнта самостійно обирати собі банк.

НБУ зобов'язаний вилучати з обігу фіктивні кошти шляхом отримання їх у беззаперечному порядку із кореспондентських рахунків банків.

Якщо існує незгода з рішенням НБУ, то юридична особа має право на захист своїх інтересів у арбітражному суді.

Для того, щоб захистити інтереси клієнтів і досягти фінансової надійності комерційних банків, встановлюється мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку в сумі, еквівалентній 1 млн євро за офіційним курсом гривні, визначеним НБУ.

Для кооперативного банку та банку з іноземними капіталом мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку може бути не менше:

 • o для місцевих кооперативних банків, що діють в межах однієї області, - 1 млн євро;
 • o для банків, що здійснюють свою діяльність на території однієї області (регіональні), в тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних банків - 3 млн євро;
 • o для банків, що здійснюють свою діяльність на всій території України (міжрегіональні), в тому числі спеціалізованих інвестиційних, розрахункових (клірингових), ощадних та іпотечних, центрального кооперативного банку, - 5 млн євро.

На створення комерційних банків з участю іноземних юридичних та фізичних осіб НБУ видає ліцензію на здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті в Україні і за кордоном на основі клопотання певного комерційного банку та в залежності від рівня його готовності до проведення операцій в іноземній валюті.

Економічні нормативи НБУ встановлює для всіх комерційних банків з метою захисту інтересів та забезпечення надійності банків. Економічні нормативи поділяють на чотири групи:

 • o нормативи капіталу (нормативи капіталу комерційного банку (Н1), мінімального розміру статутного капіталу (Н2), платоспроможності (Н3); достатності капіталу банку (Н4);
 • o нормативи ліквідності (нормативи миттєвої ліквідності (Н5); загальної ліквідності (Н6); співвідношення висококваліфікованих активів (Н7);
 • o нормативи ризику (нормативи максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8), великих кредитних ризиків (Н9); максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н10), інсайдерам (Н11), максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12); максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н13); інвестування (Н14);
 • o нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого банку
 • (норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15), довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільноконвертованій валюті (Н16), в неконвертованій валюті (Н17); у всіх банківських металах (Н 18).

Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів проводиться кожного дня (за даними щоденних балансів) і один раз на місяць (за даними форм звітності станом на перше число кожного місяця).

Економічні нормативи вважаються звітними, якщо вони розраховані:

 • o на конкретно встановлену дату:
  • - нормативи капіталу банку (Н1),
  • - мінімального розміру статутного капіталу (Н2) - на 1 квітня щороку;
 • o за щоденними даними:
 • - нормативи максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8);
 • - максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10);
 • - максимального сукупного розміру кредитів, наданих інсай-дерам (Н11);
 • - інвестування (Н14);
 • - відкритої валютної позиції (Н15, Н16, Н17, Н18) - за кожен випадок порушення встановлених НБУ нормативів;
 • o за формулою середньомісячної зваженої величини:
 • - нормативи платоспроможності (Н3);
 • - достатності капіталу банку (Н4);
 • - ліквідності (Н5,Н6,Н7).

Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів проводять відділи банківського нагляду регіональних управлінь і управління контролю економічних нормативів Департаменту безвиїзного нагляду НБУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >