< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Співпраця України з ЄС у сфері науки і технології, дослідження та розвитку

Правову основу співробітництва "Україна - ЄС у сфері науки та досліджень становить Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4 липня 2002 p., дію якої відновлено 21 грудня 2011 р. Законом України від 16 листопада 2011 р. Україна є сьомим з найактивніших іноземних країн-партнерів 7 Рамкової програми (7РП) ЄС з досліджень; 150 дослідницьких організацій з України беруть участь у 112 проектах 7РП із фінансуванням з боку ЄС понад 14 млн євро. Серед популярних напрямів участі виокремимо програми обміну вченими "Марія Кюрі" (особливо IRSES), проекти, спрямовані на захист навколишнього середовища, розвиток транспорту і дослідження космічного простору.

Сфера освіти і культури у співпраці "Україна - ЄС"

Співпраця ґрунтується на процесі розроблення стратегічних пріоритетів до 2020 р. У травні 2009 р. Рада ЄС затвердила Стратегію Європейського співробітництва у сфері освіти та навчання (Education & Training 2020), вирізняючи його чотири стратегічні цілі: 1) навчання впродовж життя та мобільність; 2) якість та ефективність; 3) рівність і соціальна єдність; 4) інновації та творчість, у тому числі розвиток підприємництва. Заходи в рамках досягнення згаданих цілей мають також сприяти процесу міжурядової взаємодії у сфері вищої освіти в рамках Болонського процесу. Документ визначає: пріоритетами модернізації системи вищої освіти в ЄС до 2020 р. стануть реформування навчальних планів, управлінська реформа та реформа фінансування галузі освіти і навчання.

Упродовж 28-29 квітня 2009 р. у бельгійських містах Лювен та Лювенля-Ньов відбулася Конференція міністрів освіти країн - учасниць Болонського процесу. Центральним досягненням зустрічі стало вперше за всю історію існування Болонського процесу визначення кількісних критеріїв мобільності європейських студентів. Стосовно України триває реформування освітньої галузі нашої держави з метою підвищення якості освіти, зокрема в рамках Болонського процесу. Головну увагу зосереджено на зміні структури й освітніх рівнів вищої освіти, вдосконаленні системи кваліфікацій, у тому числі щодо визнання раніше отриманих національних ступенів, котрі не збігаються з європейськими (бакалавр, магістр, доктор філософії), та приведення системи національних кваліфікацій відповідно до системи кваліфікацій європейського простору вищої освіти.

Верховна Рада України 19 січня 2010 р. ухвалила проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" в частині здійснення студентського самоврядування, норми якого узгоджено зі стандартами та рекомендаціями Болонського процесу. Наказом МОН України від 16 жовтня 2009 р. у вищих закладах освіти України запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему.

Триває співпраця України та ЄС з освітніх програм. Продовжено розпочатий у 2008 р. четвертий етап програми "Темпус", у рамках якого виконується 12 проектів та рекомендовано 11 проектів за участю українських вищих закладів освіти. Україна належить до найактивніших учасників програми ЄС "Еразмус Мундус". У рамках програми ЄС "Жан Моне" на основі вищих закладів освіти

України засновано кафедри з вивчення європейської інтеграції та європейського права. Розширенню участі України у зазначеній програмі значно сприятиме робота Національного "Темпус"-офісу в Україні. Важливим інструментом двосторонньої співпраці стали спільне засідання Підкомітету № 7 "Наука і технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство та медіа" і засідання тематичної платформи № 4 "Міжлюдські контакти" Східного партнерства. Ухвалена Робоча програма тематичної платформи передбачає реалізацію низки ініціатив регіональної співпраці у галузі освіти на період 2012- 2014 рр.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >