< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль ОВС України в управлінні національною безпекою

Відповідно до от. 1 Закону України "Про міліцію" міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Згідно з Положенням про МВС України, введеним в дію розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р., основними завданнями цього міністерства є: організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства, і держави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; забезпечення запобігання злочинів, їх припинення, розкриття і розслідування; організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, організація діяльності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ по виконанню покладених на них завдань тощо.

Основними функціями ОВС із забезпечення національної безпеки України згідно з чинним законодавством є:

 • 1) забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
 • 2) боротьба з організованою злочинністю: виявлення і припинення діяльності організованих злочинних груп, банд, інших злочинних формувань з міжрегіональними і міжнародними зв'язками, а також контрабандистських у групувань, котрі спеціалізуються на наркобізнесі, встановлення їх корумпованих зв'язків в орга нах влади;
 • 3) боротьба з економічною злочинністю в найбільш криміногенних і важливих для економіки України сферах, перш за все кредитно-фінансовій і банківській;
 • 5) боротьба з корупцією, білокомірцевою злочинністю;
 • 6) боротьба з нелегальною міграцією;
 • 7) боротьба з тероризмом та іншими формами екстремізму;
 • 8) охорона громадського порядку та забезпечення громадської та особистої безпеки;
 • 9) участь у забезпеченні екологічної безпеки (забезпечення карантинних заходів, режиму надзвичайного стану при катастрофах різного походження тощо);
 • 10) участь у забезпеченні інформаційної безпеки;
 • 11) участь у забезпеченні міжнародної безпеки (організація співробітництва з міжнародними організаціями з проблем національної безпеки, участь у миротворчих, рятувальних і гуманітарних операціях під егідою ООН, ОБСЄ).

Відповідно до Закону України "Про міліцію", а також Концепції розвитку Міністерства внутрішніх справ України у XXI столітті до основних завдань у сфері національної безпеки належать:

 • • гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;
 • • охорона й забезпечення громадського порядку; попередження правопорушень та їх усунення; забезпечення громадської безпеки та безпеки дорожнього руху;
 • • охорона навколишнього природного середовища; захист усіх форм власності від злочинного посягання;
 • • виявлення й розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
 • • здійснення системи заходів щоодо відновлення нормального функціонування об'єктів безпеки у регіонах, що потерпіли в результаті виникнення надзвичайних ситуацій;
 • • виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень та гарантування безпеки інших цінностей особи, суспільства і держави, а також участь у заходах щодо гарантування національної безпеки за межами України відповідно до міжнародних договорів і угод, укладених або визнаних Україною.

Роль Внутрішніх військ МВС України в управлінні національною безпекою

Відповідно до Закону України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішні справ України" внутрішні війська входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, охорони виправно-трудових і лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю.

Відповідно до ст. 2 даного закону до основних завдань внутрішніх військ належать:

 • • охорона та оборона важливих державних об'єктів, виправно-трудових і лікувально-трудових установ, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;
 • • супроводження спеціальних вантажів;
 • • здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;
 • • конвоювання заарештованих і засуджених;
 • • охорона підсудних під час судового процесу;
 • • переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;
 • • виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього порядку;
 • • участь в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю;
 • • участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;
 • • охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

Відповідно до окреслених завдань, основним функціями внутрішніх військ по забезпеченню національної безпеки є:

 • 1) забезпечення оборони важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів при транспортуванні;
 • 2) охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та боротьба зі злочинністю;
 • 3) забезпечення територіальної оборони;
 • 4) ліквідація фактів групової непокори і масових безпорядків у виправно-трудових установах;
 • 5) забезпечення взяття та звільнення з-під варти осіб в залі суду.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >