< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Координація дій аудиторів з працівниками об'єкта перевірки

Члени групи аудиторів зобов'язані взаємодіяти з керівництвом організації, що підлягає перевірці, з найважливіших питань.

Умови, в яких проводиться аудит ефективності діяльності, та його результати багато в чому залежать від характеру стосунків між членами групи аудиторів і керівництвом організації, яка перевіряється. Якщо вони засновані на взаємній довірі та пошані, а група аудиторів прагне під час перевірки залучати керівників організації, то це стане основою успішного прове-

Схема взаємозв'язку етапів методики аудиту ефективності діяльності зі стадіями її організації

Рис. 6.2. Схема взаємозв'язку етапів методики аудиту ефективності діяльності зі стадіями її організації

дення перевірки й отримання якісних та об'єктивних результатів.

З метою формування таких відносин посадові особи Рахункової палати та керівники перевірок мають підтримувати зв'язки з керівниками відповідних органів центральної виконавчої влади та організацій, що перевіряються, інформувати їх про теми та час проведення перевірки, зустрічатися з ними для обговорення питань, які виникають у ході проведення перевірки, а також її результатів.

На рис. 6.3 представлена схема координації дій аудиторів під час проведення аудиту ефективності діяльності.

Схема координації дій аудиторів під час проведення аудиту ефективності діяльності

Рис. 6.3. Схема координації дій аудиторів під час проведення аудиту ефективності діяльності

Перед початком перевірки доцільно провести зустріч членів групи аудиторів із відповідними керівниками та провідними спеціалістами організації, що підлягає перевірці, для того щоб1:

  • - поінформувати їх про цілі та терміни проведення перевірки;
  • - роз'яснити повноваження аудиторів щодо доступу до інформації, у тому числі до конфіденційної, а також відповідні обов'язки та відповідальність організації;
  • - ознайомити з методологією проведення аудиту ефективності діяльності;
  • - представити склад групи аудиторів;
  • - відповісти на запитання представників організації. Під час перевірки необхідно взаємодіяти з керівництвом і спеціалістами об'єкта перевірки при визначенні джерел отримання необхідної інформації та фактичних даних, а також у процесі збору аудиторських доказів з питань перевірки. При цьому дуже важливо знати їхні думки щодо зібраних аудиторами фактичних даних та, в разі виникнення непорозумінь, отримати від них альтернативні дані чи інші джерела інформації про діяльність об'єкта перевірки.

Після закінчення перевірки слід провести підсумкову зустріч із представниками організації, що перевіряється, бажано в тому самому складі, який був на першій зустрічі. Тепер група аудиторів має представити й обговорити з представниками організації, яку перевіряли, попередні результати аудиту ефективності діяльності, а також необхідні заходи, які можуть бути вжиті для усунення виявлених недоліків і вирішення проблем з метою підвищення ефективності діяльності об'єкта перевірки.

Аудит ефективності діяльності є досить складним контрольним заходом, успішне проведення якого потребує широкого діапазону знань, навичок, уміння та досвіду. З цією метою рекомендується залучати зовнішніх незалежних експертів, які за необхідності можуть включатися безпосередньо до складу групи або ж виконувати окремі завдання, готувати аналітичні записки, надавати експертні оцінки. Зовнішні експерти залучаються до проведення перевірки на договірній основі та, як і інші члени групи, мають добре знати цілі аудиту ефективності діяльності, доручене їм завдання та методику перевірки.

Окрім роботи експертів, для проведення аудиту ефективності діяльності можна створювати спеціальну консультаційну групу зі спеціалістів Рахункової палати, які мають відбиратися з урахуванням наявності в них відповідних знань та досвіду, рівня кваліфікації, а також розуміння предмета та проблеми цієї перевірки.

Консультаційна група на основі одержаної від групи аудиторів інформації має давати поради та рекомендації щодо:

  • 1) підготовки програми перевірки, формування її цілей і визначення питань, які обираються для проведення перевірки;
  • 2) визначення підходів і методів її проведення, вибору критеріїв оцінювання ефективності діяльності, які застосовуватимуться під час перевірки;
  • 3) обґрунтування сформульованих висновків і висновків за результатами перевірки.

Таким чином, група аудиторів взаємодіє з консультаційною групою лише з найважливіших, найскладніших, а також непередбачених проблемних питань, що виникають під час проведення перевірки та потребують кваліфікованих рекомендацій для їх вирішення. Консультаційна група не повинна втручатися в хід проведення перевірки, вона не може підміняти групу аудиторів і має нести відповідальність за свої рекомендації. Окремі члени консультаційної групи, які є незалежними експертами у своїй сфері, можуть включатися до складу групи аудиторів як спеціальні консультанти2.

Рішення про те, враховувати чи ні рекомендації консультативної групи, приймає відповідальний за проведення перевірки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >