< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сек'юритизація

Сек'юритизація. - це процес перетворення неліквідних фінансових активів на інструменти ринку капіталів, що придатні для продажу. Цей процес також стимулюють вдосконалення в комп'ютерній технології. При електронному веденні обліку фінансові інститути виявили, що для них

буде дешевше зібрати портфель позик (таких, як заставні) малих номіналів та збирати процент і платежі по основній сумі боргів, а згодом "передати" (виплатити) їх третій стороні Отже, вимоги на ці платежі по основній сумі боргу та сплату процентів можна передати третій стороні як цінний папір. Фінансовий інститут отримує прибуток, обслуговуючи такого роду позики, збирає платежі по основній сумі боргу, акумулює сплату процентів та передає їх, отримуючи за це винагороду.

Сек'юритизація почала свій відлік з 1970 р., коли Державна національна асоціація іпотечного кредиту, "Ginnie Маe", розробила концепцію передачі цінних паперів, що забезпечені заставними, і розпочала програму, в якій гарантувала своєчасну сплату процентів та основної суми боргу на набір стандартизованих заставних. Згідно цієї програми, приватні фінансові інститути, такі, як ощадно-позичкові асоціації та комерційні банки, тепер могли б зібрати певний набір заставних, гарантованих Державною національною асоціацією іпотечного кредиту, у пакет вартістю, скажімо, в 1 млн. дол. і потім продати цей пакет як цінний папір третій стороні (як правило, великому інституційному інвестору, наприклад, пенсійному фонду).

Коли індивіди здійснюють свої платежі по заставних, гарантованих Державною національною асоціацією іпотечного кредиту, фінансовому інституту, той переказує їхньому власникові гарантії, пересилаючи чек на загальну суму всіх платежів. Оскільки Державна національна асоціація іпотечного кредиту гарантує платежі, ці передані цінні папери мають дуже низький ризик невиконання зобов'язань.

При звичайному переданому цінному папері покупець має пряму власність на пакет позик під нерухоме майно. Інші види цінних паперів, забезпечені заставними, не надають покупцеві права власності на портфель заставних, але натомість є борговими зобов'язаннями позичкових інститутів, для яких позики під нерухоме майно є заставою. Цінні папери, забезпечені заставними, залишаються найпоширенішою формою сек'юритизації. Сек'юритизація заставних розвинулася у величезних масштабах. Дві третини усіх заставних під житло нині сек'юритизовані Сьогодні сек'юритизовані заставні, що перебувають в обігу, становлять приблизно 1 трлн. дол.

Однак сек'юритизація не обмежується лише заставними. З середини 80-х років почалася сек'юритизація позик на придбання автомобіля, дебіторської заборгованості по кредитних картках, а також комерційних і комп'ютерних лізингів. Сек'юритизовані автомобільні позики, що названі CARs або FASTBACs(див. вставку 13.3), з обсягом лише в 900 млн. дол. у 1985 р., зросли до суми в 10 млрд. дол. у 1986 р. До кінця 1989 р. була сек'юритизована дебіторська заборгованість по кредитних картках на суму понад 30 млрд. дол Експерти прогнозують,

Вставка 13.3. Що стоїть за назвою?

Кожному, хто зв'язаний з рекламним бізнесом, відомо, що недостатньо мати добрий продукт; вдала назва допомагає також Навіть "Wall Street" тепер усвідомлює, що назва цінного паперу може бути знаряддям маркетингу."Merrill Lynch" започаткувала цю традицію, коли назвала свою дисконтну облігацію TIGRs (Treasury Investment Growth Receipts - сертифікати зростання інвестицій Скарбниці).

"Salomon Brothers" незабаром пішли тим же шляхом і випустили CATS (Certificates of Accrual on Treasury Securities - сертифікати нарахувань на цінні папери Скарбниці). Сек'юритизація створила також власний набір імен. "Salomon Brothers" назвали свій цінний папір, забезпечений позиками на придбання автомобілів, CARs (Certificates of A v to mo bile Receivables - сертифікат на отримання автомобіля), в той час як "Drexel Burnham" назвала свій варіант FASTBACs (First Automotive Short-Term Bonds and Certificates - Перші автомобільні короткострокові облігації і сертифікати). Хто знає, які ще назви можна придумати?

що через кілька років не пов'язана із заставними сек'юритизація досягне масштабів понад 100 млрд. дол

Комп'ютерна техніка дає також змогу фінансовим інститутам пристосовувати сек'юритизацію для цінних паперів, які мають потоки платежів, що особливо бажані для учасників ринкового процесу. Зобов'язання по заставних, забезпечених майном (CMOs - Collateralized mortgage obligations),- це облігації, по яких передають платежі від портфеля заставних. Комп'ютеризація робить можливим поділити СМО на чотири класи, або "серії". Перші три класи отримують проценти відповідно до купонної ставки на СМО. Перший клас отримує всі платежі по основній сумі боргу і авансові платежі від пулу заставних, забезпечених майном. Після того як облігації першого класу виплачені повністю, платежі по основній сумі боргу і авансові платежі використовуються для послідовного погашення решти класів облігацій. Четвертий клас, який називають "нарахуванням" або "Z"-облігацією, отримує платежі по основній сумі боргу і сплату процентів тільки після завершення виплати по інших трьох класах. СМО мають ту перевагу, що містять риси облігацій і з коротким (1 клас), і з довгим строком погашення (клас 3 або "Z"), що збільшує їх потенційний ринок

Хоча сек'юритизація була б неможливою без сучасної комп'ютерної техніки (подумайте про витрати, пов'язані із намаганням зібрати платежі і виплатити їх вручну), технічні засоби - не єдиний фактор, що сприяв., сек'юритизації. Важливу роль тут відіграв також уряд. Сек'юритизація розпочалася із гарантій Державної національної асоціації

іпотечного кредиту по заставних. Вона навіть і сьогодні поширюється в основному на активи, що мають пряму чи посередню гарантію з боку уряду. Правила оподаткування також стимулювали появу нових інструментів, що пов'язані з перетворенням позик та інших видів дебіторської заборгованості в цінні папери. Зміна податковим управлінням регулятивних правил уможливила появу REMICs (Real estate mortgage investment conduits), які є, по суті, CMOs зі сприятливішими умовами оподаткування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >