< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація складських робіт

Здійснювані на складах роботи можна звести до таких основних операцій: приймання матеріалів, їх розміщення, зберігання, підготовка до виробничого споживання, відправка виробничим та іншим ділянкам готельної справи і облік матеріальних цінностей.

Матеріали, що надходять на склад, проходять кількісне та якісне приймання. Кількісне приймання полягає в перевірці відповідності фактичної наявності матеріалів, вказаних у супровідних документах. Первинна перевірка вантажів, що поступають ззовні, проводиться представником готельного господарства на приймальній станції. Тут перевіряється кількість матеріалу, що надійшов, цілість упаковки, іноді вага вантажу. Якщо встановлюється розбіжність між фактичною наявністю і тією, яка вказана в супровідних документах, то на приймальній станції складається так званий комерційний акт для висунення претензій винуватцю недостачі - постачальнику або транспортній організації.

Якщо ж кількість матеріалу, що надійшов, при зовнішньому огляді не викликає сумніву, то вага його на станції прибуття звичайно не перевіряється. Такий матеріал вибірковим шляхом перевіряють на складі готельного бізнесу. При виявленні в результаті перевірки розбіжності між кількістю згідно за документами і фактичною наявністю складається акт для пред'явлення його постачальнику.

Разом із кількісною перевіркою на складах проводиться якісна перевірка. Вона здійснюється органами технічного контролю із залученням у необхідних випадках лабораторій. Якісною перевіркою встановлюється відповідність одержаних матеріалів стандартам або технічним умовам. При невідповідності матеріалу стандарту або технічним умовам викликають представника постачальника і складають акт про непридатність матеріалу. Якщо ж партія непридатного матеріалу невелика або представник постачальника не може прибути, то акт про непридатність складається комісією готельної структури із залученням1 представника незацікавленої організації. Акт віддається постачальнику з одночасним запитом, як учинити із забракован им матеріалом. Останній, до вказівки власника знаходиться у готельному господарстві на відповідальному зберіганні в особливо відведеному місці. Як правило, якісна перевірка матеріалів і напівфабрикатів застосовується тільки до особливо важливих їх видів, оскільки більшість постачальників самі перевіряють якість свого вантажу перед його відправкою.

Прийняті на склад матеріали розміщуються з дотриманням певних вимог обліку і зберігання. При цьому кожен матеріал повинен розміщуватися на складі з урахуванням того, щоб забезпечити збереження його кількості та якості. Матеріали однакового найменування розміщуються на одній ділянці, матеріали важкі та громіздкі повинні розташовуватися ближче до місця видачі.

У більшості готелів при матеріальних складах є спеціальні ділянки підготовки матеріалів до виробництва.

Одним із видів підготовки матеріалів до виробництва є комплектування матеріалів і напівфабрикатів перед відправкою їх виробничим відділам. Відправка матеріалу відділам здійснюється на підставі встановлених лімітів для кожного відділу. Залежно від типу виробництва і характеру матеріалів, застосовується різний порядок відправки матеріалів.

Основні матеріали в масовому виробництві відпускаються за планкартами. Планкарта являє собою документ, що складається відділом постачання або планово-виробничим відділом, в якому вказується встановлений відділу місячний ліміт за кожним видом матеріалу, а також терміни і партії подачі. Відповідно до планкарт склад своїми транспортними засобами доставляє кожному відділу у встановлені терміни партії матеріалів і напівфабрикатів. Відправка матеріалів оформляється приймально-здавальними накладними.

У готелях сезонної роботи основні та допоміжні матеріали відпускаються на разові вимоги відповідно до лімітних карт і відомостей. Відправка оформляється накладними або розписками одержувача в лімітних картах або відомостях.

Для забезпечення нормальної роботи готельної структури дуже важливо організувати оперативне регулювання товарно-матеріальних запасів. Із цією метою встановлюється контроль за станом гарантійних товарно-матеріальних запасів на складах. Якщо частина гарантійних товарно-матеріальних запасів починає видаватися у відділи, то це служить сигналом того, що нормальний хід виробництва може бути порушений. Про це повідомляються органи матеріально-технічного постачання. Таку саму реакцію повинні викликати факти перевищення розмірів товарно-матеріальних запасів, встановлених за категоріями матеріальних ресурсів. Таким чином, склади не тільки виконують функції зберігання і підготовки матеріалів до видачі їх у процес виробництва готельних послуг, але і допомагають оперативно регулювати споживання.

При плануванні матеріально-технічного постачання в готельній справі виникає завдання забезпечення виробництва початковими напівфабрикатами і матеріалами (необхідної номенклатури і якості) і раціональнішого їх використання. Завдання формулюється так: необхідно скласти такий план використання початкових напівфабрикатів і матеріалів, який, гарантуючи високу якість кінцевої готельної послуги, забезпечував би найбільшу ефективність виробництва.

Цільова функція цього завдання може бути побудована згідно з тим або іншим критерієм, у тому числі і за найбільш загальним - максимумом рентабельності виробництва, максимумом прибутку, мінімумом витрат виробництва (собівартості), витратами початкових напівфабрикатів і матеріалів тощо. Вибір її критерію залежить від конкретних умов діяльності готельного бізнесу.

При постановці завдання вибору оптимального асортименту початкових напівфабрикатів і матеріалів для виробництва певних видів готельних послуг можна орієнтуватись на такі, зазвичай, відомі дані:

 • а) планований обсяг готельних послуг у встановленому асортименті;
 • б) види (номенклатури) і асортимент початкових напівфабрикатів і матеріалів, які можуть бути використані при виробленні певних видів готельних послуг;
 • в) умови замінності одних видів напівфабрикатів і матеріалів іншими (співвідношення замінності);
 • г) норми витрати кожного виду початкових напівфабрикатів і матеріалів на одиницю певного виду готельних послуг;
 • д) граничні кількості тих або інших видів початкових напівфабрикатів і матеріалів, на отримання яких може орієнтуватися готельний бізнес.

Відповідно до характеру цільової функції і заданих (відомих) умов будують систему обмежувальних рівнянь і нерівностей.

При цільовій функції, побудованій згідно з критерієм мінімальних витрат виробництва, обмежувальними рівняннями і нерівностями можуть бути такі, які відображають:

 • а) пряме (плановане) обмеження кількості деяких видів початкових напівфабрикатів і матеріалів;
 • б) пряме (плановане) обмеження кількості деяких готельних послуг;
 • в) пряме (плановане) обмеження кількості готельних послуг тільки певного виду;
 • г) умови взаємозамінності одних видів напівфабрикатів (матеріалів) іншими при створенні певних видів готельних послуг;
 • д) можливе утворення деякої кількості напівфабрикатів (матеріалів) певного виду, яка не може бути використана в даному виробництві (буде передана іншим підприємствам);
 • е) баланс витрати різних видів напівфабрикатів (матеріалів) на кожен вид готельних послуг, що створюється;

є) "позитивність" змінних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >