< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система "Акцент"

АІС "Акцент" подібна до "1С: Підприємство" тим, що вона теж є базою для виконання "конфігурацій" на вбудованій мові програмування. "Акцент" також належить до систем автоматизації обліку 3-го покоління, але має й відмінності. Акцент завдає клопоту тим, хто створює конфігурації, але можливості вбудованої мови завдяки цьому стають більш широкі. Взагалі можна сказати, що "ядро" системи не реалізує ніякої бізнес-логіки, воно лише підтримує вбудовану мову програмування (рис. 2.5).

Рівні "Акценту" ті самі, що й у "1С: Підприємство", але, якщо в "1С: Підприємство" рівень Б реалізує базову частину бізнес-логіки, то в "Акценті" логіка перенесена у "конфігурації" або "настройки".

Нижче описані можливості основних настроювань АІС "Акцент".

Стандартна настройка "Акценту" призначена для комплексної автоматизації обліку діяльності підприємств. У ній використовується план рахунків, з типовими настройками аналітичного, валютного і кількісного обліку для всіх розділів бухгалтерського обліку. До складу програми входять різноманітні довідники, документи, стандартні звіти, які дозволяють одержувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах відносно будь-яких рахунків та об'єктів аналітики. Основні можливості типової настройки: бухгалтерський, управлінський і фінансовий облік організації; підтримка обліку на будь-якій кількості складів чи груп складів, автоматичне формування проводок за документами, облік операцій за розрахунковим рахунком, облік касових операцій, облік розрахунків з постачальниками і покупцями, облік розрахунків з підзвітними особами, облік товарів, основних коштів і малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП), облік заробітної плати; визначення фінансового результату.

Архітектура АІС

Рис. 2.5. Архітектура АІС "Акцент"

Настройка "Акцент-виробництво" забезпечує автоматизацію обліку матеріалів і розрахунку собівартості власної продукції підприємства.

Ця настройка розрахована на коло обов'язків технологів виробництва, начальників цехів, майстрів, бухгалтерів. Основні можливості настройки: облік матеріалів, автоматизація розрахунку собівартості продукції з можливістю обліку незавершеного виробництва, детальний аналіз складових собівартості, аналіз оптимальності виробничих потоків.

Настройка "Акцент-страхування" виконує комплексну автоматизацію обліку діяльності страхових компаній відповідно до чинного законодавства України. Ця настройка розрахована на роботу головного бухгалтера страхової компанії, співробітників бухгалтерії, керівників і менеджерів фінансових служб компанії, менеджерів планово-економічної служби страхової компанії. Основні можливості настройки: ведення бухгалтерії страхової компанії, облік руху і стану бланків договорів страхування, облік і аналіз діяльності в розрізі видів страхування, договорів страхування, страхувальників, агентів, перестрахувальників, типів договорів страхування.

Настройка "Акцент-податки" призначена для автоматизації податкового обліку, що відповідає чинному законодавству України. Розрахована на виконання обов'язків головного бухгалтера підприємства, співробітників бухгалтерії, керівників і менеджерів фінансових служб підприємства. Основні можливості: податковий облік на підприємстві, формування даних для заповнення книг покупок і продажів, контроль своєчасності одержання і видачі податкових накладних, можливість одночасного ведення бухгалтерського і податкового обліку основних коштів, гнучкість і просте налагодження програми з урахуванням змін у податковому законодавстві.

Настройка "Акцент-торгівля" призначена для комплексної автоматизації обліку діяльності торгових компаній. Основні можливості: робота з постачальниками, покупцями, зі складом, із зовнішніми пристроями, зв'язок між бухгалтерським і оперативним обліками, робота з віддаленими підрозділами.

Наведемо характеристики трьох додатків "Акценту":

"Акцент-комплекс" — це комплексна настройка для здійснення таких складових, як податковий облік, виробництво, зарплатня, персональний стан документів, матеріальний облік, взаєморозрахунки, облік основних коштів, реалізація продукції, банк, каса.

"WEB-розширення" — система віддаленого доступу до бази даних "Акценту". За допомогою цього додатка користувачі можуть звіряти акти звірки з фірмою за обраний період і відсилати їх за вимогою з дотриманням усіх правил безпеки, переглядати прайс-листи, створені в "Акценті".

"Акцент-листоноша" — система, що дозволяє за допомогою поштового клієнта на відстані одержувати дані із системи "Акцент". Модуль "Акцент-Листоноша" призначений для реалізації взаємодії між підприємством і його клієнтами. Користувачі системи "Акцент-листоноша" мають можливість на відстані замовляти й одержувати електронною поштою перелік покупок і платежів з постачальником за обраний період у вигляді звіту "Акти/звірки" з дотриманням усіх правил безпеки [126].

Розроблені також інші конфігурації цієї системи.

Хоча інформаційні технології — це взагалі надзвичайно динамічна галузь, кількість конфігурацій таких систем увесь час зростає, адже чим більше предметних галузей система охоплює, тим більший прибуток отримуватиме фірма.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >