< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Криміналістична Експертиза

Класифікація судових експертиз

Має місце Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України від 15 липня 1997 р. № 285. Так, експертизи з дослідження вибухових пристроїв і експертизи з дослідження вибухових речовин і продуктів вибуху об'єднані в групу "ви-бухотехнічна експертиза"; бухгалтерська експертиза представлена як один із видів економічних досліджень.

У жовтні 2003 р. наказом Міністерства юстиції України до зазначеного Переліку були внесені зміни, уточнювалися назви деяких експертних спеціальностей та вводилися нові. У цілому ж підходи до формування структури Переліку суттєвих змін не зазнавали.

Усі судові експертизи українські вчені-криміналісти поділяють в кримінальному судочинстві на 16 класів (Перелік експертиз затверджений наказом Міністерства юстиції України 9 серпня 2005 р. зі змінами і доповненнями на 2005 р.):

 • 1. Криміналістичні.
 • 2. Економічні.
 • 3. Товарознавчі.
 • 4. Інженерно-технічні.
 • 5. Інженерно-технологічні.
 • 6. Фармацевтичні і фармакологічні.
 • 7. Експертизи харчових продуктів.
 • 8. Ґрунтознавчі.
 • 9. Судово-біологічні.
 • 10. Судово-екологічні.
 • 11. Судово-ветеринарні.
 • 12. Судово-медичні.
 • 13. Судово-психологічні.
 • 14. Судово-психіатричні.
 • 15. Судово-мистецтвознавчі.
 • 16. Судові експертизи інтелектуальної власності.

З урахуванням роду експертиз класифікація виглядає так:

 • 1 клас. Криміналістичні експертизи поділяються на:
 • 1. Традиційні, формування яких належить до періоду виникнення і становлення судових експертиз.
 • 2. Нетрадиційні, що сформувалися в останні десятиліття XX ст.
 • 3. Матеріалознавчі - різні види дослідження матеріалів, речовин і виробів (КЕМРВ).

До традиційних експертиз належать: почеркознавча; авторознавча; технічна експертиза документів; трасологічна; балістична (вогнепальної зброї, набоїв, слідів пострілу); холодної зброї; портретна; вибухотехнічна.

До нетрадиційних експертиз належать: фототехнічна; відеофонографічна; експертиза відновлення знищених маркіровочних знаків.

До матеріалознавчих експертиз належать: експертиза об'єктів волокнистої природи; експертиза лакофарбних матеріалів і покриттів; експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних речовин; експертиза скла; експертиза металів, сплавів і виробів з них (металографічна); експертиза полімерних матеріалів; експертиза пластмас, резини і виробів з них; експертиза наркотичних та психотропних речовин; експертиза рідин, що містять спирт; експертиза парфумерних і косметичних засобів; експертиза наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі.

 • 2 клас. Економічні. Бухгалтерська; фінансово-кредитна; еконо-міко-статистична (економічна); ціноутворення; економічна наукової організації праці; інженерно-економічна.
 • 3 клас. Товарознавчі. Товарів народного споживання, якості промислових товарів та їх оцінка якості, продовольчих товарів та їх оцінка; автотоварознавча; комп'ютерно-товарознавча; оцінка нерухомості, безпеки майнових і немайнових; дослідження якості та оцінка сировини, дослідження спеціальних засобів побутової техніки; оцінка земель сільськогосподарського призначення.
 • 4 клас. Інженерно-технічні. Інженерно-технічні (пожежно-технічна, експертиза техніки безпеки, будівельна, електротехнічна, комп'ютерно-технічна, розподіл земель і визначення порядку користування ділянкою); інженерно-транспортні (автотехнічна, авіатех-нічна, залізнотехнічна, водотехнічна, трубопровідна, компресорних станцій і систем керування ними).
 • 5 клас. Інженерно-технологічні. Дослідження відповідності дій фізичних і юридичних осіб вимогам норм охорони праці і безпеки життєдіяльності; дослідження обставин виникнення і припинення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки; вибухо-технологічні.
 • 6 клас. Фармацевтичні і фармакологічні. Експертиза лікарських препаратів; експертиза отрут, отруйних та інших речовин.
 • 7 клас. Експертизи харчових продуктів.
 • 8 клас. Ґрунтознавчі. Дослідження ґрунтів; мінералогічна (гемо-логічна).
 • 9 клас. Судово-біологічні. Ботанічна; зоологічна; мікробіологічна; ентомологічна; іхтіологічна; орнітологічна; одорологічна (запахових слідів).
 • 10 клас. Судово-екологічні. Екологія середовища; екологія біоценозу.
 • 11 клас. Судово-ветеринарні. Ветеринарна; зоотехнічна.
 • 12 клас. Судово-медичні. Дослідження трупів; дослідження живих осіб; дослідження речових доказів (крові, волосся, виділень із організму, ДНК).
 • 13 клас. Судово-психологічні. Особистісно-психологічних рис характеру, емоційних реакцій і станів; закономірності ходу психологічних процесів; рівня розвитку та індивідуальних якостей особистості.
 • 14 клас. Судово-психіатричні. Психічного стану особистості.
 • 15 клас. Судово-мистецтвознавчі.
 • 16 клас. Судові експертизи інтелектуальної власності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >