< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура і система управління поліцейськими органами окремих зарубіжних країн

Поліція за кордоном є одним з найстаріших державних інститутів, значення якого завжди було і залишається величезним як для суспільства в цілому, так і для всіх без винятку політичних режимів. Це обумовлено, перш все, соціально-політичним значенням виконуваних нею численних функцій щодо забезпечення встановленого правопорядку за допомогою заходів безпосереднього примусу.

Теоретичні та організаційно-правові моделі функціонування поліції постійно еволюціонують. Однак погляди на її завдання та організацію неоднакові і визначаються як національними особливостями, так і проблемами, які стоять на визначеному етапі перед конкретною країною. Саме ці особливості мали і мають домінуюче значення при виборі кожним народом того чи іншого політичного режиму, а отже, і організаційно-правових принципів діяльності поліцейських сил.

Франція

Поліція Франції - складна система, якою управляє Міністерство внутрішніх справ. Поліцейські функції у Франції виконують Національна поліція і Національна жандармерія. Національна жандармерія підпорядкована міністерству оборони, головне управління Національної жандармерії - командуванню військових округів (зон оборони) на місцях.

Міністр внутрішніх справ призначається Президентом республіки і є одним з провідних членів уряду. У складі МВС Франції діють:

 • - Генеральна дирекція Національної поліції;
 • - Генеральна дирекція місцевих колективів;
 • - дирекція громадської безпеки;
 • - дирекція регламентації і права;
 • - Центральна дирекція управління;
 • - дирекція особового складу та навчальних установ поліції;
 • - дирекція технічних служб.

Генеральній дирекції Національної поліції Франції підлеглі і керують своїми підрозділами на місцях центральна дирекція судової поліції; центральна дирекція міської поліції; центральна дирекція загальної інформації; дирекція нагляду за територією; центральна служба республіканської безпеки; служба міжнародного технічного співробітництва поліції; служба повітряної поліції та охорони кордонів; служба офіційних поїздок і безпеки високих посадових осіб.

Контрольні та організаційно-штабні функції разом з центральною дирекцією управління виконує Генеральна інспекція Національної поліції.

Генеральний директор Національної поліції має свій Кабінет (колегію), який виконує організаційно-допоміжні та дорадчі функції. При Генеральній дирекції Національної поліції діють Служба безпеки М ВС, Центральна автомобільна служба, Центральна служба спорту та інші.

За призначенням розрізняють дві системи поліції: адміністративну та судову (кримінальну). Цей поділ нагадує міліцію громадської безпеки та кримінальну міліцію України.

Адміністративна поліція займається попередженням правопорушень, виконує інші профілактичні функції. Судова (карна) поліція займається розкриттям, злочинів, виявленням обставин їх вчинення, пошуком, затриманням злочинців і передачею обвинувачуваних судовим органам. Франція має досить розвинену систему муніципальної поліції (поліції місцевого самоврядування). Муніципальна поліція повністю утримується за рахунок місцевих бюджетів, займається охороною громадського порядку в містах та інших населених пунктах, тісно співпрацює з Національною поліцією.

США

Федеральне бюро розслідувань - основна урядова установа, на яку покладається розслідування всіх кримінальних злочинів проти федеральних законів за винятком тих, розслідування яких доручено іншим службам. Це означає, що ФБР відіграє центральну роль у боротьбі з правопорушеннями і в справедливому відправленні правосуддя в США.

На чолі ФБР стоїть директор, який призначається Президентом США. ФБР організаційно входить до Міністерства юстиції, але фактично діє самостійно.

Директору ФБР підлеглі безпосередньо управління планування та інспекцій; відділ зв'язків з громадськістю. Він має заступника з адміністративних питань та заступника з питань розслідувань. Заступник директора ФБР з адміністративних питань несе відповідальність за роботу управлінь: фінансів і кадрів, ідентифікації, підготовки особового складу, технічних служб, адміністративних служб, лабораторії, обліків і архівів. Заступник директора ФБР з питань розслідувань несе відповідальність за розслідування кримінальних злочинів, спеціальних розслідувань, розшуку, а також керує агентствами і відділеннями ФБР на місцях.

Досудове слідство в США може проводитися не тільки ФБР, а й іншими поліцейськими службами, також спеціальними слідчими комісіями (постійними і тимчасовими), рядом урядових органів (Федеральною торговою палатою, податковою службою, митною службою тощо).

Законодавча автономія штатів США щодо Федерації спричинила значну децентралізацію поліцейської системи США. Поліцейські структури штатів вважаються незалежними від Федеральної поліції. У США діють майже 40 тис. поліцейських органів різної компетенції. Жорсткого ієрархічного зв'язку, як в Україні, між ними немає ні по вертикалі, ні по горизонталі.

Поліцейські органи США можна умовно згрупувати так:

 • - федеральні поліцейські органи;
 • - поліцейські органи штатів;
 • - поліцейські органи в графствах;
 • - поліцейські органи міст і селищ міського типу;
 • - поліцейські органи корпорацій і фірм (приватна поліція).

У Сполучених Штатах Америки поліцейські функції, крім перерахованих, виконують також спеціальні органи Міністерства фінансів, митної служби, служби внутрішніх доходів, федеральні органи контролю за банками, управління банків, бюро наркотиків, служби імміграції, інспекційного департаменту поштового відомства і ряд інших органів, які мають право проведення дізнання і попереднього слідства у правопорушеннях, віднесених до їх компетенції.

Діяльність поліцейських органів США знаходиться під жорстким контролем спеціальних агентств, відповідальних за законність і гласність у роботі правоохоронних органів. Такий контроль здійснюється з боку виконавчої влади, суддів, прокуратури, адвокатури, бюро присяжних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >