< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суспільно-демографічне і культурне оточення

Суспільно-демографічні чинники віддзеркалюють зміни, які відбуваються у суспільстві та впливають на формування потреб і туристичних мотивів населення та способів їх задоволення. Вони мають істотний вплив на формування пропозиції туристичних підприємств. До найважливіших чинників належать: вік, освіта, професійна структура суспільства, розмір і структура домогосподарств, приріст міського населення та процес старіння суспільства.

Склад населення вирізняється певною віковою структурою. У відносно молодих суспільствах існують потреби на інші продукти, ніж у старших суспільствах, отже, іншими будуть дії туристичних підприємств у сфері створення визначеної пропозиції, яка пристосована до певної групи споживачів.

Освіта населення як наступний чинник суспільно-демографічного оточення суттєво впливає та діяльність туристичних підприємств. Необхідно зауважити, що чим вищий освітній рівень потенційних клієнтів, тим частіше у їх свідомості виникають потреби вищого порядку, в тому числі й туристичні (може також статися, що туризм у цьому випадку належатиме до основних потреб). Це впливає на зростання туристичного попиту, а в кінцевому підсумку - на туристичні підприємства.

Професійна структура суспільства також має велике значення для формування туристичного ринку, оскільки високий професійний рівень у багатьох випадках пов'язаний з високим культурним рівнем та суспільною свідомістю, що стимулює розвиток туризму. Окрім цього, належність до професійної групи, яку часто визначають як цільову, вимагатиме певної туристичної пропозиції. Підвищена професійна активність жінок також впливає на зміну моделі сім'ї, яка забезпечена вищим доходом, тому виявляє значно частіші потреби участі у туристичному русі. Додатково з'являються потреби відпочинку і відновлення фізичних сил після роботи на лоні природи та підвищення освітнього рівня, що також стимулює туристичний попит і безпосередньо впливає на формування пропозиції туристичних підприємств, які пристосовують свої продукти до потреб нового сегмента ринку.

Наступним чинником, який тісно пов'язаний з розміром доход)' на одного члена сім'ї, є розмір і структура домогосподарства. Необхідно звернути увагу й на певні залежності: що більша кількість дітей у сім'ї, то задоволення туристичних потреб є більш обмеженим (однією з причин такого явища є законодавчо визначений період канікул для дітей); батьки малолітніх дітей не подорожують часто через сімейні обов'язки чи можливі незручності, пов'язані з переїздом1.

Істотним чинником є також міграція сільського населення до міст, місце проживання визначає переваги щодо споживання конкретних благ і послуг. Міські жителі виявляють більший попит на туристичні послуги, а отже, поширення цієї тенденції дає великі можливості для розвитку туризму.

Процес старіння суспільства також змушує туристичні підприємства пристосовуватися до змін в оточенні. З'являються пропозиції зі своєрідними складовими послуг, які відповідають вимогам клієнтів старшого віку. Зазвичай цей чинник здійснює негативний вплив на туристичний рух, окрім випадку заможних суспільств, які становлять істотний сегмент туристичного ринку.

Перелічені чинники спричинятимуть певні ускладнення і модифікації у продуктах, пропонованих туристичними підприємствами. Наприклад, можуть бути пропозиції, які щораз частіше враховуватимуть специфічні потреби жінок, які подорожують самі; потреби сімей, які вирішують проводити активний відпочинок з малими дітьми; потреби осіб, які вирушають у службові відрядження. Підприємства, йдучи назустріч сподіванням, будуть розробляти пропозиції, які викликають емоції, інтенсивні враження та інтеграційні аспекти, а також сприяють духовному та інтелектуальному розвитку учасників туризму.

Отже, демографічні й соціальні зміни виявляються в тому, що все більше людей намагаються знаходити час і гроші на подорожі. До основних таких тенденцій належать1:

  • - збільшення кількості працюючих жінок;
  • - тенденція до пізніх шлюбів;
  • - збільшення частки самотніх людей;
  • - стрімке зростання кількості бездітних сімейних пар порівняно зі зростанням народонаселення;
  • - підвищення сімейного доходу;
  • - збільшення періоду оплачуваної відпустки для певних категорій населення;
  • - спрощення імміграційних обмежень;
  • - усвідомлення можливостей туризму.

Туристичні підприємства, які створюють свою пропозицію, мають її формувати відповідно до суспільних чинників, що характерні для їхнього макрооточення. Йдеться, наприклад, про певний стиль життя, специфічні взірці споживання (пов'язані, між іншим, зі зміною способу харчування), переконання і людські цінності та моду на туризм. Вагомішого значення набуває явище глобалізації, яке спричинило універсалізацію взірців споживання незалежно від місця проживання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >