< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжбюджетні відносини

Розрахункова вправа "Вирівнювання бюджету"

Завдання

Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності).

Вихідні дані подані у табл. 1.

Порядок виконання завдання

  • 1. Визначити загальну суму доходів і видатків за кожним видом зведеного бюджету Черкаської області.
  • 2. Розрахувати розмір дефіциту або профіциту кожного виду зведеного бюджету Черкаської області.
  • 3. Розробити план вирівнювання бюджетів Черкаської області згідно з принципом субсидіарності.
  • 4. У випадку необхідності визначити розмір дотації для обласного бюджету Черкаської області з державного бюджету.

Зведений бюджет Черкаської обл.

Система доходів бюджету

Розрахункова робота "Визначення суми доходів місцевих бюджетів"

Завдання

Визначити обсяг доходів, закріплених за бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за даними, наведеними у табл. 1.

Таблиця 1. Вихідні дані

N° з/п

Регіон, область

Чисельність населення, тис. осіб

Індекс відносної податкоспроможності

Обсяг фіксованого сільськогосподарського податку, тис. гри

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок, тис. грн

1

АРК

2 117,7

0,8823

5 004,3

7 069

2

Вінницька

1815,3

0,5931

11244,9

4 702

со

Волинська

1 058,7

0,5651

1 343,3

,2 947

4

Дніпропетровська

3 712,6

1,3491

7 309,8

16 519

5

Донецька

4 953

1,2569

7 469,4

23 747

6

Житомирська

1 432,7

0,5450

4 186,7

4 297

7

Запорізька

2 004,8

1,2436

6 960,8

8 169

ос

Закарпатська

1 284

0,5295

608,7

2 670

9

Івано-Франківська

1 456,8

0,5545

565,6

3 379

10

Київська

1 830,5

0,7771

5 519

5 669

11

Кіровоградська

1 168,5

0,6566

4 713,3

3 807

Закінчення табл. 1

з/п

Регіон, область

Чисельність населення, тис. осіб

Індекс відносної податко

спроможності

Обсяг фіксованого сільськогосподарського податку, тис. грн

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок, тис. грн

12

Луганська

2 643

0,8413

13 425,2

12137

13

Львівська

2 716,6

0,7818

618,1

8 808

14

Миколаївська

1 298,8

0,8386

9 364,1

4 565

15

Одеська

2 510,4

1,1650

11886,3

8 806

16

Полтавська

1 677,6

0,9431

3 584,8

5 274

17

Рівненська

1187,9

0,5237

388,8

3 017

18

Сумська

1 337,7

0,7927

15 972,1

4 633

19

Тернопільська

1157,6

0,4505

3 453,7

2 731

20

Харківська

2 969,9

0,9919

15 976,2

12 477

21

Херсонська

1 226,4

0,6449

6 301,2

4 011

22

Хмельницька

1460,6

0,5646

4 806,2

4137

23

Черкаська

1450,8

0,7052

3 754,1

4 243

24

Чернівецька

932,3

0,6029

1 825,6

2129

25

Чернігівська

1 285,3

0,6615

5 083,5

4 042

26

м. Київ

2 631,9

3,1845

-~

14 058

27

м. Севастополь

389,4

1,3272

1 634,3

1957

Система видатків бюджету

Розрахункова робота "Визначення розміру окремих видів видатків місцевих бюджетів"

Завдання

Розрахувати обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні становить 285 486,4 тис. грн. Частка видатків місцевих бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування становить 0,047. Чисельність населення по регіонах України наведена у табл. 1.

Таблиця 1. Чисельність населення по регіонах України

№з/п

Регіон, область

Чисельність населення, тис. осіб

1

АРК

2117,7

2

Вінницька

1 815,3

3

Волинська

1 058,7

4

Дніпропетровська

3 712,6

5

Донецька

4 953

6

Житомирська

1 432,7

7

Запорізька

2 004,8

8

Закарпатська

1284

9

Івано-Франківська

1 456,8

10

Київська

1830,5

11

Кіровоградська

1168,5

Закінчення табл. 1

№ з/п

Регіон, область

Чисельність населення, тис. осіб

12

Луганська

2 643

13

Львівська

2 716,6

14

Миколаївська

1 298,8

15

Одеська

2 510,4

16

Полтавська

1 677,6

17

Рівненська

1 187,9

18

Сумська

1 337,7

19

Тернопільська

1 157,6

20

Харківська

2 969,9

21

Херсонська

1 226,4

22

Хмельницька

1 460,6

23

Черкаська

1 450,8

24

Чернівецька

932,3

25

Чернігівська

1 285,3

26

м. Київ

2 631,9

27

м. Севастополь

389,4

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >