< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. СИСТЕМА ЦІН

Ключові поняття

Кругообіг економічної активності: ринок готової продукції, ринок факторів виробництва, товарний та грошовий потоки; система цін; грошова ціна; порівняльна ціна; принцип заміщення (субституції); право власності; основні елементи відносин власності: суб'єкт і об'єкт власності; форми власності: приватна, державна, колективна (акціонерна).

Кругообіг економічної активності

Економічна діяльність носить замкнутий характер. Домогосподарства купують товари та послуги в обмін на доходи, які вони заробили, надаючи працю, землю та капітал. Гроші, які витрачають домогосподарства, повертаються до них у формі доходу від продажу факторів виробництва, які вони мають у розпорядженні.

Кругообіг економічної активності

Рис. 4.1 відображає схему кругообігу економічної активності. Потік між домогосподарствами та фірмами складається з двох ринків: ринку товарів та послуг, який називається ринком готової продукції, та ринком факторів виробництва, або ринком ресурсів. На рисунку зображено два кола: внутрішнє показує фізичні потоки товарів, послуг та факторів виробництва, а зовнішнє - потоки грошових коштів, які витрачаються на купівлю товарів, послуг та факторів виробництва.

Товарний та грошовий потоки йдуть у напрямках, коли домогоспо-дарства купують товари та послуги (верхня половина зовнішнього кола); вироблені товари перетікають до домогосподарств, а виторг від продажу - до бізнесу (верхня половина внутрішнього кола). Коли домогосподарства надають працю підприємствам, фактори виробництва перетікають до них (нижня половина зовнішнього кола), тоді як доходи, одержані у вигляді заробітної плати - до сектора домогосподарства (нижня половина внутрішнього кола).

Кругообіг економічної активності

Рис. 4.1. Кругообіг економічної активності

На рисунку кругообігу видно потоки товарів та послуг від фірм до розпорядження домогосподарств і потоки факторів виробництва від домогосподарств до фірм. Ринок готової продукції - ринок, де продаються і купуються товари та послуги. Ринок факторів - це ринок, де продаються і купуються фактори виробництва.

Кожний товарний потік в економіці супроводжує грошовий потік. Домогосподарства мусять платити за товари та послуги. Коли фірми постачають продукцію, вони одержують виторг від продажу. Фірми повинні платити за землю, працю та капітал, які вони використовують при виробництві. Домогосподарства одержують заробітну плату за те, що вони надають свою працю фірмам.

Отже, схема кругообігу показує рух товарів та послуг від домогосподарств до фірм і навпаки. Вагома частка угод здійснюється в діловому секторі в процесі обміну товарами між фірмами, які виробляють товари-напівфабрикати. Виробники сталі, алюмінію, пластмас продають свою продукцію автомобілевиробникам, які використовують її для виготовлення автомобілів.

Незважаючи на те, що товари-напівфабрикати не надходять до кругообігу, вони спричинюють вагомий вплив на розмір потоків між фірмами та домогосподарствами. Ефективність, із якою фірми використовують товари-напівфабрикати, визначає розмір потоків товарів та послуг для обміну з домогосподарствами.

Таким чином, товари-напівфабрикати потрапляють до кругообігу лише опосередковано, за допомогою кінцевих товарів, для виробництва яких вони використовувалися. Іншими товарами та послугами, які не включаються до кругообігу, є товари, вироблені в домогосподарствах й там же споживані. Домогосподарства виготовлюють їжу, займаються пранням, транспортуванням і наданням інших послуг різним членам родини. Ці послуги водночас виробляються й споживаються й, відповідно, не потрапляють до кругообігу. Якщо подібні послуги придбаються у фірм (харчування в кафе, а не вдома і т.д.), то вони потрапляють до кругоообігу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >