< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Який орган здійснює контроль за дотриманням фінансового законодавства:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 2. Який орган здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 3. Який орган здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба Україпи;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 4. В якому році була створена Державна контрольно-ревізійна служба України:
  • а) 1997; 6)1993;
  • в) 1995;
  • г) 1996?
 • 5. В якому році була створена Державна податкова служба України:
  • а) 1997;
  • б) 1993;
  • в) 1995;
  • г) 1996?
 • 6. В якому році було створено Державне казначейство України:
  • а) 1997;
  • б) 1993;
  • в) 1995;
  • г) 1996?
 • 7. В якому році була створена Рахункова палата України:
  • а) 1997;
  • б) 1993;
  • в) 1995;
  • г) 1996?
 • 8. Який орган здійснює обслуговування державного боргу:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 9. Який орган має лише центральний апарат управління:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 10. Який орган здійснює облік бюджетних коштів:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 11. Бюджетні асигнування можуть бути призупинені:
  • а) Міністерством фінансів;
  • б) Державним казначейством;
  • в) Контрольно-ревізійною службою;
  • г) головним розпорядником.
 • 12. Хто очолює фінансове відділення Міністерства фінансів України:
  • а) голова;
  • б) керівник;
  • в) завідувач;
  • г) директор?
 • 13. Хто очолює фінансове управління Міністерства фінансів України:
  • а) голова;
  • б) керівник;
  • в) завідувач;
  • г) директор?
 • 14. Хто очолює Державне казначейство України: а)голова;
 • б) керівник;
 • в) завідувач;
 • г) директор?
 • 15. Хто очолює Рахункову палату України: а)голова;
 • б) керівник;
 • в) завідувач;
 • г) директор?
 • 16. Який орган готує проект Державного бюджету України:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 17. Який орган має право здійснювати контроль за діяльністю НБУ:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 18. Який орган здійснює касове виконання бюджету:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Державна податкова служба України?
 • 19. Хто очолює Державну податкову службу України: а)голова;
 • б) керівник;
 • в) завідувач;
 • г) директор?
 • 20. Хто призначає на посаду і звільняє з посади міністра фінансів в Україні:
  • а) Президент України;
  • б) Прем'єр-міністр України;
  • в) Верховна Рада України;
  • г) народ через вибори?

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. Охарактеризуйте казначейську систему виконання бюджету.
 • 2. Охарактеризуйте банківську систему виконання бюджету.
 • 3. Дайте характеристику змішаній системі виконання бюджету.
 • 4. Які основні функції Міністерства фінансів України?
 • 5. Визначте функції Міністерства фінансів у сфері бюджетного процесу.
 • 6. Дайте характеристику функцій Державної контрольно-ревізійної служби України?
 • 7. Охарактеризуйте функції Податкової служби України.
 • 8. Які завдання Податкової служби України?
 • 9. Дайте характеристику функцій Рахункової палати України.
 • 10. Які завдання Рахункової палати України.

Теми індивідуальних робіт

 • 1. Система управління Міністерства фінансів України.
 • 2. Система управління Державної контрольно-ревізійної служби України.
 • 3. Система управління Державного казначейства України.
 • 4. Система управління Податкової служби України.
 • 5. Система управління бюджетним процесом в Україні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >