< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз поведінки фірм-конкурентів

Вивчення можливої поведінки найближчих конкурентів об'єктивно необхідне. Організація повинна відслідковувати дії фірм-конкурентів, щоб передбачити їхні наступні кроки і відповідно до цього коректувати свої стратегічні рішення.

Карта стратегічних груп

Загальні уявлення про найближчих конкурентів можна одержати на основі вивчення даних про їхнє положення в галузі, про стратегічні цілі, звертаючись до їхніх дій у недалекому минулому і на основі аналізу основних підходів до ведення конкурентної боротьби. Цілі і стратегії конкурентів можна класифікувати за такими ознаками: масштаб конкуренції (місцева, регіональна, національна, міжнаціональна, світова); стратегічні наміри (бути домінуючим лідером, витіснити нинішнього лідера в галузі з його позицій, бути в числі лідерів галузі, утримати позиції, просто вижити); цілі стосовно досягнення певної частки на ринку (агресивна експансія за рахунок придбання інших фірм, експансія за рахунок внутрішнього зростання, утримання існуючої частки ринку); конкурентна позиція (сильнішає, добре захищена, компанія намагається змінити своє положення на ринку); тип стратегії (наступальна, оборонна, агресивна стратегія з високим рівнем ризику); конкурентні стратегії (лідерство за витратами, фокусування на ринковій ніші, диференціація продукції).

Для визначення фірм-конкурентів достатньо використовувати для аналізу наведені вище класифікаційні ознаки і карту стратегічних груп.

Визначити, які фірми є найбільше ефективними на даний момент, звичайно не важко. Але основне питання полягає в тому, чи можна буде знайти в майбутньому успішно діючу сьогодні фірму на карті бізнесу, яким вона займається. Тому при визначенні позиції конкурента щодо завоювання ринку необхідно оцінити його потенційні можливості діяти краще чи гірше, ніж інші фірми. Чим точніше визначені позиції конкурентів на ринку, тим точніше можна передбачати майбутні кроки конкурентів. Це найбільш корисна частина аналізу діяльності найближчих конкурентів.

Постійний збір і аналіз інформації про конкурентів дозволяє передбачити їхні дії і заздалегідь підготувати ефективні контрзаходи. Іншими словами, організація, що претендує на успіх, повинна постійно займатися моніторингом діяльності конкурентів і прогнозувати їхні дії.

Визначення галузевих ключових факторів успіху

Галузеві ключові фактори успіху (КФУ) - це ті дії щодо реалізації стратегії, конкурентні можливості, результати діяльності, що кожна фірма повинна забезпечувати (чи прагнути до цього), щоб бути конкурентоспроможною. Правильне визначення галузевих КФУ сприяє досягненню фірмою конкурентної переваги, а використання одного чи декількох КФУ як основи при розробці стратегії - успіху фірми на ринку.

Необхідно пам'ятати що: КФУ в різних галузях різні; з часом КФУ можуть змінюватися в одній і тій же галузі в результаті зміни загальної ситуації в ній; на певний момент часу можна виділити три-чотири КФУ в конкретній-галузі.

Як приклад нижче подано основні типи КФУ [104]:.

 • 1. КФУ, що залежать від технології:
  • - якість проведених НДР;
  • - можливість інновацій у виробничому процесі;
  • - можливість розробки нових товарів;
  • - ступінь оволодіння існуючими технологіями.
 • 2. КФУ, що стосується виробництва:
  • - низька собівартість продукції;
  • - якість продукції;
  • - високий ступінь використання виробничих потужностей;
  • - висока продуктивність праці.
 • 3. КФУ, що стосуються реалізації продукції:
  • - широка мережа оптових дистриб'юторів;
  • - наявність точок роздрібної торгівлі;
  • - низькі витрати з реалізації;
  • - швидка доставка.
 • 4. КФУ, що стосуються маркетингу:
  • - висока кваліфікація співробітників відділу реалізації;
  • - акуратне виконання замовлень покупців;.
  • - мистецтво продажу;
  • - гарантії для покупців.

. 5. КФУ, що належать до професійних навичок:

 • - особливий талант керівників;
 • - ноу-хау в галузі контролю за якістю;
 • - ступінь оволодіння (знання) певною технологією;
 • - здатність (уміння) створювати ефективну рекламу. 6. КФУ, пов'язані з організаційними можливостями:
 • - рівень інформаційних систем;
 • - здатність швидко реагувати на ринкову ситуацію, що змінюється;
 • - великий досвід і ноу-хау в галузі менеджменту.
 • 7. Інші КФУ:
  • - сприятливий імідж (репутація фірми в покупців);
  • - загальні низькі витрати;
  • - приємні в спілкуванні доброзичливі службовці;
  • - доступ на фінансові ринки та ін.

Грамотна стратегія включає більшість ключових факторів успіху, перерахованих вище.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >