< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами

Організація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органами

Органи ДКРС і правоохоронні органи взаємодіють на всіх стадіях і етапах контрольного процесу відповідно до законодавчих і підзаконних актів. Розглянемо організацію такої взаємодії на стадіях:

  • o підготовки до здійснення контрольних заходів;
  • o здійснення контрольних заходів;
  • o реалізації результатів контрольних заходів.

Правовою підставою для організації такої взаємодії передусім є ст. 14 Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", якою визначено підходи до призначення ревізій і перевірок за зверненнями правоохоронних органів. Правовими підставами для звернення правоохоронних органів до органів ДКРС щодо проведення ревізій і перевірок є: Для органів Міністерства внутрішніх справ - підпункт "в" п. 2 ст. 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", що дає право керівникам спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ "залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій, контрольних і фінансових органів"; підпункт 5 п. 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510, що дає право керівникам підрозділів цієї служби "вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ та організацій".

Для слідчого і прокурора в кримінальних справах, що перебувають в їх провадженні, - ст. 66 Кримінально-процесуального кодексу України, що дає їм право "викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій".

Для інших спеціальних органів з боротьби з організованою злочинністю - підпункт "в" п. 1 ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", що зобов'язує органи ДКРС "проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами" за дорученням цих органів.

Під час організації ревізії за дорученням правоохоронних органів необхідно врахувати, що:

  • 1) подання правоохоронних органів на проведення ревізії підписується першими особами органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, їхніх структурних підрозділів або їхніми заступниками; постанови про призначення ревізій суб'єктів господарської діяльності організацій і установ, щодо яких відкрито кримінальну справу, - прокурором або слідчим;
  • 2) до початку ревізії керівник ревізійної групи зобов'язаний:
    • - ознайомитися з матеріалами, на підставі яких правоохоронні органи порушили питання про необхідність її проведення, з'ясувати стан бухгалтерського обліку на об'єкті, який необхідно перевірити, установити персональний склад ревізорів і залучених до участі в ревізії фахівців;
    • - з урахуванням питань, поставлених правоохоронними органами, скласти план проведення ревізії, ретельно обговорити його з членами ревізійної групи і працівниками правоохоронних органів; узгодити дії, що їх необхідно провести спільно, здійснити інші заходи для забезпечення якісного здійснення ревізії;
  • 3) ревізії, розпочаті на вимогу правоохоронних органів, повинні здійснюватися у тісному співробітництві працівників ДКРС із цими органами. У своїй роботі фахівці ДКРС зобов'язані керуватися чинними законодавчими, нормативними актами, бухгалтерськими й іншими документами, однак вони не мають права використовувати матеріали правоохоронних органів (протоколи допитів тощо) для обґрунтування порушень і зловживань, допущених на об'єкті, що ревізується.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >