< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація та обслуговування робочих місць

Робоче місце є первинним осередком виробничої структури, і тому важливою складовою частиною організації праці на підприємстві є вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць для створення на кожному з них необхідних умов для продуктивною та ефективної праці.

Робоче місце - це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи.

У табл. 7.2 наведена класифікація робочих місць.

Таблиця 7.2

КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Ознаки класифікації

Види робочого місця

Професія

 • - робоче місце інженера-конструктора;
 • - робоче місце технолога і т.д.

Кількість виконавців

 • - індивідуальне;
 • - колективне.

Міра спеціалізації

 • - спеціальне;
 • - спеціалізоване;
 • - універсальне.

Вид виробництва

 • - робоче місце основного робітника;
 • - робоче місце допоміжного робітника.

Тип виробництва

 • - масове;
 • - серійне;
 • - одиничне.

Місце перебування

 • - у приміщенні;
 • - на відкритому повітрі;
 • - під землею.

Закінчення табл. 7.2

Ознаки класифікації

Види робочого місця

Число змін роботи

 • - однозмінне;
 • - багатозмінне.

Кількість устаткування

 • - одноверстатне;
 • - багатоверстатне.

Рівень механізації

 • - ручної роботи;
 • - механізоване;
 • - автоматизоване;
 • - апаратне.

Специфіка умов праці

 • - стаціонарне або рухоме;
 • - підземне або висотне;
 • - із шкідливими або небезпечними умовами праці.

На формування робочих місць впливають такі фактори, як:

 • o тип виробництва;
 • o рівень розподілу та кооперації праці;
 • o ступінь механізації та автоматизації трудових і виробничих процесів;
 • o кількість устаткування на робочому місці;
 • o рухомість робочого місця;
 • o час функціонування;
 • o кількість змін;
 • o зміст роботи.

Організація робочого місця - це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення їх у певному порядку, обслуговування і атестації.

Планування робочого місця - це раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва (устаткування, технологічного і організаційного оснащення) та робітника.

Робоче місце має робочу, основну та допоміжну зони. В основній зоні, яка обмежена досяжністю рук людини в горизонтальній та вертикальній площині, розміщуються засоби праці, що постійно використовуються у роботі. У допоміжній зоні розміщуються предмети, котрі застосовуються рідко.

Рівень організації праці на конкретному робочому місці залежить від його оснащення та обслуговування.

Оснащення робочого місця складається із сукупності засобів праці, необхідних для виконання конкретних трудових функцій. Сюди відносяться: основне технологічне і допоміжне обладнання; організаційне оснащення (оргтехніка, засоби зв'язку і сигналізації, робочі меблі, тара); технологічне оснащення (робочі та вимірювальні інструменти, запасні частини); робоча документація; засоби комунікації для подачі енергії на робоче місце, інформація про матеріали, сировину та ін. Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою ефективної організації процесу праці.

Обслуговування робочого місця передбачає своєчасне забезпечення його всім необхідним, включаючи технічне обслуговування (налагодження, регулювання, ремонт); регулярну подачу необхідних видів енергії, інформації та витратних матеріалів; контроль якості роботи обладнання, транспортне та господарське обслуговування (прибирання, чищення обладнання тощо).

Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями: підготовча, інформаційна, транспортно-складська, виробнича, інструментальна, налагоджувальна, міжремонтна, енергетична, контрольна, облікова.

Для комплексної оцінки якості організації робочих місць, для пошуку і приведення в дію резервів підвищення ефективності праці використовується механізм атестації і раціоналізації робочих місць.

У ході атестації комплексно оцінюються технічний і організаційний стан робочих місць, умови праці й техніка безпеки, розглядаються можливості зростання фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу працівників. Атестація дозволяє виявити відхилення від нормативних вимог або від конкретних потреб виробничого процесу чи виконавця і вдосконалити організацію робочого місця. У результаті атестації по кожному робочому місцю приймається одне з таких рішень: продовжувати експлуатацію без змін; дозавантажити; раціоналізувати; ліквідувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >