< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура та призначення форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів"

"Звіт про рух грошових коштів" складається бюджетними установами для відображення інформації про рух грошових коштів за операціями, проведеними розпорядниками бюджетних коштів у грошовій формі відповідно до законодавства України.

Зведений "Звіт про рух грошових коштів" формується за даними звітів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що належать до сфери управління.

"Звіт про рух грошових коштів" має наступну структуру:

  • - показники залишків на початок та кінець звітного року;
  • - показники отриманого та перерахованого залишку за звітний період;
  • - показники отриманих надходжень загального і спеціального фондів бюджетною установою за звітний період (рік);
  • - показники касових видатків за загальним і спеціальним фондами кошторису бюджетної установи за звітний період (рік).

Джерела даних та методика складання форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів"

Джерелами даних складання форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів" бюджетних установ є:

  • - регістри аналітичного обліку: картка аналітичного обліку отриманих асигнувань; картка аналітичного обліку касових видатків у розрізі джерел їх покриття;
  • - регістри синтетичного обліку за звітний рік відображені в табл. 1.18

Таблиця 1.18. Відображення показників Звіту про рух грошових коштів у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Рядки Звіту про рух грошових коштів

м/о № 2

Відображення інформації про отримані надходження коштів загального і спеціального фондів

гр. 6 р. 100

м/о № 3

гр. 6 р. 200, 300

м/о № 2

Відображення інформації про використання коштів загального і спеціального фондів

гр. 7 р. 100

м/о № 3

гр. 7 р. 200, 300

- книга "Журнал - головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунками синтетичного обліку № 321 "Реєстраційні рахунки", № 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", № 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", № 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду", № 328 "Інші рахунки в казначействі".

Заповнення граф Звіту про рух грошових коштів здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.19

Таблиця 1.19. Характеристика заповнення граф Звіту про рух грошових коштів

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Залишок на початок звітного року

3

за відповідними рядками зазначаються залишки коштів, які обліковуються на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства і на поточних рахунках в установах банків, зазначених у формах № 2д, 2м, № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1, довідках та рядках 244 і 270 активу форми № 1 "Баланс"

Перераховано залишок

4

за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів спеціального фонду минулого звітного року, що були відповідно до законодавства перераховані у звітному періоді (повернені установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не можуть бути віднесені на зменшення надходжень звітного року

Дані цієї графи мають відповідати даним відповідних граф форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1

Отримано залишок

5

за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів минулого бюджетного періоду, що були отримані у звітному періоді і не можуть бути віднесені на збільшення надходжень звітного року.

Дані цієї графи мають відповідати даним відповідної графи форми № 4-1 д, № 4-1 м

Надходження за звітний рік

6

за відповідними рядками наводиться інформація про рух коштів, що протягом звітного року були зараховані на рахунки розпорядників бюджетних коштів як надходження за відповідними джерелами

Касові видатки (перераховано з інших рахунків) за звітний рік

7

за відповідними рядками із звітів форм № 2д, 2м, № 4-1д, № 4-1 м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 наводиться інформація про суми касових видатків за звітний рік

У рядках 300 - 302 цієї графи наводиться інформація про суми коштів, перерахованих протягом звітного року з інших рахунків в органах ДКСУ та в установах банків

Залишок на кінець звітного року

8

за відповідними рядками зазначаються залишки коштів, які обліковуються на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства і на поточних рахунках в установах банків, зазначені у формах № 2д, 2м, № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1, довідках та рядках 244 і 270 активу форми № 1 "Баланс"

Заповнення рядків Звіту про рух грошових коштів здійснюється у порядку відображеному в табл. 1.20

Таблиця 1.20. Характеристика заповнення рядків Звіту про рух грошових коштів

Показники

Код рядка

Характеристика рядків

Номери субрахунків

1

2

3

4

Загальний фонд - усього

100

наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства та поточних рахунках в установах банків

у тому числі рахунки в органах Державної казначейської

служби України

101

із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства

субрахунок

№ 321

рахунки в установах банків

102

із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків

субрахунок

№ 311

Спеціальний фонд - усього

200

наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків

у тому числі рахунки в органах Державної казначейської

служби України

201

із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства

субрахунків № 323, № 324, № 326

рахунки в установах банків

202

із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків

субрахунків № 313, № 314, № 316

Власні надходження -

перша група

210

із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

субрахунок

№ 323

у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211

із загальної інформації про рух коштів відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

212

із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від додаткової (господарської) діяльності

плата за оренду майна бюджетних установ

213

із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими за оренду майна бюджетних установ

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214

із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Власні надходження друга група

220

із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформації про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

субрахунок

- № 324

у тому числі:

благодійні внески, гранти та дарунки

221

із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних

установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222

із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

223

із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та позик міжнародних фінансових організацій)

субрахунок № 326

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

240

із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Інші рахунки

300

наводиться загальна інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження

субрахунок № 328

Усього

400

наводиться загальна інформація про рух коштів загального та спеціального фондів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в органах Казначейства та установах банків, а також інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >