< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ознаки сучасного покоління як соціальної групи.

Наголосимо, що лише внаслідок боротьби за незалежність України стала можливою публікація матеріалів, присвячених 30-річчю визначного акту протесту проти політичних переслідувань в Україні періоду неосталінізму. Йдеться про нині відомий лист, який у квітні 1968 р. підписали 137 діячів української культури, літератури, мистецтва, науки й інші громадяни.

Першим поставив підпис видатний кінорежисер Сергій Параджанов, після нього Василь Стус, Віктор Некрасов,

Віктор Шевчук, Ліна Костенко. Більшість з тих, хто підписали лист, зазнали репресій. їх імена і твори повернулися читачам через десятиліття у незалежній Україні (Лист ста тридцяти семи, 1999).

Згадаймо визначний кінофільм "Тіні забутих предків" (1965) за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Талановита співтворчість режисера, вірменина за походженням, Сергія Параджанова (1924—1990) й українського актора Івана Миколайчука (1941—1987) найсуттєвіше втілила ар-хетипи української народної культури, засвідчила довершеність естетики українського кіномистецтва.

За науковими дослідженнями, кожні 100 років змінюється три покоління людей. Інтервал між поколіннями становить 25—ЗО років. Молоде покоління визначає вік 15—ЗО років (студенти — 19—23 роки).

Сучасну молодь як соціальну групу вирізняють певні ознаки:

 • — активна громадянська і політична діяльність;
 • — соціальна динаміка;
 • — вищий рівень освіченості, порівняно з попередніми поколіннями;
 • — знання іноземних мов;
 • — освоєння нових професій, пов'язаних з інформаційними та комп'ютерними системами, інтелектуальними й інноваційними технологіями;
 • — адаптація до умов ринкової економіки;
 • — конкурентоздатність, згідно з сучасними тенденціями глобалізації і розвитку інтеграційних процесів у різних галузях суспільного життя (економіка, політика, культура, освіта тощо).

Соціокультурні зміни в Україні оптимізують духовне становлення сучасного молодого покоління. Комунікативна взаємодія поколінь зумовлює нові творчі здобутки українського суспільства у стратегічних напрямах державотворення.

Проблемно-пізнавальні завдання

 • 1. Що означають поняття "міф" і "міфологія"? Назвіть основні категорії міфів.
 • 2. Як трактується поняття "першопредки" та "предки" у міфологічній і біблійній традиціях?
 • 3. Які функції виконують "культурні герої" і "культурні герої-деміурги"?
 • 4. Проаналізуйте соціальний смисл зображень "чаклуна" у давньому мистецтві: Кам'яна Могила (Україна) і печера "Трьох братів" (Франція).
 • 5. Як за давнім світосприйняттям вимірювали плинність часу наші предки?
 • 6. В чому полягає філософсько-соціологічне трактування поняття "рід"?
 • 7. Які ознаки понять "рід", "покоління" виділяють українознавчі джерела (В. Даль, В, Грінченко, П. Чубинський)?
 • 8. Які терміни здавна використовувалися в українській мові для означення молодого покоління?
 • 9. Поясніть зміст понять "генеалогічне покоління", "когорта", "умовне або гіпотетичне покоління", покоління "розстріляного відродження"; покоління "шестидесятників", "політичне покоління".
 • 10. Які ознаки характеризують сучасне молоде покоління як соціальну групу?

Список рекомендованої літератури

Войтович В. Українська міфологія. — К., 2005.

Костомаров М.І. Слов'янська міфологія. — К., 1994.

Леві-Строс К: Первісне мислення / Перекл. з франц. С. Л. Йосипенко — К., 2000.

Лист ста тридцяти семи // Сучасність. — 1999. — № 1. — Січень.

Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М., 1991.

Нечуй-Левицъкий І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. — К., 1992.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981.

Черепанова С. О. Художня творчість палеолітичної людини в контексті теоретичного аналізу // Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. / Передмова проф. В. Скотного. — Ч. І. — Л., 2003.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >