< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості кримінального провадження у суді апеляційної та касаційної інстанцій

Особливості кримінального провадження у суді апеляційної інстанції

Поняття та значення провадження у суді апеляційної інстанції

Апеляційне оскарження є різновидом оскарження в загальній системі видів оскарження судових рішень у кримінальних провадженнях, який визначається особливістю приводів, умов, суб'єктів, форми, змісту, строків та порядку оскарження.

Поняття "апеляція" походить від латинського терміна - звернення й означає форму перегляду судового рішення вищою судовою інстанцією. Стадія апеляційного провадження не є обов'язковою в кримінальному провадженні, на відміну від усіх попередніх стадій, і залежить тільки від волевиявлення сторін.

Значення апеляційного провадження полягає в тому, що: 1) воно забезпечує набрання законної сили лише правосудними судовими рішеннями; 2) воно є гарантією дотримання та відновлення прав та законних інтересів учасників судового провадження; 3) в апеляційному провадженні здійснюється судовий контроль за діяльністю суду та органів досудового розслідування.

Провадження в суді апеляційної інстанції характеризується певними ознаками:

 • - в апеляційному порядку оскаржуються вироки, ухвалені судами першої інстанції, які не набрали законної сили, ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвали слідчого судді та інші ухвали у випадках, передбачених КПК України;
 • - діє свобода оскарження судових рішень учасниками судового провадження;
 • - суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції;
 • - перегляд судом апеляційної інстанції обмежений межами апеляційної скарги;
 • - недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого у випадку, якщо судове рішення переглядається за його скаргою, а також скаргою його захисника чи законного представника;
 • - неприпустимість встановлення й доказування обвинувачення, яке не було висунуте в суді першої інстанції;
 • - апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених Главою 31 КПК України.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

Предметом оскарження в апеляційному порядку можуть бути ухвалені місцевими судами вироки та постановлені ухвали, які не набрали законної сили (ч. 1 ст. 392 КПК України).

Апеляційна скарга може бути подана на такі рішення, ухвалені (постановлені) місцевим судом:

 • - обвинувальні і виправдувальні вироки, крім випадків, визначених КПК України;
 • - ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру;
 • - інші ухвали у випадках, передбачених КПК України.

До інших ухвал, на які може бути подано апеляційну скаргу, належать ухвали:

 • - про закриття кримінального провадження (ч. 8 ст. 284 КПК України);
 • - про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 288 КПК України);
 • - про роз'яснення судового рішення або відмову в його роз'ясненні (ч. 4 ст. 380 КПК України);
 • - про скасування вироку, яким було затверджено угоду, або про відмову у скасуванні такого вироку (ч. 4 ст. 476 КПК України);
 • - про продовження, зміну, припинення застосування примусових заходів медичного характеру або відмову у цьому (ч. 1 ст. 516 КПК України);
 • - про вирішення питань, пов'язаних із виконанням вироку (ч. 5 ст. 539 КПК України);
 • - стосовно виконання вироку суду іноземної держави (ч. 9 ст. 603 КПК України);
 • - за результатами розгляду судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (ч. 7 ст. 610 КПК України).

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення (постановлення) судових рішень, які вирішують справу по суті (вирок, ухвала про закриття справи, ухвала про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру), окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених КПК України (зокрема, таким випадком є можливість оскарження рішення суду за результатами підготовчого судового засідання про повернення прокурору обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 314 КПК України).

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

В апеляційному порядку можуть бути також оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України. Зокрема, до таких належать ухвали слідчого судді:

 • - про відмову у наданні дозволу на затримання (п. 1 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або відмову в його застосуванні (п. 2 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні (п. 3 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту або відмову в його застосуванні (п. 4 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні (п. 5 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні (п. 6 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні (п. 7 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні (п. 8 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про арешт майна або відмову в ньому (п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність (п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про відсторонення від посади або відмову у ньому (п. 11 ч. 1 ст. 309 КПК України);
 • - про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження у ній (ст.ст. 304, 309 КПК України);
 • - про застосування тимчасового арешту (ч. 7 ст. 583 КПК України);
 • - про застосування екстрадиційного арешту (ч. 9 ст. 584 КПК України);
 • - за результатами розгляду скарги на рішення про видачу особи (ч. 6 ст. 591 КПК України).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >