< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні засади створення і державної реєстрації сільськогосподарських товаровиробників

Створення сільськогосподарських підприємств здійснюється загальними способами. Так, за особливостями волевиявлення при створенні розрізняють способи: розпорядчий; нормативно-явочний; дозвільний.

Розпорядчий спосіб застосовується для створення підприємств- юридичних осіб публічного права. Сутність цього способу полягає в тому, що компетентний орган державної влади або місцевого самоврядування приймає рішення про створення юридичної особи і затверджує статут. Щодо сільськогосподарських підприємств таким органом є Міністерство аграрної політики України як спеціальний орган державної виконавчої влади та його територіальні органи або відповідна рада як орган місцевого самоврядування. У першому випадку таким чином створюють державні, а у другому - комунальні сільськогосподарські підприємства. Безальтернативно розпорядчим способом створюються публічні акціонерні товариства. До розпорядчих способів створення сільськогосподарського підприємства належать і створення шляхом примусового поділу (виділу) за рішенням суду у випадках банкрутства або порушення антимонопольного законодавства.

Нормативно-явочним способом створюються приватні сільськогосподарські підприємства. Для їх створення необхідне рішення власника (власників) чи уповноваженої особи, яке відбивається в установчих документах. Для легалізації свого вільного волевиявлення засновникам необхідно з'явитися до органу державної реєстрації і зареєструвати установчі документи.

Дозвільний спосіб передбачає необхідність згоди (дозволу) відповідного органа або іншого підприємства. Наприклад, при добровільному приєднанні, виділі чи поділі сільськогосподарського підприємства необхідна наявність дозволу власників цього підприємства. Так само при приватизації державного сільськогосподарського підприємства і перетворенні його на колективне сільськогосподарське підприємство або акціонерне товариство необхідний дозвіл (згода) відповідного територіального органу Фонду держмайна України.

У ст. 81 ЦК України визначено такі особливості створення юридичних осіб: об'єднання осіб та (або) майна. Шляхом об'єднання майна створюються сільськогосподарські товариства у формі акціонерних товариств, а також товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. Об'єднанням осіб (персональні підприємства) створюються повні й командитні товариства. Нарешті, об'єднанням майна і осіб створюються сільськогосподарські виробничі й обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства, приватно-орендні сільськогосподарські підприємства.

Сільськогосподарське підприємство вважається створеним з дня його державної реєстрації. Підприємство як юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 р. Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств - це засвідчення факту створення або припинення цього підприємства, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. Єдиний державний реєстр - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств проводиться державним реєстратором у районній державній адміністрації за місцезнаходженням сільськогосподарського підприємства, яким є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від його імені.

Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не належить до підприємницької діяльності, тому не підпадає під режим державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців. Особисті селянські господарства згідно зі ст. 4 Закону України "Про особисте селянське господарство" підлягають обліку, який здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >