< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії

  • 3.1. Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична осо-ба-підприємець) подає до Департаменту такі документи:
    • ( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) '

заяву про видачу ліцензії (додаток 5);

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи;

(Абзац третій пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011 )(Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку);

(Абзац п ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N282 від 10.08.2005 )( Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )(Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )(Абзац восьмий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку).

  • (Абзац десятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) (Абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )
  • 3.2. Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Управління такі документи (крім випадків, передбачених пунктом 3.3 цієї глави):

ті, що передбачені абзацами другим, четвертим (за наявності) та п'ятим пункту 3.1 цієї глави;

(Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;

копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера.

Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням.

  • ( Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )
  • 3.3. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Департаменту (Управління) такі документи:

заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 6);

копію ліцензії;

копії документів, що подавалися власником ліцензії до Департаменту (Управління) і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який пройшов з часу їх подання;

будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обгрунтуванням потреби зміни умов ліцензії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >