< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок унесення наказодавцем акредитива змін та/або доповнень до умов імпортного акредитива

  • 3.1. Наказодавець акредитива в разі виникнення потреби внесення змін до умов акредитива подає до уповноваженого банку-емітента лист-заяву про внесення змін та/або доповнень до чинного акредитива, а також засвідчену відбитком печатки копію відповідних змін до договору або інших документів, що свідчать про згоду сторін договору на внесення цих змін та/або доповнень. Копія відповідних змін до договору або інших документів, які згідно із законодавством України мають силу договору, разом з листом-заявою подається до уповноваженого банку-емітента, якщо зміни стосуються реквізитів сторін договору, суми і термінів договору та/або найменування товару. Лист-заява подається наказодавцем акредитива уповноваженому банку-емітенту в паперовій формі (у цьому разі лист-заява має містити відбиток печатки та підписи тих осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці із зразками підписів та відбитком печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування. Лист-заява складається у двох примірниках: перший примірник зберігається у Справі, другий - повертається наказодав-цю акредитива.
  • 3.2. Уповноважений банк-емітент приймає зміни та/або доповнення до умов акредитива (щодо реквізитів сторін договору, суми і термінів та/або найменування товару тощо), якщо вони відповідають вимогам УПДА або іншим міжнародним документам, затвердженим МТП, яким був підпорядкований акредитив, та не суперечать одна одній та умовам договору, а також законодавству України, і передає їх для подальшого авізування бенефіціару.

Уповноважений банк-емітент також перевіряє наявність та достатність забезпечення акредитива грошовими коштами наказодавця акредитива, або достатність коштів за наданим кредитом, або достатність відкритих кредитних ліній, або внесення відповідних змін до умов гарантій, наданих третіми сторонами на користь уповноваженого банку-емітента, у разі внесення змін щодо збільшення суми акредитива та/або продовження строку його дії.

  • ( Пункт 3.2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
  • 3.3. Уповноважений банк-емітент після перевірки правильності заповнення листа-заяви про внесення змін та/або доповнень до умов акредитива, наявності й достатності забезпечення акредитива грошовими коштами наказодавця акредитива, а також достатності коштів за наданим кредитом або достатності відкритих кредитних ліній, або гарантій (якщо зміни передбачають збільшення суми акредитива) у тому числі за наявності змін до договору про відкриття непокритого акредитива зобов'язаний надіслати повідомлення про зміни до аві-зуючого (підтверджуючого, виконуючого тощо) банку/ів або безпосередньо бенефіціару.
  • (Абзац перший пункту 3.3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N580 від 29.09.2009)

Якщо уповноважений банк-емітент не отримав повідомлення від банку/ів або безпосередньо від бенефіціара про прийняття або про відмову бенефіціара від унесення змін та/або доповнень до умов акредитива і, крім того, бенефіціар подав документи до банку/ів з урахуванням змін та/або доповнень, то ці зміни та/або доповнення до акредитива вважаються прийнятими бенефіціаром і є обов'язковими для бенефіціара, уповноваженого банку-емітента та наказодавця акредитива.

( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Після внесення змін та/або доповнень до умов акредитива відповідальний працівник уповноваженого банку-емітента вносить відповідні зміни та/або доповнення до Журналу і титульної сторінки Справи (якщо уповноважений банк-емітент заповнює титульну сторінку).

Якщо уповноважений банк-емітент не отримав повідомлення від банку/ів або безпосередньо від бенефіціара про прийняття або про відмову бенефіціара від прийняття змін та/або доповнень до умов акредитива і, крім того, бенефіціар подав документи до банку/ів без урахувань цих змін та/або доповнень, то зміни та/або доповнення до акредитива вважатимуться не прийнятими бенефіціаром і акредитив виконуватиметься згідно з умовами його відкриття.

  • (Абзац четвертий пункту 3.3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
  • 3.4. У разі одержання уповноваженим банком-емітентом від банку/ів або безпосередньо від бенефіціара повідомлення про відмову бенефіціара від прийняття змін та/або доповнень до умов акредитива, уповноважений банк-емітент зобов'язаний протягом трьох банківських днів (без урахування дня одержання повідомлення) письмово проінформувати про таке повідомлення наказодавця акредитива, якщо умовами акредитива не встановлено іншого строку для надання такої інформації наказодавцю акредитива.
  • ( Пункт 3.4 глави 3 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
  • 3.5. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат банків здійснюються відповідно до глави 8 розділу II цього Положення.
  • ( Пункт 3.5 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >