< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Національне регулювання платіжного балансу

Враховуючи виняткову важливість стану платіжного балансу для здійснення зовнішньоекономічних операцій, валютного курсу країни, платіжний баланс виступає одним з об'єктів державного регулювання. Завдання урівноваження платіжного балансу входить до головних цілей економічної політики держави поряд з такими, як забезпечення темпів економічного зростання, боротьба з інфляцією та безробіттям.

Існують різні методи державного регулювання платіжного балансу. Вони спрямовані на стимулювання чи обмеження певних зовнішньоекономічних операцій залежно від валютно-економічного стану та стану міжнародних розрахунків країни.

Країни з пасивним платіжним балансом мусять стимулювати експорт та стримувати імпорт товарів, залучати в країну іноземні капітали та обмежувати його вивезення за кордон.

За активного платіжного балансу його регулювання теж необхідне, але воно мусить вирішувати інші завдання і повинно бути спрямоване на усунення надмірно активного сальдо. З цією метою використовуються методи розширення імпорту та стримування експорту товарів, збільшення експорту капіталів (зокрема надання кредитів та допомоги) та обмеження їхнього імпорту. Активне сальдо платіжного балансу використовується для погашення зовнішнього боргу країни, надання кредитів іноземним державам, збільшення золотовалютних резервів країни.

Валютний курс та зовнішньоекономічні відносини

Зміни валютного курсу впливають на процесів, так і на зміни зовнішньоекономічних позицій країни.

Йдеться про вплив валютного курсу на прибуток підприємств, конкурентоспроможність фірм, на співвідношення експортних та імпортних цін, а отже, на зовнішню торгівлю, рух довгострокових та короткострокових капіталів, платіжний баланс країни. Зміна валютного курсу зумовлює істотні соціально-економічні наслідки, призводить до втрат одних та виграшу інших країн. Різкі зміни валютного курсу дестабілізують міжнародні економічні відносини.

З огляду на вплив валютного курсу на стан зовнішньоекономічних відносин країни, вибирають різні варіанти підтримання кількісних значень валютного курсу, сприяючи підвищенню чи зниженню валютного курсу своєї національної валюти відносно іноземних.

Зниження курсу національної валюти вигідне національним експортерам, бо створює можливість продавати товари на зовнішньому ринку за цінами, нижчими від середньосвітових, що сприяє витісненню конкурентів на зовнішніх ринках. Але зниження курсу національної валюти невигідне для імпортерів, бо призводить до подорожчання імпорту, що, в свою чергу, стимулює зростання внутрішніх цін у країні, скорочення обсягів товарів, що ввозяться, та споживання. Водночас зниження валютного курсу національної валюти приводить до скорочення реальної заборгованості, вираженої в національній валюті, та збільшення зовнішнього боргу, вираженого в іноземній валюті.

Підвищення курсу національної валюти призводить до зменшення ефективності експорту національних товарів, що може спричинити стагнацію експортних галузей національної економіки. Але для розвитку імпорту підвищення курсу національної валюти має позитивні наслідки, оскільки заохочується імпорт товарів з метою їх продажу за високими цінами. Отже, стимулюється приплив у країну іноземних товарів та капіталів.

Таким чином, зміни курсу валют зумовлює перерозподіл між країнами частини сукупного суспільного продукту, що реалізується на зовнішніх ринках. Тому валютний курс є об'єктом боротьби між національними експортерами та імпортерами окремої країни, між країнами, може бути джерелом міждержавних валютно-кредитних, фінансово-економічних протиріч та незгод.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >