< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік короткострокових векселів виданих

В окремих, випадках підприємства можуть здійснювати розрахунки з постачальниками, а також з банками з використанням векселів. Векселі до сплати - це зобов'язання сплатити встановлену суму заборгованості до визначеного терміну, який для короткострокових векселів не перевищує одного року.

Використання векселя як засобу платежу з відповідним відтермінуванням дати сплати і засобу кредитування, зумовлює необхідність нарахування відсотків по векселю. Тобто підприємства, які видали вексель сплачують по ньому, в основному, крім номінальної вартості також і відсотки за відстрочку платежу. Ці відсотки для підприємства-боржника є фінансовими витратами. Розрахунок відсотків по векселю проводиться з врахуванням основної суми заборгованості по векселю, ставки відсотків та терміну користування кредитними коштами і може бути виражений такою формулою:

Сума відсотків = Основна сума боргу х ставку відсотків термін користування.

Залежно від способу зазначення відсотків векселі поділяють на два види:

векселі, на яких окремо зафіксовані відсотки від номінальної вартості (відсоткові);

векселі, на яких відсотки від номінальної вартості не зазначені (безвідсоткові). По цих векселях відсотки включаються в номінальну вартість.

Наприклад, 1 жовтня 2004 р. фірма "Стрінг" взяла в банку кредит в сумі $50,000 терміном на шість місяців з відсотковою ставкою 10 % річних. На цю суму фірма "Стріне" виписала відсотковий вексель.

Номінальна вартість векселя, виписаного фірмою "Стрінг", становить $50,000.

Сума відсотків = $50,000 х 10 % х 6/12 = $2,500.

У випадку, коли б фірма "Стрінг" виписала безвідсотковий вексель, то його номінальна вартість становила б $52,500.

Для обліку розрахунків з використанням векселів застосовують рахунок "Векселі до сплати", на якому відображається поточна заборгованість по виданих короткострокових векселях. Методика відображення на цьому рахунку розрахунків за векселями буде залежати від виду векселя (відсотковий чи безвідсотковий).

Наприклад, 1 квітня 2004 р. фірма "Стрінг" заборгованість перед постачальником за отримані, але не оплачені товари в сумі $30,000 оформила відсотковим векселем терміном на чотири місяці, з відсотковою ставкою 10 % річних. Згідно з угодою відсотки сплачуються один раз, в день погашення векселя.

Сума відсотків = $30,000 х 10 % х 4/12 = $1,000.

На переоформлення заборгованості постачальнику зі звичайної на вексельну 1 квітня 2004 р. буде зроблено бухгалтерський запис:

Рахунки до оплати 30,000

Короткострокові векселі до сплати 30,000

Погашення заборгованості по векселю і сплата відсотків по ньому через чотири місяці - 1 серпня 2004 р. відобразиться бухгалтерським проведенням:

Витрати на сплату відсотків по векселях

(фінансові витрати) 1,000

Короткострокові векселі до сплати 30,000

Грошові кошти 31,000

Розглянемо продовження наведеного вище прикладу з одержання фірмою "Стрінг" 1 жовтня 2004 р. в банку кредиту в сумі $50,000 терміном на шість місяців з відсотковою ставкою 10% річних. На цю суму фірма "Стрінг" виписала відсотковий вексель. Згідно з угодою відсотки сплачуються один раз, в день погашення векселя. Термін погашення векселя - 1 квітня 2005 р.

На одержання кредиту по короткостроковому векселю 1 жовтня 2004 р. буде зроблено бухгалтерський запис:

Грошові кошти 50,000

Короткострокові векселі до сплати 50,000

Згідно з принципом нарахування відсотки по векселю становлять витрати того періоду, протягом якого використовувалися кредитні кошти, незалежно від реальної дати сплати цих відсотків. Тому в кінці 2004 р. (31 грудня) необхідно записати регулююче проведення для відображення нарахування відсотків по векселю за три місяці з дати отримання кредиту (жовтень, листопад, грудень) у сумі $1,250 ($50,000 х 10 % х 3/12):

Витрати на сплату відсотків по векселях

(фінансові витрати) 1,250

Відсотки по векселях до сплати 1.250

На дату погашення заборгованості по векселю і сплати відсотків (1 квітня 2005 р.), з врахуванням витрат на відсотки за три місяці 2005 р. (січень, лютий, березень) у сумі $1,250 ($50,000 х х 10 % х 3/12) і заборгованості за відсотками до сплати, будуть зроблені такі бухгалтерські проведення:

Короткострокові векселі до сплати 50,000

Відсотки по векселях до сплати 1,250

Витрати на сплату відсотків по векселях (фінансові витрати) 1,250 '

Грошові кошти 52,500

Тобто, згідно з цими проведеннями фірма "Стрінг" погасила номінальну вартість векселя $50,000 і сплатила банку відсотки за користування кредитом $2,500, частина з яких ($1,250) була нарахована у попередньому звітному періоді.

Інший приклад. 1 жовтня 2004 р. фірма "Стрінг" взяла в банку кредит в сумі $50,000 терміном на шість місяців з відсотковою ставкою 10 % річних. На цю суму фірма "Стрінг" виписала безвідсотковий вексель на суму $52,500 (відсотки $2,500 по цьому векселю включені в його номінальну вартість). Згідно з угодою відсотки сплачуються один раз, в день погашення векселя. Термін погашення векселя - 1 квітня 2005 р.

У цьому випадку будуть складеш такі бухгалтерські проведення. На одержання кредиту по короткостроковому векселю 1 жовтня 2004 р.:

Грошові кошти : 50,000

Дисконт по векселях до сплати 2,500

Короткострокові векселі до сплати 52,500

Регулююче проведення для відображення нарахування відсотків по векселю 31 грудня 2004 р. за три місяці з дати отримання кредиту (жовтень, листопад, грудень) у сумі $1,250 ($50,000 х х 10 %х 3/12):

Витрати на сплату відсотків по векселях

(фінансові витрати) 150

Дисконт по векселях до сплати 1,250

На дату погашення заборгованості по векселю і сплати відсотків (1 квітня 2005 р.):

Короткострокові векселі до сплати 52,500

Витрати на сплату відсотків по векселях

(фінансові витрати) 1,25 0

Дисконт по векселях до сплати 1,25 0

Грошові кошти 52,500

У фінансових звітах за 2004 р. результати операцій з векселем будуть відображені наступним чином: у звіті про прибутки і збитки - витрати на сплату відсотків по векселях сумі $1,250; у балансі - короткострокове зобов'язання за векселем до сплати відображається за його реальною вартістю $51,250, тобто номінальною вартістю за вирахуванням неамортизованої частки дисконту ($52,500 - $1,250).

В окремих випадках векселі можуть видаватися в обмін частково на грошові кошти, а частково на будь-які додаткові послуги, права чи привілеї. Ці послуги можуть надаватися кредитору згідно з угодою на протязі терміну дії векселя. При цьому на основі ринкової ставки відсотка розраховується поточна вартість векселя, а різниця між цією вартістю і номіналом векселя відображається записом:

Дисконт по векселях до сплати . Доходи майбутніх періодів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >