< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основи процентних ставок

Розуміння процентних ставок

Процентні ставки належать до найчастіше спостережуваних змінних в економіці. Динаміка процентних ставок повідомляється майже щоденно в новинах засобами масової інформації, бо ці ставки безпосередньо впливають на наше щоденне життя і мають важливі наслідки для стану економіки. Процентні ставки впливають на особисті рішення індивідів щодо їхнього споживання та заощадження: чи купувати будинок, чи придбати акції, чи покласти гроші на ощадний рахунок. Процентні ставки також впливають на економічні рішення ділових фірм та домогосподарств: чи використовувати свої кошти для інвестицій у нове устаткування фабрик, чи заощаджувати свої гроші у банку.

Перш ніж зможемо продовжити дослідження грошей, банків і фінансових ринків, нам слід точно зрозуміти, що означає термін "процентні ставки". Ми зрозуміємо, що поняття, яке називається "доход на момент погашення", є найточнішим вимірником процентних ставок. Доход на момент погашення є те, що економісти мають на увазі, коли використовують термін "процентні ставки". Ми проаналізуємо, як доход на момент погашення вимірюється щодо багатьох інструментів кредитного ринку, які згадувалися в попередньому розділі, і з'ясуємо альтернативні (але менш точні) способи, за допомогою яких визначаються процентні ставки. Ми також побачимо, що процентна ставка по облігації не обов'язково показує, наскільки добрими є інвестиції, бо те, що дає облігація (її норма доходу), може відрізнятися від процентної ставки. Нарешті, ми дослідимо відмінність між реальними процентними ставками, які коригують відповідно до зміни рівня цін, і номінальними процентними ставками, що не коригуються.

Хоча вивчення означень не завжди є найбільш захоплюючим заняттям, важливо уважно прочитати і зрозуміти поняття, що подані у цьому розділі Вони безперервно використовуються на подальших сторінках цієї книжки, і чітке розуміння цих понять допоможе вам краще зрозуміти роль процентних ставок, яку вони відіграють у вашому житті, а також в економіці в цілому.

Вимірювання процентних ставок

У розділі 3 подано ряд інструментів кредитного ринку, які можна поділити на чотири види:

1. Проста позичка.

Проста позичка забезпечує позичальника сумою коштів (основна сума), яка на момент погашення повинна бути повернена кредитору разом з додатковою сумою, що відома як сплата процентів. Якщо, наприклад, банк надав просту позичку у сумі 100 дол. на один рік, то вам доведеться через один рік повернути основну суму боргу 100 дол разом з додатковою сплатою процентів, скажімо, 10 дол. Комерційні позички фірмам найчастіше є саме такі.

2. Позичка з незмінним платежем.

Позичка з незмінним платежем забезпечує позичальника сумою коштів, яку він повинен повернути, здійснюючи однакові платежі кожного місяця, які складаються з частини основної суми боргу та процента за певну кількість років. Наприклад, ви взяли у позичку 1000 дол., а незмінний платіж по позичці, можливо, потребує від вас щорічно сплачувати 126 дол. протягом двадцяти п'яти років. Позичка з погашення на виплат (наприклад, позичка на купівлю автомобіля) і заставні часто бувають позичками з незмінним платежем.

3. Купонна облігація.

Купонна облігація дає власнику облігації незмінний процентний доход (купонний доход) щорічно аж до строку погашення, коли виплачується заздалегідь встановлена кінцева сума (номінальна вартість, або номінал). Купонний доход називають так, бо власник облігації часто отримує його шляхом відрізання купона від облігації і посилки його емітенту облігації, який тоді відправляє певну суму платежу (доходу) по облігації. Наприклад, купонна облігація номінальною вартістю 1000 дол. може давати купонний доход 100 дол на рік протягом десяти років і на момент погашення виплатить номінальну вартість у сумі 1000 дол. (Номінальна вартість, або номінал облігації, є звичайно 1000 дол.).

Купонна облігація характеризується трьома ознаками. Перша - це корпорація або урядова установа, що випустила облігацію. Друга - це строк погашення облігації. Третя є купонна ставка, тобто сума доларів, яка становить купонний доход, поділена на номінальну вартість облігації і виражена в процентах. У нашому прикладі купонна облігація дає щорічний доход 100 дол, а її номінальна вартість 1000 дол. Отже, купонна ставка дорівнює 100 дол.: 1000 дол. = 0,1 = 10 %. Векселі та облігації Державної скарбниці і облігації корпорацій є прикладами купонних облігацій.

4. Дисконтна облігація.

Дисконтну облігацію купують за ціною, яка нижча від її номінальної вартості (за знижкою), а номінальна вартість виплачується в момент погашення облігації. На відміну від купонної облігації, дисконтна облігація не дає жодного доходу у вигляді процента. По ній тільки виплачується номінальна вартість. Наприклад, дисконтну облігацію з номінальною вартістю 1000 дол можна купити за 900 дол, і через рік власнику буде виплачена номінальна вартість 1000 дол Векселі Державної скарбниці США, ощадні облігації США і так звані облігації з нульовим купоном є прикладами дисконтних облігацій.

Ці чотири види інструментів передбачають платежі в різні терміни. За простими позичками і дисконтними облігаціями платежі здійснюються тільки на момент погашення облігації, тоді як позички з незмінним платежем і купонні облігації тягнуть платежі періодично аж до погашення. Як ви вирішите, який з цих інструментів забезпечує вас найбільшим доходом? Зрештою, вони всі здаються такими різними, бо передбачають платежі в різний час. Для розв'язання цієї проблеми у методику для вимірювання процентних ставок на ці різні види інструментів кредитного ринку було запроваджене поняття поточної вартості. Ми тепер з'ясуємо це поняття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >