< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бізнес-інжиніринг в SAP R/3

Завдяки відкритому стандартному для користувача інтерфейсу Business-Engineer партнери SAP і консультанти можуть створювати заздалегідь сконфігуровані галузеві рішення на базі господарських сценаріїв SAP R/3. Крім того, відкриті інтерфейси дають клієнтам SAP можливість розробляти власні шаблони для впровадження системи SAP R/3. Business-Engineer включається у стандартне постачання системи SAP R/3 і складається з трьох головних компонентів: бізнес-конфігуратор SAP R/3, що підтримує процедури створення і ведення моделей підприємства з автоматичною генерацією відповідних завдань і профілів налагоджування; модель посилань SAP R/3 обширна мета модель впровадження SAP R/3, що включає організаційну модель, модель процесів, модель даних, модель розподілу функцій і модель бізнес-об'єктів; репозитарій SAP R/3 - основний банк даних для моделі посилання, галузевих моделей і створених моделей підприємства.

Система забезпечує динамічне графічне моделювання бізнес-процесів і може працювати в діалоговому режимі. Інструмент Business-Engineer значно прискорює і спрощує процес конфігурації системи SAP R/3. При створенні моделі підприємства можуть використовуватися типові сценарії бізнес-процесів.

Відмінні особливості програми корпоративної системи R/3 такі: інтеграція всіх виробничих сфер (послідовність функцій дають можливість з'єднати виробництво, збут і сферу обліку); модульний принцип побудови, який допускає ізольоване використання окремих компонентів програми, а також їх комбінації, що диктуються виробничо-економічвою необхідністю; наскрізний облік: у тому числі у сфері логістики визначаються значення, які відразу запам'ятовуються на носіях інформації в системі обліку (бухоблік, калькуляція витрат); незалежність від конкретної галузі: програмне забезпечення R/3 застосовуеться на виробничих підприємствах, у торгівлі, в банках і страхових агентствах, а також у сфері державної служби; дружній інтерфейс полегшує індивідуальну адаптацію; інтернаціональність: програма враховує різні вимоги найбільших промислових країн, вона не залежить від мови користувача і валюти країни; структурування шляхом чіткого розподілу базового програмного забезпечення з технічними функціями (управління діалогом і базами даних) і прикладних виробничо-економічних програм; відкритість: концепція програмного продукту R/3 орієнтується на використання у відкритих системних середовищах; прикладні програми можна інсталювати на ЕОМ найбільш відомих фірм-виробників.

Інвестиційні заходи. Більшість інвестиційних заходів, які необхідно контролювати окремо, в системі відображаються як внутрішні замовлення чи проекти. Така гнучка процедура забезпечує актуальні розрахунки на основі повної інтеграції з плануванням і контролем господарських операцій.

Приклад впровадження КІС

Харцизький трубний завод (ХТЗ) є сучасним високоефективним підприємством і належить до лідерів трубних заводів СНД - виробників труб великого діаметра. Завод виробляє більше 500 типорозмірів сталевих електрозварювальних прямошовних труб великого діаметра для магістральних газонафтопродуктопроводів. Його виробничі потужності дають змогу випускати 1,6 млн т труб на рік, зокрема 200 тис. т труб з одним подовжнім швом завдовжки до 12 м, 450-600 тис. т труб з антикорозійним покриттям. У березні 2003 р. управляючою компанією для Харцизького трубного заводу стала "Систем кепітал менеджмент".

На підприємство прийшла нова команда управлінців. У червні 2004 р. менеджментом заводу спільно з вченими і фахівцями-консультантами була розроблена Концепція розвитку ХТЗ на 2005-2009 pp., в основу якої були покладені дослідження ринку труб великого діаметра, виконані консалтинговими компаніями CRU і KPMG. За інформацією офіційного сайта Харцизького трубного заводу основна місія підприємства - сприяти прогресу в галузях - споживачах трубної продукції за рахунок поліпшення якості і підвищення надійності труб, забезпечувати високий життєвий рівень робочих і членів їхніх сімей, прагнути до гармонійного поєднання інтересів заводу, регіону і держави.

Рішення про впровадження ERP-системи на Харцизькому трубномі заводі було прийнято в межах загальної стратегії групи щодо оптимізації управління виробничо-господарською діяльністю активів. Як результат для вирішення цих завдань було обрано повнофункціональне рішення Oracle E-Business Suit у межах єдиного програмного комплексу, що включав систему управління базами даних, і близько 150 модулів ERP- і CRM-систем.

У ВАТ "ХТЗ" були автоматизовані ключові бізнес-процеси: збуту, внутрішньої логістики, управління фінансами, управління персоналом, управління активами підприємства, управління виробництвом тощо.

Впровадження проводилося з використанням методології компанії Oracle - AIM, у її модифікації "AIM for Business-Flows" з використанням методу прототипування: упродовж проекту було створено 3 прототипи системи, кожен з яких мав певну мету і завдання. З травня по вересень 2005 р. система функціонувала у промисловому режимі. На цій стадії за підтримки консультантів "Борлас-Україна" відбувалася стабілізація бізнес-процесів підприємства.

Цілі побудови корпоративної інформаційної системи, які переслідував ВАТ "Харцизький трубний завод" - це створення єдиного інформаційного простору, отримання конкурентних переваг на ринку, отримання інструменту для забезпечення високого рівня продукції, оптимізація управління виробничо-господарською діяльністю, досягнення світових стандартів діяльності підприємства на основі впровадження передових управлінських і технологічних рішень.

Автоматизована інформаційна система підприємства вирішує такі завдання:

  • 1) фінанси: облік і амортизація основних засобів, розрахунки з кредиторами і дебіторами, планування і здійснення платежів, формування актів звірок та іншої звітності, облік передоплати, формування прогнозу надходжень, обробка банківської виписки, формування управлінської, бухгалтерської та податкової звітності;
  • 2) управління персоналом: підбір і наймання персоналу, підтримка організаційних структур, штатного розкладу, облік вакансій, ведення персональних даних про співробітників, ведення і розрахунок табеля, підтримка бюджету і розрахунок заробітної плати, адміністрування заходів щодо проведення навчання;
  • 3) постачання і логістика: формування і затвердження заявок на придбання товарно-матеріальних цінностей і послуг, ведення контрактів з постачальниками та їх аналізом, формування кредиторських рахунків-фактур щодо товарно-матеріальних цінностей, реєстрація надходжень в цехи і на центральні склади, планування і облік руху товарно-матеріальних цінностей і складених залишків, проведення загальної та часткової інвентаризації запасів;
  • 4) збут: ведення контрактів з покупцями, ведення замовлень на продаж і планування відвантажень, формування пакету відвантажувальних документів і відвантаження товарно-матеріальних цінностей, автомаматичне формування дебіторських рахунків-фактур щодо відвантаженої продукції;
  • 5) планування: формування прогнозу продажу і загальних графіків попиту, планування виробництва і випуск виробничих завдань з урахуванням доступних виробничих потужностей, автоматичне формування заявок на придбання. Використовуються різні методи планування: потреба для виробництва, страховий запас, мінімаксне планування.
  • 6) основне і допоміжне виробництво: ведення виробничих специфікацій, технологічних карт, замовлень на технологічні зміни; наскрізний облік замовлень, планування виробництва і закупівель; випуск виробничих завдань, оцінка виробничої діяльності підприємства у режимі реального часу, реєстрація всіх параметрів якості і результатів випробувань, облік незавершеного виробництва; відстежування виконання кожної виробничої операції, контроль норм і облік фактичного використання виробничих ресурсів, персоналу, а також витрачання матеріалів на виробництво; розрахунок собівартості виготовленої продукції;
  • 7) управління активами підприємства: ведення ієрархій активів для устаткування основних цехів; ведення специфікацій і технічних карт на регламентні і циклічні роботи, планування регламентних робіт; облік усіх видів обслуговування, зокрема поточного і капітального ремонту, реконструкції і модернізації; контроль витрачання матеріалів і запчастин; облік ресурсів (обладнання, персонал, інструмент); калькуляція собівартості замовлень на роботи; формування звітності).

Проект був успішно завершений у заплановані терміни. Система стабілізована і знаходиться у промисловій експлуатації, а її користувачами є більше 300 співробітників. Нині впроваджено і функціонують такі модулі: "Закупівлі", "Запаси", "Кредитори", "Дебітори", "Грошові кошти", "Управління замовленнями", "Управління контрактами", "Основні засоби", "Головна книга", "Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування", "Управління персоналом", "Дискретне виробництво" з наскрізним обліком замовлень (технологічне проектування, виробничі специфікації, технічні карти, планування виробництва, планування потреби в матеріалах, виробничі потужності, облік виробництва, управління витратами, контроль якості) тощо.

У результаті впровадженая ERP-системи єдиною мережею охоплені всі основні підрозділи заводоуправління, центральні склади, основні цехи і найбільший допоміжний цех. Управлінська, бухгалтерська і податкова звітність та електронний документообіг підтримуються за допомогою інформаційної системи. Майже всі операції реєструються в режимі реального часу. Після впровадження рішень Oracle керівництво заводу відмовилося від використання старих систем цехового рівня, і разом з Oracle E-Business Suite експлуатуються тільки системи управління технологічним процесом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >