< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нерівність доходів та їх причини

Нерівність доходів

Відмінності в розмірах заробітної плати та інших джерел формування родинного бюджету визначають нерівність у розподілі доходів. Наприклад, середня зарплата вчителя в школі налічує приблизно 1500 грн, двірника - 700 грн, фінансиста - 4500 грн, стипендія - 500 грн. Чому ж існує така нерівність доходів? Дійсно, ринкова система не передбачає абсолютної рівності, тому що хтось використовує фактори виробництва краще, ніж інший. І тим самим заробляє більше грошей. Однак є й більш специфічні причини, які сприяють цій нерівності.

Причини нерівності в розподілі національного доходу

До таких причин можна віднести [5, с. 665]:

  • 1) відмінності в здібностях;
  • 2) відмінності в освіті;
  • 3) відмінності в професійному досвіді;
  • 4) відмінності в розподілі власності;
  • 5) ризик, удача, невдача, доступ до цінної інформації. Відмінності в здібностях. У людей різні фізичні та інтелектуальні

здібності. Наприклад, деякі люди наділені виключними фізичними здібностями і можуть отримувати за свої спортивні досягнення великі гроші. А деякі наділені підприємницькими здібностями і мають хист до вдалого ведення бізнесу. Отже, люди, які мають талант у якійсь галузі життєдіяльності, можуть отримувати більше грошей, ніж інші.

Відмінності в освіті. Люди відрізняються не тільки відмінностями в здібностях, а й за рівнем освіти. Однак ці відмінності є здебільшого результатом вибору самої людини. Так, хтось після закінчення 11-го класу піде працювати, а хтось вступить до вищого навчального закладу. Отже, випускник вишу має більше можливостей для отримання більшого доходу, ніж люди, які не мають вищої освіти.

Відмінності в професійному досвіді. Доходи людей відрізняються, у тому числі і внаслідок відмінностей у професійному досвіді. Так, якщо Іванов працює у фірмі один рік, то зрозуміло, що він отримуватиме зарплату меншу, ніж Петров, який працює в цій фірмі понад 10 років і має більший професійний досвід.

Відмінності в розподілі власності. Відмінності в розподілі власності є найбільш вагомою причиною нерівності доходів. Чимала кількість людей мають невелику або взагалі не мають власності і, відповідно, або отримують невеличкий доход чи не отримують його. А інші є власниками більшої кількості нерухомості, устаткування, акцій тощо і одержують більший розмір доходу.

Ризик, удача, невдача, доступ до цінної інформації. Ці фактори також здійснюють вагомий вплив на розподіл доходів. Так, людина, яка схильна ризикувати в господарській діяльності, може одержати більший доход, ніж інші люди, які не здатні до ризику. Удача також допомагає отримувати більший доход. Наприклад, якщо якась людина знайде скарб.

Крива Лоренца

Усі ці причини діють у різних напрямах, збільшуючи чи зменшуючи нерівність. Для того щоб визначити ступінь цієї нерівності, економісти використовують криву Лоренца, яка відображає фактичний розподіл національного доходу. Цю криву економісти використовують для порівняння доходів у різноманітні проміжки часу, або між різними верствами певної країни, або між різними країнами. На горизонтальній осі кривої відкладається відсоток населення, а на вертикальній - відсоток доходу. Звичайно економісти поділяють населення на п'ять частин, до кожної з яких входять 20% населення. Групи населення розподіляють на осі від самих малозабезпечених до найбагатших. Теоретична можливість абсолютно рівного розподілу доходів представлена лінією АБ. Лінія АБ вказує на те, що будь-яка група населення одержує відповідний відсоток доходу. Абсолютно нерівномірний розподіл доходу представлений лінією ВБ. Він означає, що всі 100% родин одержують увесь національний доход. Абсолютно рівномірний розподіл означає, що 20% родин отримують 20% усього доходу, 40% - 40%, 60% - 60% і т. д.

Припустимо, що кожна з груп населення отримала певну частку національного доходу (рис. 15.2).

Звичайно, в реальному житті найбідніша частина населення отримує 5-7% від загального розміру доходу, а найбагатша - 40-45%. Тому крива Лоренца лежить між лініями, які відображають абсолютну рівність та нерівність у розподілу доходів. Чим нерівномірніший розподіл доходів, тим більша увігнутість кривої Лоренца і тим ближче вона буде то точки В. І навпаки, чим справедливіший розподіл, тим крива Лоренца буде ближче до лінії АБ.

Крива Лоренца

Перерозподіл національного доходу та соціальний захист населення

Як же можна послабити проблему нерівності розподілу національного доходу між різними верствами населення? У більшості розвинутих країн саме держава (уряд) приймає на себе зобов'язання щодо зменшення нерівності доходів. Цю проблему уряд може вирішувати за допомогою податкової системи. Тобто найбільше забезпечені частини населення обкладаються вищими податками (у відсотковому співвідношенні), ніж малозабезпечені. До того ж одержані податкові надходження держава може використовувати як трансфертні платежі на користь найбільш малозабезпечених верств населення. Практично в усіх країнах існують різні соціальні програми щодо захисту населення, а саме допомога по соціальному страхуванню на випадок втрати роботи, втрати годувальника, допомога у зв'язку з інвалідністю тощо.

Отже, державна податкова система та різноманітні трансфертні програми істотно зменшують ступінь нерівності в розподілі національного доходу країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >