< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

Визначення балансової вартості іноземної валюти за офіційним курсом на дату звітного балансу за операціями з придбання та продажу іноземної валюти

У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається додатна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу. Термін "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції. Згідно зп. 1 ст. 13 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). Отже, датою звітного балансу є останній день кварталу, тобто 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня. Враховуючи викладене, якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку за результатами такого звітного періоду включається додатна чи від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом вартості іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу. При продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку включається додатна чи від'ємна різниця між доходами, отриманими від продажу іноземної валюти, та балансовою вартістю такої валюти, визначеною за офіційним курсом НБУ цієї іноземної валюти на дату здійснення операції з продажу. Якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається. Згідно з абз. 3 пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 ПКУ до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з придбанням іноземної валюти. Отже, сума оплати комісійних (обмінних) операцій банку не включається до балансової вартості іноземної валюти, а враховується у складі витрат при визначенні податку на прибуток.

Відображення внеску до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті

Доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не враховуються для визначення об'єкта оподаткування. Якщо на дату закінчення звітного періоду на банківському рахунку платника податку або у його касі обліковується іноземна валюта, отримана як внесок до статутного фонду, платник податку має в бухгалтерському обліку визначити курсові різниці за такою валютою шляхом перерахунку її у гривневий еквівалент на дату отримання інвестиції та на дату балансу. При цьому прибуток (додатне значення курсових різниць), визначений за правилами бухгалтерського обліку, враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) - у складі витрат платника податку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >