< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Анкетне опитування та його різновиди: поштове, пресове, роздавальне

Донедавна анкетне опитування було практично основним підметодом опитування. Сьогодні в маркетингових дослідженнях ключових методом стає інтерв'ю, частіше за все - особисте. Проте анкетне опитування залишається одним з найбільше часто застосовуваних видів опитування. У процесі анкетного опитування респонденти відповідають на питання письмово при анкетері або за його відсутності (очне і заочне анкетне опитування), наодинці з дослідником або ж у групі (індивідуальне і групове анкетне опитування).

У чому відмінність анкетного опитування від інших опитувальних методик, у першу чергу інтерв'ю? Іноді говорять про те, що в процесі анкетного опитування передбачені жорстко фіксований порядок, зміст і форма питань, чітка вказівка на форми відповідей. Насправді це не зовсім так, оскільки у широко використовуваному методі особистого інтерв'ю із залученням спеціальних карток також здійснюється стандартизація питань.

Відмінність полягає саме у формі контакту дослідника і респондента: вони, як правило, не знаходяться в особистій соціально-психологічній взаємодії, звідси - величезний плюс анкетного опитування (практично повна відсутність впливу дослідника на думки і судження респондента, навіть непрямого) і настільки ж значний мінус (залишаються не зрозумілими деякі питання, неможливо уточнення проблем, що піднімаються респондентом, часті випадки, коли анкета бракується через значне число питань, на які не отримано відповіді).

Залежно від техніки організації опитування виділяють такі різновиди анкетного опитування: а) поштове; б) пресове; в) роздавальне.

Організація поштових опитувань, різновидом якого є опитування за допомогою електронної пошти, здійснюється в такий спосіб: опитувальний лист, анкета відправляється респондентам поштою. Якщо використовується традиційна пошта - частіше за все із супровідним листом і конвертом, на якому наклеєно марки і написано адресу для відповіді дослідному центру (варіант: анкета може доставлятися респондентом особисто).

Поштові опитування мають певні переваги, тому їх почали використовувати ще у XIX в. Так, Ч. Дарвін у 1867 р. за допомогою поштового опитування (анкети розсилали мандрівникам і місіонерам) досліджував особливості поведінки людей, що перебувають на ранніх етапах цивілізації.

Які ж основні переваги поштових опитувань? Перша і, мабуть, найважливіша - відносно низька вартість (порівняно з іншими опитувальними методиками). Друга перевага - більш проста організація (не потрібні анкетери, їх інструктаж, контроль їхньої роботи тощо). Третя перевага - можливість проведення опитування на порівняно великих і розкиданих територіях, в т.ч. у важкодоступних районах. Четверта перевага - практично повна відсутність впливу дослідника на респондента (відсутній безпосередній контакт).

Всі перераховані переваги визначили сферу використання поштового опитування в маркетингових дослідженнях. У першу чергу, в тих випадках, коли необхідно опитати якийсь сегмент споживачів, наприклад власників певної марки автомобілів або холодильників. Важливо й те, що подібним чином можна опитувати споживачів, що придбали товари безпосередньо у фірми, що замовила маркетингове дослідження і має їхню поштову адресу (наприклад, організації, які купили офісні меблі). Цей метод анкетного опитування зручний і в тих випадках, коли споживачі, які цікавлять замовника, географічно розкидані (наприклад, фермери).

Проте методика поштового опитування має й істотні недоліки, які необхідно враховувати при її використанні в маркетингових дослідженнях. Перший - низький рівень повернення анкет, що надсилаються поштою. Цей показник маркетингових досліджень, проведених в США, такий: безповоротними можуть залишитися до 80% анкет, коли мова йде про товари широкого вжитку, і до 95% - у випадках опитувань щодо продукції важкої промисловості. Необхідно відзначити, що існують різноманітні способи підвищення рівня повернення анкет після поштового опитування (до 80% у певних ситуаціях). Але це вимагає значних професійних зусиль, активної роботи з респондентами (повідомлення, нагадування, персоналізація, винагорода тощо).

Другий недолік поштового опитування - перекручування визначеної для дослідження вибірки, з одного боку, за рахунок низького рівня повернення, з іншого боку - через те, що на питання анкети відповідають не завжди ті, хто відібраний за критеріями вибірки (родичі, друзі та ін.). Ще один важливий недолік - одержання групових відповідей замість індивідуальної думки (респонденти радяться з іншими особами, обговорюють у сім'ї або колективі питання, дають спільні відповіді).

Сутність пресового анкетного опитування в тому, що анкета публікується в одній або декількох газетах, а ті, хто висловив бажання відповісти на питання, після заповнення анкети вирізують її і відправляють поштою до редакції або безпосередньо до дослідного центру.

Переваги і недоліки даної методики практично цілком збігаються з перевагами і недоліками описаного вище поштового опитування. Відмінність, мабуть, у тому, що на відповіді респондента певною мірою впливає та обставина, в якій газеті (у плані її цільової спрямованості) і серед яких матеріалів опубліковано анкету. Підвищенню рівня повернення анкет (вірніше, у цьому разі можна говорити не про повернення, а про посилення інтенсивності роботи з анкетами потенційних респондентів) значною мірою сприяє зобов'язання редакції опублікувати результати проведеного опитування Можуть використовуватися і такі форми залучення респондентів, як проведення паралельно з опитуванням конкурсів і вікторин (звичайно, з врученням призів).

Що ж стосується тематичної спрямованості маркетингових опитувань проведених з використанням методики пресового анкетного опитування, то, в першу чергу, вони звернені до досліджуваної читацької аудиторії, її специфіки, уподобань; застосовуються при аналізі ставлення населення до друкованої реклами, а також у ряді інших ситуацій, подібних до тих, де застосовується поштове опитування (наприклад, при вивченні думок споживачів будь-яких груп товарів).

Роздавальне опитування являє собою класичний варіант анкетного опитування, при якому є анкетер і респондент. Перший, провівши попередній інструктаж і відібравши респондентів, видає анкети, стежить за їх заповненням, приймає і перевіряє заповнені екземпляри. Другий відповідає на питання анкети.

Використовуються такі варіанти роздавального анкетного опитування По-перше, респондент може заповнити анкету відразу на місці або вдома і потім повернути досліднику. По-друге, як уже відзначалося, заповнення анкети у присутності дослідника може бути індивідуальним і груповим. Як індивідуальне, так і групове заповнення анкет на місці є переважним, оскільки гарантує їх практично повне повернення і, крім того, дослідник може контролювати процес заповнення анкет, допомагати респондентам, роз'яснюючи якісь позиції і проблеми.

При використанні роздавального анкетного опитування нерідко виникає проблема забезпечення анонімності респондентів (це визначається, в першу чергу, змістом опитування. Наприклад, анонімність практично не потрібна, якщо метою опитування є з'ясовування обсягу ринку телевізорів, але вона необхідна, якщо питання анкети спрямовані на з'ясовування, оцінку ділових і особистісних якостей керівника фірми при опитуванні персоналу).

Основні правила забезпечення анонімності такі: опитування має проводитися з дотриманням правил випадкового добору респондентів; респондент заповнює анкету самостійно, причому кількість питань, що потребують розгорнутих відповідей, необхідно звести до мінімуму; анкетер не втручається в роботу респондента, лише відповідає на його питання; при необхідності забезпечення анонімності опитування має носити груповий характер; після опитування респонденти самостійно опускають анкети в спеціальні ящики-урни; у демографічній частині анкети респондент повинен вказати мінімум відомостей про себе.

При проведенні анкетного опитування необхідно також приділити особливу увагу структурі опитувального листа, чіткості постановки питань, вони повинні формулюватися однозначно, доступною респонденту мовою, з урахуванням того, що респондент працює з анкетою самостійно. Послідовність питань повинна бути такою, щоб у респондента протягом заповнення анкети зберігався інтерес до неї.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >