< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Можливості забезпечення підприємства технікою

У процесі реформування аграрного сектору економіки з'явилась велика кількість нових організаційних форм господарювання. Виникли менші за розмірами селянські (фермерські) господарства, внаслідок розукрупнення колективних господарств - товариства з обмеженою відповідальністю та ін. Перед ними постало суто економічне питання - купувати нову чи вживану техніку? Це спричинено тим, що новостворені організаційні структури не мали достатньо власних коштів, а потрібні суми кредитів невигідні в зв'язку з високою ставкою плати за користування.

Ситуація з нестачею власного капіталу може тривати і в наступні роки через різні причини суб'єктивного й об'єктивного характеру, що зумовлять погіршення фінансового стану. До них можна віднести зниження попиту на вироблену продукцію, несприятливі погодні умови, стихійні лиха і под. Але без достатньої кількості техніки й обладнання підприємства не матимуть змоги ефективно здійснювати процес виробництва продукції. Тоді підприємство опиниться перед дилемою: взяти кредит і купити нову техніку або ж придбати вживану. Така ймовірність не відкидається, оскільки у процесі реорганізації в багатьох підприємств виявляється зайва техніка, і вони можуть продавати її ще до завершення терміну служби. Покупцями вживаної техніки й обладнання можуть бути всі підприємства, але насамперед ті, які не мають власного капіталу для нових інвестицій. Щоб прийняти правильне рішення, необхідно порівняти всі переваги і втрати.

Переваги від купівлі нової техніки

Нова техніка продуктивніша та надійніша в експлуатації, облаштована згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та зручніша в управлінні й експлуатації, не вимагає затрат на ремонт і технічне обслуговування, менше споживає пального та мастильних матеріалів, забезпечує кращу якість робіт і відповідає вимогам новітніх технологій, не потребує швидкої заміни.

Втрати від придбання нової техніки:

 • - потрібен великий обсяг капітальних вкладень;
 • - зростають витрати на амортизацію та страхові платежі;
 • - збільшується податок на майно;
 • - необхідний кредит і витрати на сплату відсотків;
 • - потрібна перекваліфікація кадрів для роботи на ній;
 • - вона вимагає додаткових затрат на зберігання.

Переваги від купівлі вживаної техніки:

 • - витрачається менше коштів;
 • - зменшуються витрати на амортизацію;
 • - менші страхові платежі;
 • - немає необхідності в перекваліфікації персоналу;
 • - менший відсоток сплати за майно.

Втрати від придбання вживаної техніки:

 • - зростають витрати на ремонт і обслуговування техніки;
 • - більші витрати пального і мастильних матеріалів;
 • - має меншу продуктивність і нижчу експлуатаційну надійність;
 • - гірша якість виконання робіт;
 • - більші витрати на заробітну плату працюючих.

Перевага надається тому варіантові придбання техніки, за якого досягають менших загальних річних витрат на її утримання. Якщо ж різниця у витратах невелика, то пріоритетними на користь купівлі нової техніки будуть такі чинники: доступний кредит і низькі відсоткові ставки на нього, слабка ремонтно-технічна база підприємства, відсутність персоналу, достатніх навичок працювати на вживаній техніці.

Рішення на користь купівлі вживаної техніки будуть прийняті тоді, коли ці чинники діють у зворотному напрямі, тобто коли кредит недоступний у зв'язку з високими ставками на нього, обслуговуючий персонал має достатньо навичок обслуговувати вживану техніку, а її технічний стан і експлуатаційні показники є високими.

Купують нову техніку, якщо підприємство запроваджує нові технології, розширює масштаби виробництва. При цьому підприємство не має змоги орендувати потрібну техніку, а сукупні витрати на експлуатацію техніки менші від орендної плати. Поштовхом до придбання може стати нетиповість виробництва.

Орендують техніку тоді, коли підприємству необхідно виконати певну разову роботу, яка вирізняється невеликим обсягом, але вимагає спеціалізованої техніки. її купівля економічно недоцільна через високі постійні витрати на одиницю виконуваних цією технікою робіт, а такі витрати перевищують орендну плату (наприклад, плантажна оранка).

Щоб обрати вигідний варіант - орендувати техніку чи придбати нову, необхідно визначити річну суму витрат на її утримання в розрахунку на одиницю виконаних робіт і порівняти це з орендною платою й іншими витратами, якщо такі передбачені договором про оренду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >